BESTUURSLEDEN

Home
Programmering
Organisatie
    Bestuursleden
    PBO
    Programmastaf
    Techniek
Muziek
Informatie
Schoolradio
Sponsors
Sport
Terugluisteren
Vacatures
Links
Contact

Het Stichtingsbestuur:

Naam Functie Telefoon
Arie den Blanken voorzitter 06-51582074
Aukje Oppersma secretaris 06-30057062
Erik Huurman penningmeester  
Peter Jager lid  
Ate Mulder lid  
  lid  


Naast het Stichtingsbestuur kent Odrie een representatief Programmabeleidbepalend Orgaan (PBO).