ARCHIEF 2019 - ARCHIEF 2018

Home
Radiogids
Organisatie
Muziek
Informatie
Sport
Terug luisteren
Vacatures
Links
Archief
Schoolradio
Sponsors
Contact

 

 


Wijziging in de programmering op zaterdag!

Met ingang van zaterdag 3 augustus wordt het muziekprogramma “Naar de Middag” van Richard Baasje met een uur uitgebreid.
Richard is nu te beluisteren vanaf 10.00 uur tot 12.00 uur.
Tijdens die uren zal DJ Richard veel Blues en Bluesrock laten horen, ook zullen lokale en regionale (blues)artiesten gepromoot worden.
Het programma “Non Stop Muziek” samengesteld door Alexander den Hertog dat tot dusver werd uitgezonden vanaf 10.00 uur, komt hiermee te vervallen.                           16-10-2019


“Sport op zondag” in de zomerstop

Het sportprogramma “Sport op zondag” van onze lokale omroep Odrie is, net als andere jaren, in de zomerstop op gezet. We zeggen alle mensen, verenigingen en organiserende commissies hartelijk dank om ons in het afgelopen seizoen te willen ontvangen om zo daardoor een niet onbelangrijke invulling aan “sport op zondag” te geven. Ook de vaste correspondenten die bijna wekelijks, net als weerman Wim Oosterloo, in het sportprogramma verslag doen over hun sport hartelijk dank voor de bijdragen.
Presentatoren, verslaggevers en technici van Odrie-sport zien uit naar het nieuwe seizoen. Onder voorbehoud, dat wel, beginnen we weer op zondagmiddag 15 september. Mocht u interesse hebben of medewerking willen verlenen aan “Sport op zondagmiddag”(tussen twee en vijf uur) neem dan via de mail contact met ons op. Mail naar info@omroepodrie.nl   16-10-2019


Muziekavond “Piratenteam van Odrie” krijgt een vervolg

De piratengroep van de lokale Omroep Odrie, die onlangs middels de sponsoring van een 43-tal bedrijven, artiesten en de opbrengst van een daverende muziekavond het verpleeghuis van Stellinghaven ZuidOostZorg in Oosterwolde en Appelscha twee duo scootmobielen overhandigde, heeft na een evaluatie besloten om ook volgend jaar een feestelijke muziekavond te organiseren waaraan een goed doel is verbonden.
Deze feestavond wordt op zaterdagavond 28 maart 2020 in ’t Scha, het Restaurant Bowling & Events-accommodatie van Anne van den Berg en Bart Dijkstra in het hartje van Appelscha (voormalig Hanenburcht) gehouden. Het piratenteam is nu bezig om een goed doel uit te zoeken, waar dan de opbrengst middels het aanbieden van een cadeau aan wordt overhandigd.
Het piratenteam kreeg een maand geleden veel enthousiaste reacties en support op hun actie voor Stellinghaven. Daar waren de organisatoren, maar zeker ook de deelnemende sponsoren, zeer content mee.                                                                                          16-10-2019


LOKALE OMROEPEN CENTRAAL EN ODRIE GAAN PER 1 APRIL NAUW SAMENWERKEN

De lokale omroepen Radio Weststellingwerf Centraal en Odrie in Ooststellingwerf gaan nauw samenwerken. Beide omroepen blijven vooralsnog zelfstandig, maar per 1 april aanstaande zullen hun programma’s via beide zenders gezamenlijk worden uitgezonden. Mogelijk vloeit op langere termijn uit deze innige samenwerking een volledige fusie voort. De verregaande samenwerking is noodzakelijk geworden doordat de landelijke overheid minder lokale omroepen wil; momenteel zijn dat er nog 260. Het streven is om minder, maar grotere streekomroepen te vormen.

Twee jaar geleden vonden de eerste voorzichtige bestuurlijke besprekingen tussen Odrie en Centraal plaats. Aanvankelijk wilde de OLON (de overkoepelende Organisatie voor Lokale Omroepen in Nederland) in zuid-Friesland één streekomroep voor de gemeenten Heerenveen, Opsterland, Smallingerland en Oost- en Weststellingwerf. Vanaf het begin keerden Odrie en Centraal zich fel tegen deze plannen. Dat was de reden voor beide besturen om zelf het initiatief te nemen tot een vorm van vergaande samenwerking.

Een groot aantal (vrijwillige) medewerkers van beide omroepen waren donderdagavond in de MFA in Oldeberkoop bijeen voor het officiële startsein van de samenwerking. Centraal-voorzitter Jan Koopman herinnerde nog eens aan de snode plannen van de OLON om streekomroepen te creëren met minimaal 100.000 potentiële luisteraars. ‘Zulks kan misschien in de grote steden, maar op het Friese platteland werkt dat niet’, aldus Koopman. Daarop zijn Odrie en Centraal gaan nadenken over mogelijke samenwerking, alsmede over de vraag hoe beide omroepen daar voordeel van zouden kunnen hebben. Stukje bij beetje zijn we naar elkaar toegegroeid’, aldus Koopman.

