ARCHIEF 2019

Home
Programmering
Organisatie
Muziek
Informatie
Sport
Terugluisteren
Vacatures
Links
Archief
    2020
     2019
     2018
Schoolradio
Sponsors
Contact

De 1e januari gelijk lokaal nieuws van de bovenste plank
Oudejaarsploegen bij Odrie

Het houdt de gemoederen in vooral Zuidoost Friesland ieder jaar toch weer bezig. Waarmee komen de oudejaarsploegen in de vroege uren van nieuwjaarsdag op de proppen? En is de boodschap ditmaal ludiek of serieus? Gelijk op de avond van nieuwjaarsdag worden de oudejaarsverenigingen en activiteitencommissies uit de diverse dorpen door de lokale omroep Odrie uitgenodigd om hun verhalen naar buiten te brengen. Lokaler dan lokaal kon niet gebracht worden op de 1e januari tijdens de 22e achtereenvolgende feestelijke bijeenkomst.

De vijftig jaar bestaande oudejaarsgroep “De Nachtdravers” kreeg er afgelopen jaarwisseling dan ook een extra taak erbij om te organiseren. Zij waren namelijk op nieuwjaarsdag aan de beurt om op uitnodiging van de lokale omroep Odrie ’s avonds alle oudejaarsverenigingen uit de buurt te ontvangen. Dat gebeurde in het sfeervolle Café Donkerbroek.

Voor de oudejaarsverenigingen uit de regio, want naast Ooststellingwerfse oudejaarsclubs, zijn ook die uit Zorgvlied, Boyl en Oosterstreek aanwezig, zien de gezellige Nieuwjaarsborrel als een extra dimensie aan het Nieuwjaarsgebeuren. Een evenement waar iedereen elkaar de grote verhalen vertelt over hun activiteiten en stunts. Ook een soort jaarlijkse reünie voor de verenigingen, die veelal compleet en soms met aanhang aanwezig zijn. Het was ook dit jaar weer propvol in het sfeervolle café.

De clubs brengen aan tafel bij Marry de Vos en Hendrik Betten in een drie uur durende live-uitzending zijn/haar verslag van afgelopen jaar op de radio ten gehore. Hier en daar met een knipoog, veelal ludiek, dan weer serieuze zaken en toch ook lokaalinformatief. Ook de oudgedienden Rene Dam en Sietse Dijkstra kwamen opdraven en droegen een steentje bij om over hun tijd bij de Nachtdravers te praten.

Nadat alle verenigingen op de radio verslag hebben gedaan, wordt de avond en nacht afgesloten met een gezellig gezamenlijk feest dat veelal tot de kleine uurtjes duurt. Dat was ook dit keer weer in Donkerbroek het geval. Volgend jaar trekken de oudejaarsclubs uit de regio gezamenlijk voor deze traditie naar Langedijke, waar de actieve club De Klimop de gastheer zal zijn

De Nachtdravers - Donkerbroek De Klimop - Langedijke
De Olde Togers - Oosterstreek De Geitefok - Oldeberkoop
HOP -Haule De Korhoeders - Fochteloo
MOP - Makkinga 't Zwaantje - Boyl
.
Tied Zat - Zorgvlied Vesuviusclub - Elsloo
Foto's Hendrik Betten                                                                                                                                                        01-02-19

Nieuw muziekprogramma Radio OdrieMet DJ Richard naar de middag

Vanaf zaterdag 12 januari neemt Richard Baasje je mee vanaf 11.00 uur tot 12.00uur naar de zaterdagmiddag. Vrolijke muziek voor na de koffie. Hedendaagse muziek maar ook de wat oudere muziek komt aan de orde. Hoofdzakelijk Engelse muziek en lekker in het gehoor liggend. Varierend van Country, pop tot de blues.
Uit Den Haag komt Richard van Halteren. Maar op de radio heet hij DJ Richard Baasje. Muziek is zijn hobby. Ook op de zondagavond draait Richard op de internetradio zender Draai-Gigant. Richard wil graag met zijn muziek ook de lokale bevolking van de gemeente Ooststellingwerf bereiken. En dan zit je goed bij de lokale omroep Odrie uit Oosterwolde.

