Lokale omroep organisatie ooststellingwerf

Frequenties: Ether: 106,9FM | Ziggo 923 | KPN 1196 | Delta 800 | Kabelnoord 814

Hallo luisteraars,
welkom bij Odrie!

De lokale radio omroep van Ooststellingwerf

Over Odrie

De geschiedenis van Odrie

De lokale omroep Odrie is opgericht op 16 december 1995, maar het idee voor een lokale omroep dateert al van het begin jaren negentig. De pioniers waren een groot aantal vrijwillige enthousiastelingen die met hun proefuitzendingen uiteindelijk de licentie Commissariaat voor de Media binnenhaalden. Bergen werk is er verzet, en vele tegenslagen werden overwonnen alvorens de eerste uitzending een feit kon worden genoemd. Maar hoe dan ook kreeg Ooststellingwerf zijn eerste legale zender Odrie -na 5 jaar intensieve voorbereiding- op 16 december 1995.

Odrie is begonnen op de (veel te kleine) bovenverdieping van activiteitencentrum De Miente en heeft sinds 2002 een eigen, compleet nieuwe studio met professionele apparatuur in het voorhuis van De Miente, Snellingerdijk 39 te Oosterwolde.

Organisatie en structuur:

ODRIE is een stichting: “Stichting Omroep Organisatie Ooststellingwerf Odrie”, opgericht op 21 december 1991.

Midden 2007 is de organisatiestructuur gewijzigd: in plaats van een Algemeen Bestuur tevens Programmabeleid Bepalend Orgaan en een Dagelijks bestuur is er nu een Stichtingsbestuur en een onafhankelijk representatief Programmabeleid Bepalend Orgaan.

Lokale omroep organisatie ooststellingwerf
Lokale omroep organisatie ooststellingwerf

Het bestuur

Naam

Functie

Telefoon

Joke de Boer

Voorzitter

06-13274146

Aukje Oppersma

Secretaris

06-30057062

Jolanda Ruitenbeek

Penningmeester

 

Peter Jager

Lid

 

Henk Trox

Adviseur

 

Het PBO

Naam Functie Vertegenwoordigt:
Henk Bloemhoff Voorzitter Cultuur, kunst en streektaal
Marcia Boomhouwer Secretaris Secretariaat
Hans Koopmans Lid Sport en recreatie
Peter Jager Lid Kerkgenootschappen en geestelijke stromingen
Kina Bouwer Lid Onderwijs en educatie
Sippie van Tuinen Lid Etnische- en culturele minderheden
Henk Eggen Lid Agrarische gemeenschap / ondernemers
Jans Suyling Lid Werknemers
Joke de Boer Lid Stichtingsbestuur Odrie
Henk Trox Adviseur Omroep algemeen

Programmastaf

Naam
Functie
Vertegenwoordigd:
Vacature
Hoofdredacteur
Algemeen
Alexander den Hartog
Voorzitter
Techniek en ICT
Aukje Oppersma
Secretaris
Algemeen
Marry de Vos
Redacteur
Nieuws en actualiteit
Koert Donker
Redacteur
Sportredactie
Piet van der Weide
Lid
Facilitair en studiobeheer
Sietse Derks
Lid
Algemeen

Muziek redactie

Programmering

Andries Oppersma en Peter Cruiming

Andries Oppersma en Peter Cruiming

Luister live!

Luister live mee met Odrie

Ga naar de inhoud