Zijn collega Arie den Blanken van Odrie wees er nog eens met nadruk op dat samenwerking een noodzaak is. ‘We worden er beide beter van. We kunnen elkaar versterken’, stelde Den Blanken, die er aan toevoegde dat Centraal en Odrie samen nog lang geen volwaardige streekomroep vormen. ‘Maar misschien worden we in de toekomst er wel toe gedwongen om één omroep te worden. Want afzonderlijk verdergaan is op den duur geen optie.’

Bestuurlijk, programmatisch en technisch zijn de plannen nu zo ver gevorderd dat per 1 april gezamenlijk kan worden uitgezonden. Beide omroepen draaien puur op vrijwilligers. Tijdens de gezamenlijke medewerkerbijeenkomst in Oldeberkoop werd met een ferme handdruk van beide voorzitters de start van de samenwerking bezegeld.                                         16-10-2019


Piratenteam van Odrie overhandigt twee duo scootmobielen
aan Stellinghaven

Met evenveel enthousiasme als dat men er als piratengroep van de lokale Omroep Odrie het laatste half jaar aan de dag legde om het doel te bereiken heeft het verpleeghuis van Stellinghaven ZuidOostZorg zaterdagmiddag voor de zowel de locatie Oosterwolde als die in Appelscha twee duo scootmobielen in ontvangst mogen nemen. Dat gebeurde tijdens de door Stellinghaven verzorgde muzikale middag, waar het team van Odrie de twee mobielen vanuit de schuifdeuren binnenreden en onder luid applaus aan de enthousiaste bewoners presenteerde. ZuidoostZorg manager Jeanet Poelhuis nam de prachtige cadeaus in ontvangst.
“Het gepassioneerde en enthousiaste team van Odrie hebben op korte termijn iets voor elkaar gekregen waar wij ontzettend blij van zullen worden. En wij dat zijn dan de bewoners in onze locaties Oosterwolde en Appelscha” liet Poelhuis in haar toespraakje vooraf al even weten. “Ongelooflijk wat jullie allemaal hebben gepresteerd om ons met deze komende verrassing te verblijden. Grote dank richting de mensen van het piratenteam”.
Het initiatief werd zo’n half jaar geleden opgezet door het piratenteam van Odrie, dat met zes medewerkers op zaterdagavond een muziekprogramma alle de piraten uit jaren70 tot 90 verzorgt. Door middel van een daverende feestavond in de Lindehoeve in Appelscha, sponsoring door een 43-tal bedrijven uit Oosterwolde en Appelscha en medewerking van de muzikanten die een bijdrage leverden voor de feestavond is een voorop uitgekozen goed doel op deze wijze tot stand gekomen. Van de geldmiddelen konden zodoende de twee duo scootmobielen betaald worden.
“Om eens wat anders te doen dan alleen maar ons gewilde piratenprogramma op de zaterdagavond te presenteren zochten wij eigenlijk iets geheel anders”, aldus Geert van der Heide van het piratenteam bij de overhandiging. Hij was bijzonder blij en ingenomen wat men voor de locaties van Stellinghaven heeft kunnen doen en bedankte nadrukkelijk in dezen de sponsors, Lindehoeve en de artiesten die tijdens de feestavond optraden en het publiek die het allemaal mogelijk hadden gemaakt dat de twee duo scootmobielen gekocht en aangeboden konden worden. “Wij hopen dat jullie heel veel plezier hebben met elkaar op deze voertuigen die voor zowel Oosterwolde als Appelscha”, zo liet van der Heide tot slot weten en de voertuigen via de schuifdeuren door een aantal piraten werden binnen gereden. Een dankbaar applaus volgde.
Later op de middag werd door taxi Kort één van scootmobielen naar de locatie Appelscha gereden, waar een aantal bewoners met hun manager ze gelijk in gebruik namen, door een rondje door het gebouw te maken. Ook daar was men content met dit prachtige cadeau.

16-10-2019      


Gezellige piratenavond in Appelscha

Het zendpiratenteam, dat elke zaterdagavond bij de lokale omroep Odrie het drie uur durende programma “Terug in de ether” maakt, organiseert op zaterdag 30 maart aanstaande een gezellige piratenavond in de Lindehoeve in Appelscha. Optredende artiesten die avond zijn: Orkest Unique, Folkert en Melanie, Wiebbo en Annamarie en André Kooistra.
De opbrengst van de muziekavond komt ten goede van het woonzorgcentrum Stellinghaven ZuidOostZorg in Oosterwolde.
Kaarten à € 5,00 zijn in de voorverkoop te verkrijgen bij Woltinge aan de van Emstweg in Appelscha en bij de Primera, Trambaanplein in Oosterwolde. Ook tijdens de live-uitzendingen op de zaterdagavond in studio De Miente in Oosterwolde kunnen kaarten gekocht worden. Dat is gelijk een mooie gelegenheid het “team” aan het werk te zien.

