ARCHIEF 2020

Home
Programmering
Organisatie
Muziek
Informatie
Sport
Terugluisteren
Vacatures
Links
Archief
      2019
      2018
Schoolradio
Sponsors
Contact

 

Oudejaarsploegen en activiteitencommissies in Zuidoost-Friesland hebben,
 ondanks de wereldwijde onrust, nog altijd de zaken op een rijtje

Saamhorigheid staat hoog in het vaandel
In een tijd dat wereldwijd van alles in beweging is, er niets meer lijkt op wat het ooit was, is het prettig als de oudejaarsclubs en activiteitencommissies in de dorpen toch alles op een rijtje hebben. Zij organiseren in een jarenlange tradities tal van activiteiten op oudejaarsdag en in de vroege ochtend van nieuwjaarsdag. Bedoeld om de jaarwisseling in de dorpen in goede banen te leiden. Een traditie die in Ooststellingwerf en aanpalende dorpen Zorgvlied, Boyl en Oosterstreek al, in sommige dorpen zelfs al vanaf de jaren zestig van de vorige eeuw, in leven wordt gehouden.
De oudejaarsploegen in dit gebied hebben zich ook deze dagen weer uitgesloofd om de aandacht op hun dorp te vestigen met een Nieuwjaarstunt of voor een groot middernachtelijk optreden voor de dorpsbevolking te realiseren. En vooral, niet onbelangrijk, werden op oudejaarsdag tal van activiteiten voor jong en oud georganiseerd.
Bij het ochtendkrieken van nieuwjaarsmorgen bleken her en der beelden, kunstwerken e.d. op te dagen en werden praktisch overal cadeaus aan de dorpsverenigingen uitgedeeld. De stuntploegen hadden dit keer met dank aan politiek Den Haag een ideaal onderwerp om een ontvreemdingstunt uit te halen. De maatschappelijke onrust en protesten werden in die stunten aangehaald om een statement en steun voor de boeren, de mensen uit de bouw, zorg en onderwijs te maken. Uit de reacties die de ploegen kregen werd dit erg gewaardeerd. (lees verder)

van links naar rechts Bert Donker, Marco de Jong en Henk Gorter                            11-02-20
 

OBS DE RIEMSLOOT MAAKT RADIO.

De kinderen van obs De Riemsloot zijn druk bezig om een twee uur durende uitzending te maken. De kinderen van groep 7 van deze school uit Appelscha hebben de eigen ideeën uitgewerkt tot een mooi en afwisselend programma. Ze hebben de taken verdeeld: de regie, presentatoren, de catering, interviewers, etc. Ieder kind kreeg een taak.’
Er is een karaoke van een nummer van André Hazes, er is een luisterspel, er zijn interviews (iemand van de Historische Vereniging, een judoleraar, de directeur van de school, een schriever uut Drente, een ambulancemedewerker). Maar er is meer. Zo is er een quiz, wordt er gesproken over YouTube-kanalen, wordt er voorgelezen, zijn er moppen en wordt er gewoon lekker gekletst met elkaar (a.h.v. onderwerpen). En dan zijn er ook nog moppen. Tussendoor worden nummers gedraaid, die ook door een paar leerlingen zijn uitgezocht.
Drie vrijwilligers hebben uitgelegd hoe een en ander in zijn werk gaat en hebben de klas ondersteund in de voorbereiding.. De techniek is in handen van twee Odrie-technici.
Het belooft dus weer een mooi SCHOOLRADIO 2.0. te worden. Laat u op zaterdag 15 februari verrassen door de onbevangenheid en de kwaliteit die de kinderen aan u laten horen. Tijd: van twaalf tot twee. Op de website van Odrie kunt u de uitzending ook terug horen bij schoolradio.


10 april: speciaole uutzending van ’In Twielochten’

Kommende vri’jdag 10 april op Odrie (van 18.00 – 19.00 ure) en deensdag 14 april op Centraol (van 20.00 tot 21.00 ure) zorgt et Stellingwarver radiopergramme ‘In Twielochten’ veur een biezundere uutzending. Et hiele pergramme staot in et teken van de bevri’jding van Oost- en West-Stellingwarf op 12 en 13 april, douk 75 jaor leden. In et pergramme bin biezundere verhaelen te heuren, zo vertelt Klaasje Heeroma bi’jglieks over et verhael van heur heit. Dat dot ze an de haand van een briefwisseling die hi’j nao de oorlog hadde mit de Duutse meensken bi’j wie hi’j een tiedlang onderdeuken was. Deurdat Klaasje die brieven veul laeter vunnen en lezen het, kan ze now zien verhael vertellen.
lees verder


