Lokale omroep organisatie ooststellingwerf

Frequenties: Ether: 106,9FM | Ziggo 923 | KPN 1196 | Delta 800 | Kabelnoord 814

Column Henk Kroese Cavia’s mit tompouce
Gepost op: 11 november 2023

Daor biwwe weer! Et is vanzels altied mooi om weer es op ‘e Fochtel te wezen. Ik wol et hier es mit jim hebben over et surfen op et internet. Grif daj’m dat hier ok wel es doen. Temeensen, dat moet haost wel. Hiele volksstammen schienen d’r an mit te doen, daor moet volk van De Fochtel bi’j zitten. Goenend op zuke naor………. Ja, naor wat eins?

A’k eerlik bin moe’k toegeven da’k zels niet zo van ‘t surfen bin in disse digitaole tied. Dat was een jaormennig leden wel aanders. Doe deej’ zoks alliend ok nog mar op’t waeter. Mit een plaanke mit zeil d’rop. Aj’ daormit van langes gongen koj’ de vaosie d’r goed in kriegen. Now, as ik d’r al es mit van langes gong, lag ik d’r vaeks krekt lieke hadde weer naost. Mit vaosie en vaeks nog rapper as da’k d’rop ston.

Dat om now te zeggen dat et een groot sukses was. Nee, dat was’t niet. Uutaenliks he’k, doe zels mien ego op ‘e wal zitten bleef te pruttelen en et verpofte op die verhipte plaanke te stappen, de hiele brut an surfspullen in de verkope daon. Doe dee potdorie blieken dat de “hype” achter de rogge en de hiele brut nog mar een peer luzige centen weerd was.

Now ja, dan bij’m wat mi’j angaot hielemaole bi’j. Grif dat hier op ‘e Fochtel ok volk huust dat mitdot an dat gesurf op’t internet. De kaans bestaot dat pattie d’rvan bi’j etzelde bericht uutkommen binnen as dat waoras ik bi’j uutkommen bin. Veur disse radiorebriek moe’k vanzels wel een betien in ‘e smiezen hebben wat as hier en daor speult en meensken doende hoolt.

Et bericht da’k integen kwam gong over een vrommes. Ze woonde in een ri’jgieshuus in et oosten van et laand en heur liefhebberi’je was et fokken van cavia’s. Trouwens, ligt De Fochtel ok niet in et oosten van et laand? Dat scheelt grif niet veul. Zol et een vrommes van de Fochtel wezen kunnen dan?Ach nee, vanzels niet! Dan hawwe et allang weten, zoks blift niet onder de pette.

Et dee blieken dat et vrommes in kwessie 417 cavia’s hadde! 417! Wat moej’ d’rmit? Aj’ elke aovend iene naost de eerpels en de gruunte op je etersbod liggen hebben behaffel ie now al tot veer in et veurjaor van 2025 cavia’s! Hielendal aj’ mitrekenen wat tussendeur an “jeugdige anwas” d’r nog bi’j komt! Now, aj’ dan niet op je blote kni’jen smeken of ie vegetariër wodden meugen, snap ik d’r niks meer van.

Neffens iene die d’rveur deurleerd het, een hooglerer meenske en dierrelaosies an de universiteit van Utrecht, komt et vaeks uut een goed hatte. Meensken daenken dat ze beter as een aander veur biesten zorgen kunnen. Now, wat mi’j angaot wa’k eerst mar es begonnen mit een tal minder. Ie zullen d’r mar naost wonen!

Op mien legere schoele doedestieden was iene cavia genog om d’r een chaos van te maeken, 417 weren daorveur echt niet neudig. Al moe’k veur de eerlikhied al toegeven dat die iene cavia, Joke hiette die, daorbi’j wel hulpe kreeg van Jan Berend, de kaeter van een schoelekammeraod van die legere schoele.

Gebrukelik was, aj’ huusdieren hadden, daj’ daorvan op de laeste dag van de weke iene mitnemen mochen naor schoele. Om zien te laoten an je schoelekammeraoden en kammeraodskes. Om ‘e beurt, twie biesten in iene weke.  Zo wus, an et aende van et schoelejaor, omtrent elkeniene wat d’r bi’j de aanderen thuus an bisteboel huusde.

Zo kwam et dat Joke en Jan Berend die laeste dag van de weke et schoelelekaol in tild wodden. Joke as eerste, in een oolde mar op et oge nog geve schoenedeuze, en Jan Berend in een kattemaand. Beidend volgd deur een koppel klasgenoten mit in de ogen  bewonderende blikken.