Op zaterdag 30 maart worden de kaarten aan de zaal verkocht voor €7,50. De piratenavond begint om 19.30 uur.

In de jaren zeventig-tachtig van de vorige eeuw was Ooststellingwerf het bolwerk van zendpiraten. Vijf daarvan draaien iedere zaterdagavond vanuit de bovenstudio van Odrie de lekker in het gehoor liggende muziek en is in een paar jaar tijd een heel goed beluisterd programma. “Een echte piraat draait vanaf de plaat met Nederlandstalige muziek uit de jaren 60 topt 80 van de vorige eeuw” laten de medewerkers va dit programma weten. Zij hebben bij de lokale omroep Odrie de mogelijkheid gekregen de muziek de ether in te sturen. 10-04-2019


Rechtstreeks vanuit de Lindehoeve Appelscha

Zaterdagavond 30 maart organiseert het piratenteam van het programma Terug in de Ether een Piratenfeest in de Lindehoeve in Appelscha. Artiesten die er komen zijn… orkest Unique, Folkert en Melanie, Wibo en Annemarie, en Andre Kooistra.
Radio Odrie zendt dit Piraten feest LIVE uit voor de mensen die niet kunnen komen.
Aan dit feest is ook een goed doel gekoppeld. De opbrengst gaat naar de Zuid Oost Zorg In Oosterwolde en Appelscha voor een scootmobiel. Een aantal sponsoren hebben al een donatie gedaan. Op de avond van het feest kan natuurlijk ook nog worden gedoneerd en er zijn nog een aantal acties.
Toegangsbewijzen zijn te koop bij Primera in Oosterwolde en bij groentewinkel Woltinge in Appelscha en natuurlijk bij het Piraten team van radio Odrie. Voor meer info luister naar Terug in de Ether, elke zaterdagavond van 19.00 tot 22.00uur met Geert van der Heide, Arie Meijerhof, Jenny de Jong en Jan Tingen
U bent welkom 30 maart in de Lindehoeve in Appelscha vanaf 19.30 uur.          10-04-2019
 


Live debat politieke beschouwingen was geslaagd

Wie wilde weten wat er in de gemeentelijke- en provinciale samenleving speelt had op de laatste campagnemorgen van de politieke partijen toch zaterdagmorgen even naar het gemeentehuis in Oosterwolde moeten komen om de vraagstukken waarmee de provinciale politici na de verkiezingen te maken krijgen. In het gemeentehuis organiseerde de lokale omroep Odrie namelijk met het oog op de verkiezingen voor de Provinciale Staten en in de luwte het bestuur van het Wetterskip Fryslan een twee uur durend verkiezingsdebat.
Ten overstaan van een redelijke publieke belangstelling schoven daar niet alleen zeven fractievoorzitters van de in de gemeente zetelende politieke partijen aan, maar ook nog eens negen lijsttrekkers en kandidaten voor de Provinciale Staten aan tafel die er onder leiding van debatleider en presentator Jan Berend van Elp er een inhoudelijk leuke discussiemorgen van maakten. Dat gebeurde op de zijn bekende- en enthousiaste wijze onder het motto “Wat hebben de Provinciale Staten de Stellingwervers te bieden”
De reacties na afloop waren vooral positief en geslaagd. 'Goed georganiseerd en de vaart bleef erin', “Het verkiezingsdebat was door de onderlinge discussie interessant en bracht leuke radio”, “Fijn dat we op deze natuurgetrouwe wijze over de onderwerpen van gedachten konden wisselen” en “Door de discussievorm vlogen de twee uren zo voorbij”.
Hoewel de inzet en het enthousiasme bij de politici stuk voor stuk groot was, bracht de morgen toch niet echt heel veel politiek vernieuwend vuurwerk voort. Ook niet echt nieuwe onderwerpen en inhoudelijke vergezichten, maar wel dossiers die de aandacht vroegen. Met name de vragen die de fractievoorzitters uit Ooststellingwerf aan alle kandidaten voor de Staten konden stellen, leverde mooie en vaak onderlinge discussies op.
En er klonk zo nu en dan in tegenstelling tot de partijprogramma’s meer Stellingwarfs in dit discussie programma. Dat kwam niet alleen omdat men bij het voorstel rondje aan het begin de relatie met het “Stellingwarver laand”mocht duiden, maar ook dat men over het algemeen vond dat ervoor wat betreft de Stellingwerfse taal bij Provinciale Staten meer subsidie moest uittrekken, dan het “schijntje” dat de Schrieversronte organisatie momenteel ontvangt. “Gelijke monniken, gelijke kappen” vond men als het gaat om de andere (streek)talen in Fryslan in vergelijking met de miljoenen die voor de Friese taal in het vooruitzicht wordt gesteld.
“De samenleving veranderd. Daar moet je steeds opnieuw op inspelen. Je moet het burgerinitiatief mogelijk maken in de “nieuwe politiek” ” werd in de discussie geopperd. “Maar hoe breng je de vraagstukken bij de burger en wat doe je er dan mee” werd er aangedragen. Het punt van een goed en gedegen draagvlak en in hoeveel procenten moet je dan een beslissing nemen kreeg daarin ruim aandacht omdat men vond dat bij het meedenken, luisteren en weten waar de problemen zitten in de dorpen goed afgewogen moet worden. “En de lusten en lasten moeten eerlijk verdeeld zijn om ook de minderheidsstandpunten goed af te wegen”.
In het kader van de bestuurlijke vernieuwing vond men dat er geen coalitieakkoord moest komen, maar meer een uitvoeringsprogramma zoals in Ooststellingwerf sinds vorig jaar gehanteerd wordt. “Daar kan men bij de beraadslagingen wel een voorbeeld aan nemen”aldus de Ooststellingwerfse fractievoorzitters. Presentator wilde de besprekingen wel leiden als het ging om hoe het breed gedragen programma in Ooststelligwerf tot stand is gekomen.
Bij de leefbaarheid op het platteland vond men dat de provincie wel druk bezig is met tal van dossiers, maar dat bijvoorbeeld het in hun ogen veel te lang heeft geduurd dat de glasvezel de grond in gaat, dat de bereikbaar van de dorpen met het toekomstig openbaar vervoer op het platteland in het geding is en dat de omlag in de landbouw naar duurzame landbouw de komende jaren een groot onderwerp wordt. Het Biobasecentrum en de daaruit voortvloeiende scholing en samenwerking in Appelscha werd door allen op handen gedragen.