Een muziek programma op de zaterdag ochtend van 11:00-12:00, u hoort tijdens dit programma de beste Blues, Jazz, Soul en Rock Hits van toen en nu, tijdens dit programma wordt ook met enig regelmaat aandacht besteedt aan lokale artiesten en/of bands uit de regio Friesland, Groningen, Drenthe...
Aangezien dat Dj Richard volledig nieuw is met dit concept is hij ten alle tijden nog op zoek naar lokale artiesten en bands, dus via deze weg wil hij ook een oproep doen om uw muziek in te sturen dat kan als u een cd heeft naar het adres van radio odrie, en als dat Mp3'tjes zijn naar de volgende mail adres rvanhalteren4@gmail.com met daarbij de naam van Band/Artiest.
Mocht u nou bepaalde nummers hebben die u graag wilt horen, en die binnen dit genre passen dan kunt u die ook naar de bovenstaande e-mail toe sturen dan wordt het nummer de week na dat u het toegestuurd heeft uitgezonden in het programma.

Dus ik wil via deze weg wil Dj-Richard u veel luister plezier wensen hier bij Radio Odrie.
                                               10-02-19


“Schoolradio 2.0” wordt komende zaterdag ingevuld door de meester K.J.Dijkstraschool in Elsloo

In samenwerking met het enthousiaste schoolteam van de lokale omroep Odrie, die een paar keer op school is geweest om een radio-uitzending uit de doeken te doen, verzorgt komende zaterdag 16 februari de leerlingen van de meester K.J.Dijkstraschool in Elsloo de drie uur durende uitzending voor het radioprogramma “Schoolradio 2.0” bij de lokale omroep Odrie.

Het Odrie-team begeleidt de kinderen en leerkrachten niet alleen in de voorbereidingen en tijdens de opnamen, maar ook bij de technische afhandeling van de uitzending. Het is aan de leerlingen om aan de uitzending een mooie invulling te geven. Dat blijkt altijd weer een behoorlijke klus te zijn, waarbij ieder op zich een bepaalde taak krijgt toegewezen. Belangrijk is dat ieder kind die taak krijgt, die hem/haar op het lijf geschreven is.

De uitzendingen verlopen volgens een vast format. In het eerste uur kan men vanaf 9.00 uur luisteren naar de favoriete liedjes van de ouders van de leerlingen van groep 7 en 8. Tussen 10.00 en 12.00 uur hebben de kinderen een gevarieerd programma voorbereid.


Spannende interviews kunnen verwacht worden met de oudste inwoner van Elsloo, Theunis Kastelein (bijna 102) en schooldirecteur Greetje Ensing. Verder worden in de twee uur, welke onder andere ook leuke liedjes, moppen en verrassende optredens van de jeugd zelf bevatten Richard de Vos , Deborah Mesken en Jeanine Gorter geïnterviewd.
 

Foto: H. Betten

De uitzenddatum was 16 februari van 9.00 tot 12.00 uur op de lokale omroep Odrie.

 

 


