Lokale omroep organisatie ooststellingwerf

Frequenties: Ether: 106,9FM | Ziggo 923 | KPN 1196 | Delta 800 | Kabelnoord 814

Nieuwe expositie Kwelderkrachten vertelt inspirerend verhaal!
Gepost op: 10 juni 2024

Zaterdag 8 juni is in Hegebeintum de expositie Kwelderkrachten geopend. Deze tijdelijke expositie bestaat uit een panorama over de onbekende kanten van het kwelderlandschap. Een inspirerend verhaal dat met behulp van geluidsfragmenten wordt verteld. Wist je dat de kwelders in Noard-Fryslân Bûtendyks bijdragen aan het oplossen van huidige en toekomstige klimaatproblemen? It Fryske Gea is vooral bekend om zijn bescherming van planten en dieren in Fryslân, maar zet zich ook al bijna drie decennia in voor zulke natuurlijke klimaatbuffers. De organisatie wil met de expositie meer bekendheid geven aan de kracht van de natuur. ‘Natuurherstel en waterveiligheid gaat iedereen aan!’ vertelt directeur Henk de Vries tijdens de openingshandeling.

De kracht van natuur
Er wordt steeds meer onderzoek gedaan naar hoe natuurlijke ecosystemen kunnen helpen bij klimaatverandering en alle bedreigende gevolgen. Hierbij wordt ook gekeken naar de kwelders. Hoe werken ze nu precies? Wat is de rol van planten of de aanvoer van zand, klei en slib waardoor de zeebodem aangroeit? En hoe kunnen we de kwelders inzetten voor maatschappelijke uitdagingen, nu en in de toekomst? Tijdens een bezoek aan de expositie ontdek je dat kwelders broeikasgas koolstofdioxide grootschalig en duurzaam opslaan. En dat de kwelders werken als golfbrekers, waardoor ze bij een stijgende zeespiegel van meerwaarde zijn.

It Fryske Gea durft, leert en doet
It Fryske Gea vervult een pioniersrol als het gaat om de toepassing van natuurlijke klimaatbuffers in zijn natuurgebieden. ‘We waren in 2001 de eersten die aan kwelderherstel deden. Zout zeewater stroomde toen de proefverkweldering in, een gebied van 123 hectare in Noard- Fryslân Bûtendyks.’ De Vries blikt tevreden terug. ‘It Fryske Gea is een organisatie die nieuwe dingen durft te doen. Door onderzoek in de Friese kwelders en door ruimte te geven aan natuurlijke processen leren we hoe natuurherstel en waterveiligheid elkaar kunnen versterken. Dit begon jaren terug ter inspiratie met kleine stapjes, maar inmiddels is het onderdeel van ons werk geworden en zetten we grotere stappen. Project Vijfhuizen ‘Fan Swiet nei Sâlt’ met het zoet-zout gradiënt en de Vismigratierivier bij de Afsluitdijk zijn hiervan mooie voorbeelden.’

Een overzicht van Ameland tot Hegebeintum
Een grote tekening van het kwelderlandschap in Noard-Fryslânvertelt dit belangrijke verhaal. ‘De expositie brengt prachtig in beeld hoe de kwelder in elkaar zit en hoe de natuur werkt. ’Je ziet hoe de twee verborgen kwelderkrachten zich uiten: het opslaan van CO2 en de werking als golfbreker. ‘Het laat ook zien welke natuurlijke elementen en processen daarbij een rol spelen’, aldus de Vries. In het panorama zijn een aantal QR-codes verwerkt, die je met je smartphone kunt scannen voor extra informatie, zoals de uitleg van Jantsje van Loon-Steensma. Zij is vlakbij de Friese kwelders opgegroeid en onder andere universitair onderzoeker op het gebied van waterveiligheid en natuurlijke oplossingen.

Combinatiebezoek Noard-Fryslân Bûtendyks
De tijdelijke expositie is te bezoeken vanaf maandag 10 juni in het kennis- en informatiecentrum van Terp Hegebeintum.
It Fryske Gea participeert in dit bezoekerscentrum. Leden van It Fryske Gea mogen op vertoon van hun beschermerspas gratis naar binnen. De expositie is te bekijken tot november en is goed te combineren met een wandeling in het gebied.
‘Vergeet ook niet het Kweldercentrum Noarderleech bij Hallum aan te doen’, tipt de directeur nog. Voor meer informatie
www.itfryskegea.nl/kwelderkrachten

Foto :  It Fryske Gea

Snellingerdijk 39,
8431 EJ Oosterwolde
Telefoon ’s avonds na
18.00 uur : 0516-520770
(b.g.g.: 06 8232 0148)

Mail met de redactie: info@omroepodrie.nl

UITZENDFREQUENTIES:
ETHER: 106,9FM
ZIGGO 923
KPN 1196
DELTA 800
KABELNOORD 814

Overige berichten lezen:

Mindwalk in het Drents-Friese Wold

Mindwalk in het Drents-Friese Wold

Toe aan wat ontspanning zo vlak voor de zomervakantie? Doe dan op donderdag 4 of zondag 14 juli mee aan de Mindwalk in het Drents-Friese Wold.Door middel van aandachtig wandelen, mindful bewegen en meditatie in de natuur komt je hoofd tot rust. De gecertificeerde...

Fietsexcursie over essen van Anderen, Eext en Rolde

Fietsexcursie over essen van Anderen, Eext en Rolde

Fiets je mee over de essen van Anderen, Eext en Rolde? Wij houden i.s.m. de Agrarische Natuur Drenthe een fietsexcursie op 30 juni 2024 van 9:30 tot 12:30 uur. Start is bij het kantoor van de Agrarische Natuur Drenthe, Gieterstraat 45 in Rolde. De excursie begint met...

22 juni: Fryslân Ferbynt in Súdeast-Fryslân

22 juni: Fryslân Ferbynt in Súdeast-Fryslân

Op zaterdag 22 juni is het zover: de eerste editie van Fryslân Ferbynt. Op deze zaterdag vinden er door heel Fryslân activiteiten plaats, die georganiseerd zijn door verenigingen en stichtingen om vrijwilligers te werven en te behouden. Fryslân is trots op haar...

MGC Appelscha op podium bij Nederlands Kampioenschap.

MGC Appelscha op podium bij Nederlands Kampioenschap.

Afgelopen weekend werd op Midgetgolfpark Friesland het Nederlands Kampioenschap minigolf gehouden voor 3-tallen. Aan dit Nederlands Kampioenschap op de viltbaan werd deelgenomen door 9 teams, 3 dames teams en 6 herenteams. MGC Appelscha was in beide categorieën met 2...

Druk bezochte boekenmarkt Lintjo

Druk bezochte boekenmarkt Lintjo

De 21ste door korfbalvereniging Lintjo opgezette boekenmarkt heeft ook dit jaar weer veel  belangstellenden getrokken. De boekenmarkt heeft ondertussen een grote bekendheid bij een groot aantal liefhebbers. Zij kennen het grote goed gesorteerde assortiment en de...

Ga naar de inhoud