Zonnepanelen volgens de provinciale regels dicht bij de dorpen, klein dorpswindmolens met een ashoogte van 15-16 meter maar wel anders met rek in de regels en behoedzamer, betaalbare- en passende woningbouw voor starters en eigen inwoners, kan het toeristisch beleid een swung krijgen.

                                            De gemeentelijke afvaardiging

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De provinciale afvaardiging

10-04-2019     


“schoolradio 2.0” wordt komende zaterdag ingevuld door de meester K.J.Dijkstraschool in Elsloo

In samenwerking met het enthousiaste schoolteam van de lokale omroep Odrie, die een paar keer op school is geweest om een radio-uitzending uit de doeken te doen, verzorgt komende zaterdag 16 februari de leerlingen van de meester K.J.Dijkstraschool in Elsloo de drie uur durende uitzending voor het radioprogramma “Schoolradio 2.0” bij de lokale omroep Odrie.

Het Odrie-team begeleidt de kinderen en leerkrachten niet alleen in de voorbereidingen en tijdens de opnamen, maar ook bij de technische afhandeling van de uitzending. Het is aan de leerlingen om aan de uitzending een mooie invulling te geven. Dat blijkt altijd weer een behoorlijke klus te zijn, waarbij ieder op zich een bepaalde taak krijgt toegewezen. Belangrijk is dat ieder kind die taak krijgt, die hem/haar op het lijf geschreven is.

De uitzendingen verlopen volgens een vast format. In het eerste uur kan men vanaf 9.00 uur luisteren naar de favoriete liedjes van de ouders van de leerlingen van groep 7 en 8. Tussen 10.00 en 12.00 uur hebben de kinderen een gevarieerd programma voorbereid.


Spannende interviews kunnen verwacht worden met de oudste inwoner van Elsloo, Theunis Kastelein(bijna 102) en schooldirecteur Greetje Ensing. Verder worden in de twee uur, welke onder andere ook leuke liedjes, moppen en verrassende optredens van de jeugd zelf bevatten Richard de Vos , Deborah Mesken en Jeanine Gorter geïnterviewd.
 

Foto: H. Betten

 


De uitzenddatum is 16 februari van 9.00 tot 12.00 uur op de lokale omroep Odrie. Te beluisteren op 106,9 in de ether en 104.1 op de kabel of via de site: www.omroepodrie.nl

                                                                                                                         16-03-2019


Nieuw muziekprogramma Radio Odrie
Met DJ Richard naar de middag

Vanaf zaterdag 12 januari neemt Richard Baasje je mee vanaf 11.00 uur tot 12.00uur naar de zaterdagmiddag. Vrolijke muziek voor na de koffie. Hedendaagse muziek maar ook de wat oudere muziek komt aan de orde. Hoofdzakelijk Engelse muziek en lekker in het gehoor liggend. Varierend van Country, pop tot de blues.
Uit Den Haag komt Richard van Halteren. Maar op de radio heet hij DJ Richard Baasje. Muziek is zijn hobby. Ook op de zondagavond draait Richard op de internetradio zender Draai-Gigant. Richard wil graag met zijn muziek ook de lokale bevolking van de gemeente Ooststellingwerf bereiken. En dan zit je goed bij de lokale omroep Odrie uit Oosterwolde.