16-03-2019


Live debat politieke beschouwingen was geslaagd

Wie wilde weten wat er in de gemeentelijke- en provinciale samenleving speelt had op de laatste campagnemorgen van de politieke partijen toch zaterdagmorgen even naar het gemeentehuis in Oosterwolde moeten komen om de vraagstukken waarmee de provinciale politici na de verkiezingen te maken krijgen. In het gemeentehuis organiseerde de lokale omroep Odrie namelijk met het oog op de verkiezingen voor de Provinciale Staten en in de luwte het bestuur van het Wetterskip Fryslan een twee uur durend verkiezingsdebat.
Ten overstaan van een redelijke publieke belangstelling schoven daar niet alleen zeven fractievoorzitters van de in de gemeente zetelende politieke partijen aan, maar ook nog eens negen lijsttrekkers en kandidaten voor de Provinciale Staten aan tafel die er onder leiding van debatleider en presentator Jan Berend van Elp er een inhoudelijk leuke discussiemorgen van maakten. Dat gebeurde op de zijn bekende- en enthousiaste wijze onder het motto “Wat hebben de Provinciale Staten de Stellingwervers te bieden”
De reacties na afloop waren vooral positief en geslaagd. 'Goed georganiseerd en de vaart bleef erin', “Het verkiezingsdebat was door de onderlinge discussie interessant en bracht leuke radio”, “Fijn dat we op deze natuurgetrouwe wijze over de onderwerpen van gedachten konden wisselen” en “Door de discussievorm vlogen de twee uren zo voorbij”.
Hoewel de inzet en het enthousiasme bij de politici stuk voor stuk groot was, bracht de morgen toch niet echt heel veel politiek vernieuwend vuurwerk voort. Ook niet echt nieuwe onderwerpen en inhoudelijke vergezichten, maar wel dossiers die de aandacht vroegen. Met name de vragen die de fractievoorzitters uit Ooststellingwerf aan alle kandidaten voor de Staten konden stellen, leverde mooie en vaak onderlinge discussies op.
En er klonk zo nu en dan in tegenstelling tot de partijprogramma’s meer Stellingwarfs in dit discussie programma. Dat kwam niet alleen omdat men bij het voorstel rondje aan het begin de relatie met het “Stellingwarver laand”mocht duiden, maar ook dat men over het algemeen vond dat ervoor wat betreft de Stellingwerfse taal bij Provinciale Staten meer subsidie moest uittrekken, dan het “schijntje” dat de Schrieversronte organisatie momenteel ontvangt. “Gelijke monniken, gelijke kappen” vond men als het gaat om de andere (streek)talen in Fryslan in vergelijking met de miljoenen die voor de Friese taal in het vooruitzicht wordt gesteld.
“De samenleving veranderd. Daar moet je steeds opnieuw op inspelen. Je moet het burgerinitiatief mogelijk maken in de “nieuwe politiek” ” werd in de discussie geopperd. “Maar hoe breng je de vraagstukken bij de burger en wat doe je er dan mee” werd er aangedragen. Het punt van een goed en gedegen draagvlak en in hoeveel procenten moet je dan een beslissing nemen kreeg daarin ruim aandacht omdat men vond dat bij het meedenken, luisteren en weten waar de problemen zitten in de dorpen goed afgewogen moet worden. “En de lusten en lasten moeten eerlijk verdeeld zijn om ook de minderheidsstandpunten goed af te wegen”.
In het kader van de bestuurlijke vernieuwing vond men dat er geen coalitieakkoord moest komen, maar meer een uitvoeringsprogramma zoals in Ooststellingwerf sinds vorig jaar gehanteerd wordt. “Daar kan men bij de beraadslagingen wel een voorbeeld aan nemen”aldus de Ooststellingwerfse fractievoorzitters. Presentator wilde de besprekingen wel leiden als het ging om hoe het breed gedragen programma in Ooststelligwerf tot stand is gekomen.
Bij de leefbaarheid op het platteland vond men dat de provincie wel druk bezig is met tal van dossiers, maar dat bijvoorbeeld het in hun ogen veel te lang heeft geduurd dat de glasvezel de grond in gaat, dat de bereikbaar van de dorpen met het toekomstig openbaar vervoer op het platteland in het geding is en dat de omlag in de landbouw naar duurzame landbouw de komende jaren een groot onderwerp wordt. Het Biobasecentrum en de daaruit voortvloeiende scholing en samenwerking in Appelscha werd door allen op handen gedragen.

Zonnepanelen volgens de provinciale regels dicht bij de dorpen, klein dorpswindmolens met een ashoogte van 15-16 meter maar wel anders met rek in de regels en behoedzamer, betaalbare- en passende woningbouw voor starters en eigen inwoners, kan het toeristisch beleid een swung krijgen.


