LUISTERAARS LUISTEREN NAAR ODRIE,
             ODRIE LUISTERT NAAR DE LUISTERAARS!
Odrie -  dat staat voor Omroep
Organisatie Ooststellingwerf - 
                 is in de lucht sinds 16 december 1995.
                 Ooststellingwerf ligt centraal in het noorden van ons land, 
                 aan de Friese zijde van de grens met Drenthe.
Locatie: Snellingerdijk 39, 8431 EJ, Oosterwolde.  Email: info@omroepodrie.nl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Home
Radiogids
Organisatie
Muziek
Informatie
Sport
Terug luisteren
Vacatures
Links
Archief
Schoolradio
Sponsors
Contact

Twitter :
@OmroepOdrie

Sponsors:
Jochem Wouda uitvaartverzorging

Sponsors ook hier kan uw Logo staan.

 

De uitzending met de oudjaarsploegen is terug te horen op : Terug luisteren

 

 

 

 

 

Oudejaarsploegen en activiteitencommissies in Zuidoost-Friesland hebben, ondanks de wereldwijde onrust, nog altijd de zaken op een rijtje
Saamhorigheid staat hoog in het vaandel
In een tijd dat wereldwijd van alles in beweging is, er niets meer lijkt op wat het ooit was, is het prettig als de oudejaarsclubs en activiteitencommissies in de dorpen toch alles op een rijtje hebben. Zij organiseren in een jarenlange tradities tal van activiteiten op oudejaarsdag en in de vroege ochtend van nieuwjaarsdag. Bedoeld om de jaarwisseling in de dorpen in goede banen te leiden. Een traditie die in Ooststellingwerf en aanpalende dorpen Zorgvlied, Boyl en Oosterstreek al, in sommige dorpen zelfs al vanaf de jaren zestig van de vorige eeuw, in leven wordt gehouden.
De oudejaarsploegen in dit gebied hebben zich ook deze dagen weer uitgesloofd om de aandacht op hun dorp te vestigen met een Nieuwjaarstunt of voor een groot middernachtelijk optreden voor de dorpsbevolking te realiseren. En vooral, niet onbelangrijk, werden op oudejaarsdag tal van activiteiten voor jong en oud georganiseerd.
Bij het ochtendkrieken van nieuwjaarsmorgen bleken her en der beelden, kunstwerken e.d. op te dagen en werden praktisch overal cadeaus aan de dorpsverenigingen uitgedeeld. De stuntploegen hadden dit keer met dank aan politiek Den Haag een ideaal onderwerp om een ontvreemdingstunt uit te halen. De maatschappelijke onrust en protesten werden in die stunten aangehaald om een statement en steun voor de boeren, de mensen uit de bouw, zorg en onderwijs te maken. Uit de reacties die de ploegen kregen werd dit erg gewaardeerd. (lees verder)

van links naar rechts Bert Donker, Marco de Jong en Henk Gorter
 

11 januari interview Gerrit de Haan bij Muziek naar de middag

Dames en heren, het is nu al een aantal jaar dat ik Richard Baasje bevriend ben met een top gozer genaamd Gerrit de Haan hij heeft een geweldige persoonlijkheid, waar jullie hem van kennen nou dat is van het televisieprogramma Utopia!

Waarin hij dagelijks te bewonderen was en veel gedaan heeft waaronder 3 liedjes geproduceerd met onder anderen Corry Konings, Ik heb contact gehad met Gerrit hij is akkoord gegaan met een leuk interview op 11 januari circa rond de klok van 11 uur, Heb jij nou vragen voor Gerrit mail ze dan naar info@omroepodrie.nl of direct naar Richard Baasje rvanhalteren4@gmail.com.

Winterstop sport op zondag
Het sportprogramma heeft van 29 dec tot 19 jan winterstop. Op zondag 26 jan. gaat het weer verder.
SCHOOLRADIO 2.0 wordt herhaald:

1. Uitzending van za 23 november 2019 CBS In de Kring uit Oosterwolde herhaling op  wo 18 dec 2019 (H)
2. Uitzending van za 21 december 2019 OBS De Tjongeling uit Oldeberkoop herhaling op wo 25 dec 2019 (H, 1e kerstdag)
3. Uitzending van za 1 februari 2020 OBS De Riemsloot uit Appelscha, herhaling op  wo 5 feb 2020 (H)
Op alle woensdagen van 14.00 tot 16.00 uur.

Ook is Schoolradio 2.0 altijd terug te horen via de Schoolradioknop op de website van Odrie.

Vacatures

                Secretaris van het bestuur.
Nadere informatie over de functie van secretaris van het bestuur van de omroep.
Je maakt volwaardig deel uit van het bestuur, dat bestaat uit 6 personen. Er wordt gemiddeld 1 keer per maand vergaderd. De taak van de secretaris bestaat in nauw overleg met de andere leden van het bestuur, maar vooral met de voorzitter o.a. uit:
 Het opstellen van de agenda en de uitnodiging voor de bestuursvergadering
 Het notuleren tijdens de bestuursvergaderingen
 Het bijhouden van de actielijst en de nakoming van de actiepunten.
 Verzorgen van eventuele correspondentie (schriftelijk en email), voortvloeiend uit de bestuursvergadering.
 Deze functie is op vrijwillige basis, evenals alle medewerkers bij Odrie
Ben je geïnteresseerd in (één van) deze functies, stuur dan een email naar
info@omroepodrie.nl t.a.v. het bestuur, of neem contact op met de voorzitter
Arie den Blanken, tel. 06-51 58 20 74.

bezoekers site