                                                     10-02-2019


Met Dj Richard naar de middag

Een muziek programma op de zaterdag ochtend van 11:00-12:00, u hoort tijdens dit programma de beste Blues, Jazz, Soul en Rock Hits van toen en nu, tijdens dit programma wordt ook met enig regelmaat aandacht besteedt aan lokale artiesten en/of bands uit de regio Friesland, Groningen, Drenthe...
Aangezien dat Dj Richard volledig nieuw is met dit concept is hij ten alle tijden nog op zoek naar lokale artiesten en bands, dus via deze weg wil hij ook een oproep doen om uw muziek in te sturen dat kan als u een cd heeft naar het adres van radio odrie, en als dat Mp3'tjes zijn naar de volgende mail adres rvanhalteren4@gmail.com met daarbij de naam van Band/Artiest.
Mocht u nou bepaalde nummers hebben die u graag wilt horen, en die binnen dit genre passen dan kunt u die ook naar de bovenstaande e-mail toe sturen dan wordt het nummer de week na dat u het toegestuurd heeft uitgezonden in het programma.

Dus ik wil via deze weg wil Dj-Richard u veel luister plezier wensen hier bij Radio Odrie.

                                                                                                                      10-02-2019


De 1e januari gelijk lokaal nieuws van de bovenste plank
Oudejaarsploegen bij Odrie

Het houdt de gemoederen in vooral Zuidoost Friesland ieder jaar toch weer bezig. Waarmee komen de oudejaarsploegen in de vroege uren van nieuwjaarsdag op de proppen? En is de boodschap ditmaal ludiek of serieus? Gelijk op de avond van nieuwjaarsdag worden de oudejaarsverenigingen en activiteitencommissies uit de diverse dorpen door de lokale omroep Odrie uitgenodigd om hun verhalen naar buiten te brengen. Lokaler dan lokaal kon niet gebracht worden op de 1e januari tijdens de 22e achtereenvolgende feestelijke bijeenkomst.

De vijftig jaar bestaande oudejaarsgroep “De Nachtdravers” kreeg er afgelopen jaarwisseling dan ook een extra taak erbij om te organiseren. Zij waren namelijk op nieuwjaarsdag aan de beurt om op uitnodiging van de lokale omroep Odrie ’s avonds alle oudejaarsverenigingen uit de buurt te ontvangen. Dat gebeurde in het sfeervolle Café Donkerbroek.

Voor de oudejaarsverenigingen uit de regio, want naast Ooststellingwerfse oudejaarsclubs, zijn ook die uit Zorgvlied, Boyl en Oosterstreek aanwezig, zien de gezellige nieuwjaarsborrel als een extra dimensie aan het Nieuwjaarsgebeuren. Een evenement waar iedereen elkaar de grote verhalen vertelt over hun activiteiten en stunts. Ook een soort jaarlijkse reünie voor de verenigingen, die veelal compleet en soms met aanhang aanwezig zijn. Het was ook dit jaar weer propvol in het sfeervolle café.

De clubs brengen aan tafel bij Marry de Vos en Hendrik Betten in een drie uur durende live-uitzending zijn/haar verslag van afgelopen jaar op de radio ten gehore. Hier en daar met een knipoog, veelal ludiek, dan weer serieuze zaken en toch ook lokaalinformatief. Ook de oudgedienden Rene Dam en Sietse Dijkstra kwamen opdraven en droegen een steentje bij om over hun tijd bij de Nachtdravers te praten.

Nadat alle verenigingen op de radio verslag hebben gedaan, wordt de avond en nacht afgesloten met een gezellig gezamenlijk feest dat veelal tot de kleine uurtjes duurt. Dat was ook dit keer weer in Donkerbroek het geval. Volgend jaar trekken de oudejaarsclubs uit de regio gezamenlijk voor deze traditie naar Langedijke, waar de actieve club De Klimop de gastheer zal zijn.

De Nachtdravers - Donkerbroek

De Klimop - Langedijke

De Olde Togers - Oosterstreek

De Geitefok - Oldeberkoop

HOP - Haule

De Korhoeders - Fochteloo

MOP - Makkinga

't Zwaantje - Boyl

Tied Zat - Zorgvlied

Vesuviusclub - Elsloo

Foto's Hendrik Betten                                                                                01-02-19


Brasserieuitzendingen “Muziek met Trox” op herhaling!

