PROGRAMMASTAF

Home
Programmering
Organisatie
    Bestuursleden
    PBO
    Programmastaf
    Techniek
Muziek
Informatie
Schoolradio
Sponsors
Sport
Terugluisteren
Vacatures
Links
Archief
Contact
 
In de Programmastaf worden de verschillende redacties, techniek- en facilitaire groep vertegenwoordigd.
Naam: Functie: Vertegenwoordigt:
Vacature Hoofdredacteur Algemeen
Henk Trox voorzitter a.i. Info & Actualiteit
Vacature secretaris Sport
Alexander den Hertog Lid Muziekredactie
Peter Cruiming Lid Techniek
Eddy Otten Lid Radio Weststellingwerf Centraal
Vacature Lid Facilitair - Studiobeheer

De dagelijkse leiding van Odrie is, zolang er geen hoofdredacteur is,
in handen van leden van de Programmastaf.


ODRIE aan het werk:
De Lokale Omroep ODRIE heeft ongeveer een twintigtal programma’s en zendt rond de dertig uur per week uit. Er is een grote variëteit aan programma’s: informatie, actualiteiten, sport, muziek, kerken. scholen en streektaalprogramma’s. Programma’s voor alle leeftijdsgroepen. Er is een aantal uitzendingen speciaal voor jongeren.

Bij de muziekprogramma’s is de bandbreedte heel groot: van rock, country, roots (americana) tot blues en klassiek. Ook wordt de Nederlandstalige- en piratenmuziek niet vergeten.

Iedereen die voor ODRIE werkt is onbetaald vrijwilliger. Op dit moment hebben we er bijna zeventig. Het gaat hier om programmamakers, presentatoren, technici , redactieleden, Bestuur, Programmastaf en Programma Beleidsbepalend Orgaan.

Af en toe worden er actieve wervingscampagnes gevoerd om nieuwe vrijwilligers aan de omroep tot te voegen en dat is heel aardig gelukt: we hebben sindsdien acht mensen er bij gekregen. Behalve nieuwe vrijwilligers zijn er nieuwe initiatieven genomen door oude en nieuwe vrijwilligers. Te noemen vallen bijvoorbeeld een jongerenprogramma voor de leeftijdsgroep tot 25 jaar, een toneelgroep die een hoorspel wil gaan opvoeren en een aantal uitzendingen waarin diepte-interviews worden gehouden met bekende Stellingwervers.

Er zijn een aantal speerpunten vastgesteld voor Odrie die uit enquête en interviews met de Ooststellingwerfse bevolking naar voren zijn gekomen.

  • Een kritischer houding tegenover gezagsdragers en wat meer de diepte ingaan bij interviews.
  • Meer aandacht voor de reacties van luisteraars
  • Af en toe een luisteronderzoek houden
  • Meer aandacht voor public relations
  • Af en toe een luisteronderzoek houden