Lokale omroep organisatie ooststellingwerf

Frequenties: Ether: 106,9FM | Ziggo 923 | KPN 1196 | Delta 800 | Kabelnoord 814

Fryslân kan aan de slag met €150 miljoen in het landelijk gebied
Gepost op: 12 juni 2024

Fryslân krijgt €150 miljoen voor de aanpak van het landelijk gebied. Hiermee kunnen we nog dit jaar aan de slag met maatregelen voor landbouw, water, klimaat, veenweide, natuur en stikstof. Het Rijk heeft landelijk €1,54 miljard beschikbaar gesteld voor het landelijk gebied. Fryslân krijgt een deel hiervan op basis van de aangevraagde maatregelpakketten. Minister Van der Wal spreekt in haar brief aan Fryslân waardering uit ‘voor de enorme inspanningen die in dit kader zijn verricht’.

 

Het Rijk heeft bekendgemaakt dat Fryslân definitief aanspraak maakt op €150 miljoen voor de aanpak van het landelijk gebied, zodat we daarmee concreet aan de slag kunnen met projecten in de verschillende gebieden. Het geld is bedoeld voor projecten en maatregelen die bijdragen aan de doelen op het gebied van het verminderen van stikstofuitstoot, natuurherstel en klimaatmaatregelen. Een jaar geleden dienden alle provincies hier een plan voor in, in Fryslân is dit het Frysk Programma Landelijk Gebied (FPLG). De maatregelpakketten horen bij dit programma en zijn afgelopen jaar – naast het toetsteam vanuit verschillende ministeries – door diverse instituten zoals Wageningen Economic Research en de Ecologische Autoriteit, beoordeeld. Daarnaast bestaat de mogelijkheid dat er later dit jaar nog €30 miljoen bij komt. De toekenning van dit extra bedrag is nog afhankelijk van besluitvorming in de Eerste en Tweede Kamer.

 

Concrete plannen

De toegekende €150 miljoen is inzetbaar voor een breed scala aan maatregelen. Het geld voor maatregelen op gebied van Landbouw-Sociaaleconomisch (€61,6 miljoen) wordt ingezet voor verlenging van de Noordelijke Investeringsregeling Reductie Stikstofemissies, zowel het laaghangend fruit (management-aanpassingen) als in bepaalde gebieden het ‘hogerhangend’ fruit (technische innovaties) op het boerenerf. Denk hierbij ook aan monitoring en evaluatie bij generiek en gebiedsgericht versnellen.

 

Geld voor Natuur, Klimaat-Veenweide, Water en Landbouw

Het geld voor de maatregelen Klimaat-Veenweide (€46,6 miljoen) is beschikbaar voor ingrepen in het watersysteem die bodemdaling en de uitstoot van broeikasgassen helpen verminderen. Denk aan vernatting van veengrond, het inrichten van een robuust en klimaatbestendig watersysteem en optimalisatie van weidevogelbiotoop. Daarnaast is er geld voor proces- en organisatiekosten van gebiedsprocessen en voor de functieverandering van landbouw naar natuur. Voor het maatregelpakket Natuur komt een bedrag van €43 miljoen beschikbaar voor het uitvoeren van de bossenstrategie, voor kennisontwikkeling en voor maatregelen die de instandhouding en verbetering van weidevogelgebieden stimuleren.

 

Wanneer en voor wie is het geld beschikbaar?

De provincie gaat het voor Fryslân gereserveerde geld nu formeel aanvragen. De verwachting is dat dit in het vierde kwartaal van 2024 beschikbaar is, zodat in samenwerking met de mienskip en met mede-overheden concrete plannen kunnen worden voorbereid.