Programmamaker Henk Trox van Lokale Omroep Odrie heeft het voornemen komend winterseizoen een aantal opnames die zijn opgenomen in de periode eind 1997 tot april 2000 opnieuw te gaan uitzenden. De bedoeling is om deze te gaan uitzenden op de “oude” tijden, iedere zondag van 12.00 tot 14.00 uur. Te beginnen op 7 oktober 2018. De voorlopig laatste uitzending is op 31 maart 2019.
Aangezien er gasten bij zullen zijn die niet meer in ons midden vertoeven of die zichzelf niet (meer) op de radio willen horen, wordt de namenlijst gepubliceerd (zie hieronder).
Mochten er bezwaren zijn voor heruitzending dan worden belanghebbenden verzocht zich in verbinding te stellen met de programmamaker via email-adres henk.trox@hetnet.nl
Lijst met mogelijke kandidaten “Muziek met Trox” waarvan de uitzendingen nog bij Odrie in het archief aanwezig zijn:

uitz.dat.
7-okt-18
14-okt-18
21-okt-18
28-okt-18
4-nov-18
11-nov-18
18-nov-18
25-nov-18
2-dec-18
9-dec-18
16-dec-18
23-dec-18
30-dec-18
6-jan-19
13-jan-19
20-jan-19
27-jan-19
3-feb-19
10-feb-19
17-feb-19
24-feb-19
3-mrt-19
10-mrt-19
17-mrt-19
24-mrt-19
31-mrt-19
gast
Hans Lesterhuis+
Jelke Nijboer
Appie Boonstra
Roelof Dragt
Janny van der Horst
Joukje Walsma
Oene Bult+
Henk IJfs
Michael Collins
Gerrit Kiesbrink
Hylke Jorritsma
Philip Fey*
Peter Hiemstra
Joke Valkenburg
Bricquebec
Klaas van Weperen
Janneke Feitsma
Hans de Nijs
Lodewijk Hoog Hiemstra+
Engbert van Esch
Albert Spa+
Hans Meijer
Joop Jonkman
Harry Posthuma
Zie Maar
Tsjirmerij
toenmalige functie
burgemeester Ooststellingwerf
directeur basisschool
politicus PvdA
dorpsarchief
leerkracht OBS Oostenburg
leerkracht & kibboets Israel
programmamaker RWC
voorzitter DIO Korfbal
folkmuzikant
drummer Dejavu
dierenarts
oud medewerker Radio 4
kunstenaar/beeldhouwer
muzieklerares
friestalige popgroep
agrarier, voorzitter DIO
politicus CDA
Klass. muziek & organist
klassieke muziekliefhebber
politicus CDA
muziekliefhebber
sportverslaggever RCW
directeur Rikkingahof
Afd. Financien gem. O'werf
popgroep
folkgroep uit Burgum
 
vorige dat.
26-okt-97
12-jul-98
18-jul-98
14-sep-98
27-sep-98
15-nov-98
22-nov-98
29-nov-98
6-dec-98
20-dec-98
17-jan-99
24-jan-99
7-feb-99
21-feb-99
28-feb-99
7-mrt-99
28-mrt-99
4-apr-99
11-apr-99
25-apr-99
30-mei-99
13-jun-99
20-jun-99
27-jun-99
1-feb-98
22-mrt-98

 

 De vermelde data zijn de datums van het oorspronkelijke programma en wil niet zeggen dat deze volgorde wordt gehanteerd voor komende uitzendingen.
De korte omschrijving en woonplaats zijn die zoals destijds bekend.
Mochten er onoverkomelijke bezwaren voor heruitzending zijn dan wordt u, zoals eerder vermeld, verzocht contact op te nemen met de programmamaker,henk.trox@hetnet.nl
    
                                                                                                                                   01-02-19


Oudejaarsploegen dit jaar op nieuwjaarsdag in Donkerbroek

De oudejaarsclubs en activiteitencommissies die zich met oud en nieuw bezighouden met tal van activiteiten en tradities in de desbetreffende dorpen is allang geen onbekendheid meer in vooral Ooststellingwerf en de directe omgeving. Even traditioneel als hun activiteiten is de jaarlijkse nieuwjaarsbijeenkomst op 1 januari met de lokale omroep Odrie een bekend fenomeen geworden. Elkaar op informele en geheel andere wijze ontmoeten, nieuwjaarswensen uit wisselen, maar vooral met elkaar het nieuwe jaar goed inluiden. Dat is al jaren achtereen de gedachten achter de feestelijke gelegenheid op de eerste dag van het nieuwe jaar.

Dit jaar komen zo voor de 22e achtereenvolgende op dinsdagavond 1 januari, een tiental oudejaarsclubs en activiteitencommissies uit Ooststellingwerf en de directe omgeving op uitnodiging van de lokale omroep Odrie bij elkaar. Voor de organisatie van zo’n nieuwjaarsbijeenkomst slaan de lokale omroep en de desbetreffende oudejaarsploeg, in dit geval de oudejaarsploeg De Nachtdravers uit Donkerbroek de handen ineen. De bijeenkomst van dit jaar wordt in “café Donkerbroek” gehouden. De lokale omroep is die avond van 18.00 tot 21.00 uur rechtstreeks aanwezig om verslag te doen van alles wat de desbetreffende clubs en activiteitencommissies op oudejaarsdag voor de dorpen hebben georganiseerd. En de leuke gesprekken aan tafel bij Odrie zijn altijd geanimeerd. De luisteraars zijn gelijk op de hoogte wat er in de dagen voorafgaand in de desbetreffende dorpen afspeelde en welke stunts er werden gepresenteerd.
Na de uitzending, die om 21.00 uur is afgelopen, zorgen de Nachtdravers in het café voor een muzikale en sfeervolle eerste januariavond.