    De gemeentelijke afvaardiging

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       De provinciale afvaardiging                                                10-04-2019


Rechtstreeks vanuit de Lindehoeve Appelscha

Zaterdagavond 30 maart organiseert het piratenteam van het programma Terug in de Ether een Piratenfeest in de Lindehoeve in Appelscha. Artiesten die er komen zijn… orkest Unique, Folkert en Melanie, Wibo en Annemarie, en Andre Kooistra.
Radio Odrie zendt dit Piraten feest LIVE uit voor de mensen die niet kunnen komen.
Aan dit feest is ook een goed doel gekoppeld. De opbrengst gaat naar de Zuid Oost Zorg In Oosterwolde en Appelscha voor een scootmobiel. Een aantal sponsoren hebben al een donatie gedaan. Op de avond van het feest kan natuurlijk ook nog worden gedoneerd en er zijn nog een aantal acties.
Toegangsbewijzen zijn te koop bij Primera in Oosterwolde en bij groentewinkel Woltinge in Appelscha en natuurlijk bij het Piraten team van radio Odrie. Voor meer info luister naar Terug in de Ether, elke zaterdagavond van 19.00 tot 22.00uur met Geert van der Heide, Arie Meijerhof, Jenny de Jong en Jan Tingen
U bent welkom 30 maart in de Lindehoeve in Appelscha vanaf 19.30 uur.                                                             
10-04-2019

Gezellige piratenavond in Appelscha

Het zendpiratenteam, dat elke zaterdagavond bij de lokale omroep Odrie het drie uur durende programma “Terug in de ether” maakt, organiseert op zaterdag 30 maart aanstaande een gezellige piratenavond in de Lindehoeve in Appelscha. Optredende artiesten die avond zijn: Orkest Unique, Folkert en Melanie, Wiebbo en Annamarie en André Kooistra.
De opbrengst van de muziekavond komt ten goede van het woonzorgcentrum Stellinghaven ZuidOostZorg in Oosterwolde.
Kaarten á € 5,00 zijn in de voorverkoop te verkrijgen bij Woltinge aan de van Emstweg in Appelscha en bij de Primera, Trambaanplein in Oosterwolde. Ook tijdens de live-uitzendingen op de zaterdagavond in studio De Miente in Oosterwolde kunnen kaarten gekocht worden. Dat is gelijk een mooie gelegenheid het “team” aan het werk te zien.
Op zaterdag 30 maart worden de kaarten aan de zaal verkocht voor €7,50. De piratenavond begint om 19.30 uur.
In de jaren zeventig-tachtig van de vorige eeuw was Ooststellingwerf het bolwerk van zendpiraten. Vijf daarvan draaien iedere zaterdagavond vanuit de bovenstudio van Odrie de lekker in het gehoor liggende muziek en is in een paar jaar tijd een heel goed beluisterd programma. “Een echte piraat draait vanaf de plaat met Nederlandstalige muziek uit de jaren 60 topt 80 van de vorige eeuw” laten de medewerkers va dit programma weten. Zij hebben bij de lokale omroep Odrie de mogelijkheid gekregen de muziek de ether in te sturen.                                                                                                                                                           
 10-04-2019


