Lokale omroep organisatie ooststellingwerf

Frequenties: Ether: 106,9FM | Ziggo 923 | KPN 1196 | Delta 800 | Kabelnoord 814

Hallo luisteraars,
welkom bij Odrie!

De lokale radio omroep van Ooststellingwerf

Over Odrie

De geschiedenis van Odrie

De lokale omroep Odrie is opgericht op 16 december 1995, maar het idee voor een lokale omroep dateert al van het begin jaren negentig. De pioniers waren een groot aantal vrijwillige enthousiastelingen die met hun proefuitzendingen uiteindelijk de licentie Commissariaat voor de Media binnenhaalden. Bergen werk is er verzet, en vele tegenslagen werden overwonnen alvorens de eerste uitzending een feit kon worden genoemd. Maar hoe dan ook kreeg Ooststellingwerf zijn eerste legale zender Odrie -na 5 jaar intensieve voorbereiding- op 16 december 1995.

Odrie is begonnen op de (veel te kleine) bovenverdieping van activiteitencentrum De Miente en heeft sinds 2002 een eigen, compleet nieuwe studio met professionele apparatuur in het voorhuis van De Miente, Snellingerdijk 39 te Oosterwolde.

Organisatie en structuur:

ODRIE is een stichting: “Stichting Omroep Organisatie Ooststellingwerf Odrie”, opgericht op 21 december 1991.

Midden 2007 is de organisatiestructuur gewijzigd: in plaats van een Algemeen Bestuur tevens Programmabeleid Bepalend Orgaan en een Dagelijks bestuur is er nu een Stichtingsbestuur en een onafhankelijk representatief Programmabeleid Bepalend Orgaan.

Lokale omroep organisatie ooststellingwerf
Lokale omroep organisatie ooststellingwerf

Het bestuur

Joke de Boer

Joke de Boer

Voorzitter

Telefoon: 06-13274146

Aukje Oppersma

Aukje Oppersma

Secretaris

Telefoon: 06-30057062

Jolanda Ruitenbeek

Jolanda Ruitenbeek

Penningmeester

Peter Jager

Peter Jager

Lid

Henk Trox

Henk Trox

Adviseur

Het PBO

Henk Bloemhoff

Henk Bloemhoff

Voorzitter

Vertegenwoordigt: Cultuur, kunst en streektaal

Marcia Boomhouwer

Marcia Boomhouwer

Secretaris

Vertegenwoordigt: secretariaat

Hans Koopmans

Hans Koopmans

Lid

Vertegenwoordigt: Sport en recreatie

Peter Jager

Peter Jager

Lid

Vertegenwoordigt: Kerkgenootschappen en geestelijke stromingen

Kina Bouwer

Kina Bouwer

Lid

Vertegenwoordigt: Onderwijs en educatie

Sippie van Tuinen

Sippie van Tuinen

Lid

Vertegenwoordigt: Etnische- en culturele minderheden

Henk Eggen

Henk Eggen

Lid

Vertegenwoordigt: Agrarische gemeenschap / ondernemers

Jans Suyling

Jans Suyling

Lid

Vertegenwoordigt: Werknemers

Joke de Boer

Joke de Boer

Lid

Vertegenwoordigt: Stichtingsbestuur Odrie

Henk Trox

Henk Trox

Adviseur

Vertegenwoordigt: Omroep algemeen

Programmastaf

x

x

Hoofdredacteur

Vertegenwoordigt: Algemeen

Alexander den Hartog

Alexander den Hartog

Voorzitter

Vertegenwoordigt: Programmacoördinatie

Aukje Oppersma

Aukje Oppersma

Secretaris

Vertegenwoordigt: Algemeen

Marry de Vos

Marry de Vos

Redacteur

Vertegenwoordigt: Info Nieuws tussen 6 en 7

Sietse Derks

Sietse Derks

Redacteur

Vertegenwoordigt: Nieuws en actualiteit

Koert Donker

Koert Donker

Redacteur

Vertegenwoordigt: Sportredactie

Alexander den Hartog

Alexander den Hartog

Redacteur

Vertegenwoordigt: Muziekredactie, Techniek/ICT, Programmering

Piet van der Weide

Piet van der Weide

Lid

Vertegenwoordigt: Faciliteir en studiobeheer

Luister live!

Luister live mee met Odrie

Ga naar de inhoud