terug                                                                                               3-01-2019

 


DE LEERLINGEN VAN OBS BOEKHORST ACHTER DE RADIOMICROFOONS

De kinderen van groep 7 van De Boekhorst uit Oosterwolde zijn maandag de studio van Omroep Odrie in gedoken voor de opname van Schoolradio.
Het was best spannend voor de leerlingen, maar ook een mooi avontuur. De kinderen hebben in de afgelopen weken hard gewerkt om deze twee uur durende uitzending in elkaar te zetten. Alles is door de kinderen zelf geregeld; interviews, ideeën, invulling van losse items, muziekkeuze, presentatie, PR en catering.
Op zaterdag 15 december om 10.00 uur wordt het radioprogramma uitgezonden op 106.9FM, op de kabel 104.1 FM.
Het programma is ook te beluisteren via de livestream op de website www.omroepodrie.nl.

bron: Nieuwe Ooststellingwerver

de uitzending van schoolradio 2.0 van afgelopen zaterdag is te downloaden via onder staande link, deze link is beschikbaar tot 26 januari 2019, daarna zal er plaats gemaakt worden voor de volgende editie van schoolradio 2.0  klik hier


 

 

terug                                                                                                                            3-01-2019           


Brasserieuitzendingen “Muziek met Trox” op herhaling!

Programmamaker Henk Trox van Lokale Omroep Odrie heeft het voornemen komend winterseizoen een aantal opnames die zijn opgenomen in de periode eind 1997 tot april 2000 opnieuw te gaan uitzenden. De bedoeling is om deze te gaan uitzenden op de “oude” tijden, iedere zondag van 12.00 tot 14.00 uur. Te beginnen op 7 oktober 2018. De voorlopig laatste uitzending is op 31 maart 2019.
Aangezien er gasten bij zullen zijn die niet meer in ons midden vertoeven of die zichzelf niet (meer) op de radio willen horen, wordt de namenlijst gepubliceerd (zie hieronder).
Mochten er bezwaren zijn voor heruitzending dan worden belanghebbenden verzocht zich in verbinding te stellen met de programmamaker via email-adres henk.trox@hetnet.nl
Lijst met mogelijke kandidaten “Muziek met Trox” waarvan de uitzendingen nog bij Odrie in het archief aanwezig zijn:

uitz.dat.
7-okt-18
14-okt-18
21-okt-18
28-okt-18
4-nov-18
11-nov-18
18-nov-18
25-nov-18
2-dec-18
9-dec-18
16-dec-18
23-dec-18
30-dec-18
6-jan-19
13-jan-19
20-jan-19
27-jan-19
3-feb-19
10-feb-19
17-feb-19
24-feb-19
3-mrt-19
10-mrt-19
17-mrt-19
24-mrt-19
31-mrt-19
gast
Hans Lesterhuis+
Jelke Nijboer
Appie Boonstra
Roelof Dragt
Janny van der Horst
Joukje Walsma
Oene Bult+
Henk IJfs
Michael Collins
Gerrit Kiesbrink
Hylke Jorritsma
Philip Fey*
Peter Hiemstra
Joke Valkenburg
Bricquebec
Klaas van Weperen
Janneke Feitsma
Hans de Nijs
Lodewijk Hoog Hiemstra+
Engbert van Esch
Albert Spa+
Hans Meijer
Joop Jonkman
Harry Posthuma
Zie Maar
Tsjirmerij
toenmalige functie
burgemeester Ooststellingwerf
directeur basisschool
politicus PvdA
dorpsarchief
leerkracht OBS Oostenburg
leerkracht & kibboets Israel
programmamaker RWC
voorzitter DIO Korfbal
folkmuzikant
drummer Dejavu
dierenarts
oud medewerker Radio 4
kunstenaar/beeldhouwer
muzieklerares
friestalige popgroep
agrarier, voorzitter DIO
politicus CDA
Klass. muziek & organist
klassieke muziekliefhebber
politicus CDA
muziekliefhebber
sportverslaggever RCW
directeur Rikkingahof
Afd. Financien gem. O'werf
popgroep
folkgroep uit Burgum
 
vorige dat.
26-okt-97
12-jul-98
18-jul-98
14-sep-98
27-sep-98
15-nov-98
22-nov-98
29-nov-98
6-dec-98
20-dec-98
17-jan-99
24-jan-99
7-feb-99
21-feb-99
28-feb-99
7-mrt-99
28-mrt-99
4-apr-99
11-apr-99
25-apr-99
30-mei-99
13-jun-99
20-jun-99
27-jun-99
1-feb-98
22-mrt-98

 