1 April POPPodium….Is het een grap?

POPPodium krijgt per 1 april een andere presentator. Na 14 jaar stopt Appie van Riesen met de presentatie van zijn muziekprogramma. Ongekend muziektalent uit het Noorden van Nederland. Rock…hiphop…country…blues…metal…singersongwriter…indie….streektaal….etc, dat kon je onder anderen in POPPodium verwachten.
Op 1 april 2006 is POPPodium begonnen met Erwin van Riesen (zoon van) en Leon Wijma. Appie en Leon deden de presentatie en Erwin de techniek. Muziek uit Amerika en Engeland die nog niet te horen was in Nederland, dat kon je toen horen. Maar ook Ongekend Talent. 15 minuten was daar voor gereserveerd. Onder de noemer Popmuziek uit de Regio werd toen muziek van Youtube gedownload.
In 2010 raakte Appie een tijdje uit de running en Erwin en Leon kregen andere bezigheden. Na de herstelperiode van Appie, kreeg POPPodium een andere invulling. Alleen maar Ongekend Talent. In 1ste instantie met technicus Peter Cruiming en later met Evert Sikkema.
POPPodium kreeg steeds meer bekendheid in de Noordelijke provincies en dat resulteerde al snel dat er aanvragen kwamen voor optredens bij onze lokale omroep Odrie. De invulling hiervan werd gevonden in het programma Aan Tafel Met. Een uur lang een artiest in de studio die zijn muziek live (soms via zijn cd) ten gehore kon brengen. Dat POPPodium bij de tijd was bleek wel uit de muziek die er gedraaid werd. Ook lokaal en regionaal talent werd op de landelijke radio gedraaid zoals onlangs met Inge van Calkar, waar ook vaak een interview mee is gedaan.
Begin dit jaar heeft Appie van Riesen aangegeven dat hij wilde stoppen met POPPodium. Oorzaak….druk druk druk , ook met andere activiteiten. Maar om POPPodium helemaal te laten vervallen op Odrie, was geen optie. POPPodium is 1 van de weinige muziekprogramma’s in het Noorden van Nederland, die aandacht schenkt aan beginnende en de meer gevorderde artiesten cq bands uit het Noorden van Nederland. Richard Baasje, die ook op de zaterdagochtend een programma heeft bij Radio Odrie, wilde het wel overnemen. Er is vaak overleg geweest en besloten dat Appie nauw betrokken blijft bij de muziekkeuze en dat Richard, en de presentatie doet maar ook de Techniek.
En zo gaat het geschieden. 1 April….is het een grap?....Luister woensdagavond van 21.00 tot 22.00uur naar POPPodium op de lokale omroep Odrie….dan kom je erachter!


De piraten avond van piraten team Odrie gaat vanwege het Corona virus op 28 maart niet door.

Tot onze grote spijt moeten wij ons houden aan de regels van 100 mensen en daar gaan we overheen.

Een ieder die kaarten heeft gekocht kan zijn geld weer terug krijgen bij diegene waar de kaart is gekocht.

Maar een ding is zeker zoals we in onze piraten tijd ook zeiden:


ZODRA DE KUST WEER VEILIG IS KOMEN WIJ TERUG

Fred de Vos Koninklijk onderscheiden

Burgemeester Harry Oosterman van Ooststellingwerf verraste vrijdag 24 april 2020 Odrie-vrijwilliger Fred de Vos uit Oosterwolde met een wel heel bijzonder telefoontje. Oosterman belde hem en nog twee Ooststellingwervers op om ze persoonlijk te vertellen dat hij ze namens Zijne Majesteit de Koning mag benoemen als Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Gewoonlijk worden de kandidaten met een smoes naar het gemeentehuis gelokt om daar tot hun verrassing een Koninklijke Onderscheiding te ontvangen.

Later dit jaar, als de omstandigheden rondom corona dat weer toestaan, krijgen zij alsnog de versierselen behorend bij de onderscheiding opgespeld. Vanwege de coronacrisis zag de landelijke Lintjesregen er dit jaar dus heel anders uit.
Geruime tijd heeft de Vos ten dienste van de samenleving zich op allerlei fronten binnen de maatschappij ingezet en zet hij zich in als vrijwilliger. Vrijwilligers, we kunnen niet zonder en wat zijn ze belangrijk. Veel uren besteden zij aan hun taken en dat doen ze met veel passie, inzet en enthousiasme. Fred de Vos was vanaf de begin jaren van deze eeuw zo één van de presentatoren van het sportprogramma op zaterdag bij Odrie. Ook was hij in latere jaren bij toerbeurt ook een van de presentatoren van “sport op de zondagmiddag”. Daarnaast werd hij de vaste regisseur bij het live programma dat rond de oudejaarsploegen op 1 januari wordt georganiseerd
De 67-jarige de Vos was verder van 1979 tot 1991 afdelingssecretaris van de FNV Houtbond was. Sinds 1985 is De Vos opleider wegmarkering. Ook was hij tussen 2004 en 2016 betrokken als bestuurslid en trainer bij loopsportvereniging Invictus, sinds 2004 is hij voorzitter van shantykoor ‘de Compagnonsvaarders’ in Oosterwolde, sinds 2011 vrijwilliger en chauffeur bij Stichting Olmen Es in Appelscha en sinds 2018 uitvaartmedewerker. Ook was hij in de jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw actief in diverse commissies binnen de sportvereniging ODIS. Nu is hij voor die vereniging al 25 jaar actief als vrijwilliger op de TT in Assen. En wie de kerstkuier van Elsloo bezoekt, kan het treffen dat ze de Vos als gids mee krijgen om de tocht te kunnen kuieren, want sinds begin jaren negentig is hij een vaste kracht binnen deze groep kerstkuiergidsen.