Lokale omroep organisatie ooststellingwerf

Frequenties: Ether: 106,9FM | Ziggo 923 | KPN 1196 | Delta 800 | Kabelnoord 814

Hallo luisteraars,
welkom bij Odrie!

De lokale radio omroep van Ooststellingwerf

Singeliers
Muziekpergramme

Muziekpergramme ‘Singeliers’

Vri’jdag 17.00-18.00 ure & zundag 11.00-11.00 ure  

Tekst in het Stellingwerfs

“Singeliers” is de naeme van et muziekpergramme van Odrie, de lekaole omroep van Ooststellingwarf. Neffens et “Stellingwarfs Woordeboek” betekent Singeliers onder aandere: eigenaordig, toevallig, biezunder en wonderlik.

In Singeliers staot de streektael centraol. De prissentatoren “dri’jen” meziek van De Peel tot an Et Bildt en van de Aachterhoek tot an Schouwen-Duiveland. En alles wat daor tussen en in de buurt ligt en waor in de streektael praot en zongen wodt. Waorbi’j dat laeste vanzels niet onbelangriek is veur een meziekpergramme.

De eerste uutsturing van Singeliers was op 3 mei 1991, uutsturing 1.200, sit er an te kommen in mei 2024. De uutsturing is altied op vri’jdag van 17:00 ure tot 18:00 ure. Et pergramme wodt herhaeld op zundagmorgen tussen 10 en 11 ure morgens.

De prissentaosie is in hanen van Baukje Oosting, Evert de Boer, Jitze Hofstra, Marry de Vos en Henk Kroese. De techniek is in hanen bi’j Jitze Hofstra en, as Jitze de prissentaosie dot, bi’j Andries Oppersma.

Tekst Nederlands

“Singeliers” is de naam van het muziekprogramma van Odrie, de lokale omroep van Ooststellingwerf. Volgens het Stellingwerfs woordenboek betekent Singeliers onder aandere: eigenaardig, toevallig, bijzonder en wonderlijk.

In Singeliers staat de streektael centraal. De presentatoren “draaien” muziek van De Peel tot aan Het Bildt en van de Achterhoek tot aan Schouwen-Duiveland. En alles wat daar tussen en in de buurt ligt en waar in de streektaal wordt gepraat en gezongen.

Waarbij dat laatste natuurlijk niet onbelangrijk is voor een muziekprogramma.

De eerste uitzending van Singeliers was op 3 mei 1991, uitzending 1.200 zal in mei 2024 zijn. De uitzending is altijd op vrijdag van 17:00 uur tot 18:00 uur. Het programma wordt herhaald op zondagmorgen tussen 10 en 11 uur ‘s ochtends.

De presentatie is in handen van Baukje Oosting, Evert de Boer, Jitze Hofstra, Marry de Vos en Henk Kroese. De techniek is in handen bij Jitze Hofstra en, als Jitze de presentantie doet, bij Andries Oppersma.

Contactpersoon is Hans Koopmans.
singeliers@omroepodrie.nl

Singeliers bij Omroep Odrie
Singeliers bij Omroep Odrie
Singeliers bij Omroep Odrie

Luister nu live naar Odrie

Ga naar de inhoud