De vermelde data zijn de datums van het oorspronkelijke programma en wil niet zeggen dat deze volgorde wordt gehanteerd voor komende uitzendingen.
De korte omschrijving en woonplaats zijn die zoals destijds bekend.
Mochten er onoverkomelijke bezwaren voor heruitzending zijn dan wordt u, zoals eerder vermeld, verzocht contact op te nemen met de programmamaker, henk.trox@hetnet.nl

terug                                                                                             18-09-18


SPORT OP ZONDAG

Op 16 september 2018 starten we weer met ons wekelijkse sportprogramma.
In de zomermaanden ligt het programma even stil, niet omdat er geen sport is, maar vooral om de vrijwillige medewerkers ook even rust te geven.
Na de droge zomer hebben de velden het moeilijk. Als er nu op gespeeld wordt, gaat de graszode waarschijnlijk kapot. Daarom wachten we nog tot de 16e september.
Dan gaan we weer beginnen met de vaste items. Natuurlijk zijn daar de live-verslagen van de voetbalclubs uit de buurt. De competitie is nog niet begonnen, maar de trainers zijn al wel begonnen met het vorm geven van hun eerste selectie. De KNVB-bekerwedstrijden zijn daar ideaal voor. Ook de korfballers gaan in het weekend van de 16e september weer beginnen. Daar hebben we natuurlijk ook aandacht voor. En wat dacht u van paardensport op het Victoriapark met Bertus Fledderus en inlineskaten met Henk Hagendoorn, of Roelof Hooijsma over minigolf. Bovenstaande sporten komen aan bod, maar Ooststellingwerfse sporters zijn divers wat hun sport betreft. We hebben wisselend aan dacht voor sporten als wielrennen, volleybal, badminton, duurlopen, biljarten, schaatsen, survival, enz. En natuurlijk hebben we om half vijf weer onze eigen weerman Wim Oosterloo van meteo Bosweer in Appelscha. Hij is deskundig en heeft een vooruitziende blik t.a.v. het weer.
Odrie kan weer een beroep doen op de vaste verslaggevers, technici en presentatoren. Dat is mooi, dat is prachtig, maar toch zou het goed zijn omdat meer vrijwilligers te hebben bij Sport op Zondag.
Het middagprogramma is van twee tot 5 uur. Het is afwisselend, het is gezellig onderling, er wordt altijd even nagekletst, je krijgt veel contacten met sporters en natuurlijk wordt er door de mannen “achter de knoppen” leuke muziek gedraaid.
ODRIE SPORT: leuk om naar te luisteren, leuk om mee te doen.
Tot 16 september.

terug                                                                                          01-09-18


Technicus-programmamaker Sipko Hoogsteen bij Odrie gestopt

Om meer tijd vrij te maken voor het gezin heeft Sipko Hoogsteen na een vrijwilligersloopbaan van bijna 20 jaar afscheid genomen van “zijn” lokale omroep Odrie (Ooststellingwerf). Donderdagavond zwaaiden een aantal medewerkers van de omroep hem in de studio in Oosterwolde na vaste programma “tussen zes en zeven” uit. Eerder in de week werd de in Marum wonende Hoogsteen in de programmastaf, waarvan hij deel uitmaakte, door het bestuur bedankt voor zijn geweldige inzet, grote betrokkenheid en trouw voor de radio.
Als technicus was Hoogsteen in feite in al die jaren de man “achter de knoppen” bij tal van actualiteiten en sportprogramma’s. En dat was dan niet alleen in de studio, maar ook op tal van locaties. Vooral in de begin jaren was hij met een aantal andere medewerkers de man die die uitzendingen droeg. Ook in de rolverdeling met de tal van presentatoren behield hij op elk moment het overzicht en de controle over de uitzendingen.
Tot een paar jaar geleden was hij op zaterdagmorgen “Odrie tussen 11 en 1” steevast de vaste waarde voor actualiteiten programma dat hij niet alleen van leuke muziek voorzag maar ook mede-presenteerde. Zijn doel was ook om de doelgroep, het zo breed mogelijke luisterend publiek, met zijn muziekkeuze te bereiken. Speciaal was zowel bij de actualiteiten als de sport dat hij de muziek op het onderwerp wist aan te passen.
Verder ging hij niet alleen met het jarenlang durende dorpenprogramma “Over de heerd bi’j” de boer op met het redactie- en presentatieteam, maar was hij ook met de sportredactie en de actualiteitenprogramma’s op tal van locaties te vinden. Ook het jarenlange programma “De zaterdagbijlage” en de “Tijdmachine” die hij maakte met zijn broer Arie, met muziek en actualiteiten uit een bepaald jaar, was op zijn lijf geschreven. En ook voor het “Glazenhuis” op de kop van de Stationsstraat in Oosterwolde wist hij zich met anderen sterk te maken.
Ook als programmamaker en later als programmastaflid met techniek en muziek in het pakket schuwde Hoogsteen zijn verantwoordelijkheden niet. Dat maakte hem binnen en buiten de omroep als een graag geziene medewerker.
Kortom… als er een iemand met het lokale omroepvirus besmet was, is het Hoogsteen wel.


[ terug ]