Programma Beleidsbepalend Orgaan (PBO)

Home
Programmering
Organisatie
   Bestuur
   PBO
   Programmastaf
   Techniek
Muziek
Informatie
Sport
Terugluisteren
Vacatures
Links
Archief
Schoolradio
Sponsors
Contact
 
Het PBO is zodanig samengesteld dat het representatief is voor de in de gemeente voorkomende maatschappelijke, culturele, godsdienstige en geestelijke stromingen. Het PBO heeft tot taak het vaststellen van het programmabeleid en het programmastatuut en het toetsen van de in het programmabeleid verwoorde uitgangspunten.

Het PBO bestaat momenteel uit:

Naam Functie Vertegenwoordigt
Henk Bloemhoff Voorzitter Cultuur, kunst en streektaal
Marcia Boomhouwer Secretaris Secretariaat
Hans Koopmans Lid Sport en recreatie
Peter Jager Lid Kerkgenootschappen en geestelijke stromingen
Kina Bouwer Lid Onderwijs en educatie
Sippy van Tuinen Lid Etnische- en culturele minderheden
Henk Eggen Lid Agrarische gemeenschap / ondernemers
vacature lid Werknemers
Joke de Boer Adviseur Stichtingsbestuur Odrie
Henk Trox Adviseur omroep algemeen

De dagelijkse leiding van Odrie is in handen van de hoofdredacteur die wordt bijgestaan door de leden van de Programmastaf.

Bij de vergaderingen van het PBO zijn als toehoorders aanwezig:
Joke de boer (Bestuur) en Henk Trox (omroep algemeen). Zij nemen deel aan de vergaderingen en hebben een adviserende stem.

Vergaderfrequentie, twee- tot driemaal per jaar (meestal feb, jun, en okt.)
Het PBO toetst of alle maatschappelijke stromingen bij de omroep aan bod komen en voldoende aandacht krijgen.