Snellingerdijk 39,
8431 EJ Oosterwolde
Telefoon ’s avonds na
18.00 uur : 0516-520770
(b.g.g.: 06 8232 0148)

Mail met de redactie: info@omroepodrie.nl

UITZENDFREQUENTIES:
ETHER: 106,9FM
ZIGGO 923
KPN 1196
DELTA 800
KABELNOORD 814

Overige berichten lezen:

Reeënexcursie op de fiets

Reeënexcursie op de fiets

Op dinsdagavond 23 juli organiseert Staatsbosbeheer een reeënexcursie in het Drents-Friese Wold. Onder leiding van reeëndeskundige Fedde van den Berg maak je een fietstocht vanaf het Buitencentrum in Appelscha naar plekken waar reeën komen. Onderweg vertelt hij...

VOLLEMAANWANDELING

VOLLEMAANWANDELING

Beleef het Drents-Friese Wold in de maneschijn Op zondag 21 juli is het weer volle maan. Dit maandelijks terugkerende natuurverschijnsel spreekt tot de verbeelding. Daarom organiseert Staatsbosbeheer elke maand een excursie in het Drents-Friese Wold, waar de...

Zundag 14 juli Jelke Nijboer in Huus en Hiem van 11 tot 12 ure

Zundag 14 juli Jelke Nijboer in Huus en Hiem van 11 tot 12 ure

In de twintigste uutzending van Huus en Hiem praoten we mit Jelke Nijboer. Jelke is wethoolder in Ooststellingwarf en verantwoordelik veur sport, onderwies en wonen. We praoten over et wark van een wethoolder. Wat doej’ zo op een dag, in een weke. En waoromme hi’j...

Aanpak fietspaden bij Bakkeveen: fase 2 van start

Aanpak fietspaden bij Bakkeveen: fase 2 van start

Deze zomer is er werk aan twee fietspaden bij Bakkeveen. Het gaat om het fietspad bij Duursma’s dobbe (15 juli tot 2 augustus) en de Beakendyk bij De Slotpleats, vanaf de Duerswâldmerwei tot aan de Boskwei (19 augustus tot 27 september). Aannemer Strukton Wegen &...

Geef je oren en neus de kost, er gaat een wereld voor je open

Geef je oren en neus de kost, er gaat een wereld voor je open

Speciaal voor blinden, slechtzienden, doofblinden en hun begeleiders,houden wij op donderdag 18 juli 2024 een excursie. In de zomer barst de natuur van geuren en geluiden. Geurende bloemen langs het pad, veldleeuweriken zingen het hoogste lied, allerlei soorten...

Ontdek de bossen rond het Lunsveen

Ontdek de bossen rond het Lunsveen

Ga op 17 juli 2024 mee en beleef de Bossen rond het Lunsveen. De excursie is van 19:00 uur tot 21:00 uur en start op de Parkeerplaats Lunsveen aan de Lunsveenweg in Boswachterij Gieten-Borger. (De kleine parkeerplaats is bereikbaar door ter hoogte van Rolderstraat 9...

WILD OP WOENSDAG

WILD OP WOENSDAG

Op avontuur in de natuur Op woensdag 17 en 24 juli kun je onder leiding van natuurgids Wietze van Staatsbosbeheer de wilde natuur ontdekken in het Drents-Friese Wold. De gezinsexcursie Wild op woensdag wordt in de zomervakantie meerdere keren georganiseerd en is leuk...

   BOSSAFARI 16 JULI

  BOSSAFARI 16 JULI

Ga op dinsdag 16 juli mee met de gids van Staatsbosbeheer en ontdek de natuur op een bijzondere manier! Tijdens de Bossafari ga je de natuur beleven met al je zintuigen. Onderzoek de boomtoppen, maak samen een geurcocktail en ontdek de honderden kleuren van het bos of...

ZOMERAVONDWANDELING AEKINGERZAND

ZOMERAVONDWANDELING AEKINGERZAND

In de zomervakantie organiseert Staatsbosbeheer elke donderdagavond een wandeling in het Drents-Friese Wold. Op donderdag 18 juli wandelen we over het Aekingerzand, het grootste stuifzandgebied in Noord-Nederland.   Wie kent niet het Aekingerzand, ofwel de Kale...

Ga naar de inhoud