Over waor et daornao misgaon is wodt verschillend docht. Hoe deuze en kattemaand haost toegelieke eupen gaon binnen is tot op de dag van vandaege een mysterie. Meester deurzag de gevolgen as eerste en perbeerde de kaeter te rap of te wezen, mar die deuk al in ‘e richting van de bliekber toch niet zo geve deuze mit cavia.

Et bange gepiep van Joke vieterde Jan Berend alliend mar meer an. Nog even en zien tanen zollen….. Mar zoveer kwam et niet. In een uterste poging et noodlot te keren en de cavia te beschaarmen stak meester zien rechterbien uut. In alle konsternaosie vergat hi’j daorbi’j dat ie dat bien bi’j de laeste politionele acties in “Oons Indië” achterlaoten hadde. Bi’j gebrek an steun klapte hi’j links over de baanken henne en vul bovenop Jan Berend. Uutaenliks is et gelokkig allemaole goed kommen. Zowel Joke as Jan Berend kwammen d’r zonder kleerscheuren of. Da’s mooi dan hoeft dat in alle geval et leste ure van disse uutsturing niet te bedarven!

Wat mi’jzels angaot: onderwegens naor De Fochtel he’k een grote deuze kocht mit tompouces, krompouces, sukerpouces en wat d’r veerder mar an pouces te kriegen is.  Daormit en mit de ni’je plaete van de Beatles op ‘e autoradio gao’k een keermennig op en daele rieden over de diek in’t Fochtelervene die as veur autoverkeer ofsleuten is!

Want wees now eerlik: Wat is een groter genot dan genieten van zoks lekkers en daorbi’j  wat doen dat as verbeuden is? Ik zol et niet weten!

Henk Kroese

Snellingerdijk 39,
8431 EJ Oosterwolde
Telefoon ’s avonds na
18.00 uur : 0516-520770
(b.g.g.: 06 8232 0148)

Mail met de redactie: info@omroepodrie.nl

UITZENDFREQUENTIES:
ETHER: 106,9FM
ZIGGO 923
KPN 1196
DELTA 800
KABELNOORD 814

Overige berichten lezen:

Seizoenswandeling Bosberg

Seizoenswandeling Bosberg

Wandelen tussen de Woudreuzen   Op zondag 26 mei organiseert Staatsbosbeheer een wandeling onder leiding van een natuurgids rondom de Bosberg in Appelscha. Tijdens de wandeling, die start bij het TIP-kantoor aan de Boerestreek, vertelt de gids over de natuur in...

Samen bouwen staat centraal tijdens Arcadia 2025

Samen bouwen staat centraal tijdens Arcadia 2025

Leeuwarden, 17 mei 2024 - Over precies een jaar wordt het startschot gegeven voor Arcadia 2025, een 100-daags cultureel programma in de provincie Fryslân. Arcadia organiseerde in 2022 al haar eerste editie met o.a. het wandelende Bosk, beeldende kunsttentoonstelling...

Vollemaanwandeling in het Drents-Friese Wold

Vollemaanwandeling in het Drents-Friese Wold

Op donderdag 23 mei kun je met de gidsen van Staatsbosbeheer een vollemaanwandeling beleven op het Aekingerzand. De wandeling start om 21.30 uur, net voordat de zon onder gaat. Zo krijg je tijdens deze excursie het beste van twee werelden. Wandel vanaf de...

Pinksterwandeling in het Drents-Friese Wold

Pinksterwandeling in het Drents-Friese Wold

Op zondagmiddag 19 mei, Eerste Pinksterdag, organiseert Staatsbosbeheer een lentewandeling in het Drents-Friese Wold. De start is bij het Buitencentrum en de wandeling is ongeveer 5-6 km lang. De natuurgidsen nemen je mee voor een ontspannen wandeling waarbij er veel...

Sundag van 11 tot 12 ure Lammy Bruyns in Huus en Hiem

Sundag van 11 tot 12 ure Lammy Bruyns in Huus en Hiem

In de vuuftiende uutzending van Huus en Hiem ontvangen we Lammy Bruyns in de studio. Lammy speult al sund heur zesde jaor op de accordeon. Dit gong niet onverdienstelijk. Zi’j het tal van Friese en Nederlaanse kampioenschoppen wonnen. We praoten over meziek en de...

Ga naar de inhoud