Piratenteam van Odrie overhandigt twee duo scootmobielen aan Stellinghaven

Met evenveel enthousiasme als dat men er als piratengroep van de lokale Omroep Odrie het laatste half jaar aan de dag legde om het doel te bereiken heeft het verpleeghuis van Stellinghaven ZuidOostZorg zaterdagmiddag voor de zowel de locatie Oosterwolde als die in Appelscha twee duo scootmobielen in ontvangst mogen nemen. Dat gebeurde tijdens de door Stellinghaven verzorgde muzikale middag, waar het team van Odrie de twee mobielen vanuit de schuifdeuren binnenreden en onder luid applaus aan de enthousiaste bewoners presenteerde. ZuidoostZorg manager Jeanet Poelhuis nam de prachtige cadeaus in ontvangst.
“Het gepassioneerde en enthousiaste team van Odrie hebben op korte termijn iets voor elkaar gekregen waar wij ontzettend blij van zullen worden. En wij dat zijn dan de bewoners in onze locaties Oosterwolde en Appelscha” liet Poelhuis in haar toespraakje vooraf al even weten. “Ongelooflijk wat jullie allemaal hebben gepresteerd om ons met deze komende verrassing te verblijden. Grote dank richting de mensen van het piratenteam”.
Het initiatief werd zo’n half jaar geleden opgezet door het piratenteam van Odrie, dat met zes medewerkers op zaterdagavond een muziekprogramma alle de piraten uit jaren70 tot 90 verzorgt. Door middel van een daverende feestavond in de Lindehoeve in Appelscha, sponsoring door een 43-tal bedrijven uit Oosterwolde en Appelscha en medewerking van de muzikanten die een bijdrage leverden voor de feestavond is een voorop uitgekozen goed doel op deze wijze tot stand gekomen. Van de geldmiddelen konden zodoende de twee duo scootmobielen betaald worden.
“Om eens wat anders te doen dan alleen maar ons gewilde piratenprogramma op de zaterdagavond te presenteren zochten wij eigenlijk iets geheel anders”, aldus Geert van der Heide van het piratenteam bij de overhandiging. Hij was bijzonder blij en ingenomen wat men voor de locaties van Stellinghaven heeft kunnen doen en bedankte nadrukkelijk in dezen de sponsors, Lindehoeve en de artiesten die tijdens de feestavond optraden en het publiek die het allemaal mogelijk hadden gemaakt dat de twee duo scootmobielen gekocht en aangeboden konden worden. “Wij hopen dat jullie heel veel plezier hebben met elkaar op deze voertuigen die voor zowel Oosterwolde als Appelscha”, zo liet van der Heide tot slot weten en de voertuigen via de schuifdeuren door een aantal piraten werden binnen gereden. Een dankbaar applaus volgde.
Later op de middag werd door taxi Kort één van scootmobielen naar de locatie Appelscha gereden, waar een aantal bewoners met hun manager ze gelijk in gebruik namen, door een rondje door het gebouw te maken. Ook daar was men content met dit prachtige cadeau.

16-10-2019


LOKALE OMROEPEN CENTRAAL EN ODRIE GAAN PER 1 APRIL NAUW SAMENWERKEN

De lokale omroepen Radio Weststellingwerf Centraal en Odrie in Ooststellingwerf gaan nauw samenwerken. Beide omroepen blijven vooralsnog zelfstandig, maar per 1 april aanstaande zullen hun programma’s via beide zenders gezamenlijk worden uitgezonden. Mogelijk vloeit op langere termijn uit deze innige samenwerking een volledige fusie voort. De verregaande samenwerking is noodzakelijk geworden doordat de landelijke overheid minder lokale omroepen wil; momenteel zijn dat er nog 260. Het streven is om minder, maar grotere streekomroepen te vormen.

Twee jaar geleden vonden de eerste voorzichtige bestuurlijke besprekingen tussen Odrie en Centraal plaats. Aanvankelijk wilde de OLON (de overkoepelende Organisatie voor Lokale Omroepen in Nederland) in zuid-Friesland één streekomroep voor de gemeenten Heerenveen, Opsterland, Smallingerland en Oost- en Weststellingwerf. Vanaf het begin keerden Odrie en Centraal zich fel tegen deze plannen. Dat was de reden voor beide besturen om zelf het initiatief te nemen tot een vorm van vergaande samenwerking.

Een groot aantal (vrijwillige) medewerkers van beide omroepen waren donderdagavond in de MFA in Oldeberkoop bijeen voor het officiéle startsein van de samenwerking. Centraal-voorzitter Jan Koopman herinnerde nog eens aan de snode plannen van de OLON om streekomroepen te creëren met minimaal 100.000 potentiële luisteraars. ‘Zulks kan misschien in de grote steden, maar op het Friese platteland werkt dat niet’, aldus Koopman. Daarop zijn Odrie en Centraal gaan nadenken over mogelijke samenwerking, alsmede over de vraag hoe beide omroepen daar voordeel van zouden kunnen hebben. Stukje bij beetje zijn we naar elkaar toegegroeid’, aldus Koopman.

Zijn collega Arie den Blanken van Odrie wees er nog eens met nadruk op dat samenwerking een noodzaak is. ‘We worden er beide beter van. We kunnen elkaar versterken’, stelde Den Blanken, die er aan toevoegde dat Centraal en Odrie samen nog lang geen volwaardige streekomroep vormen. ‘Maar misschien worden we in de toekomst er wel toe gedwongen om één omroep te worden. Want afzonderlijk verdergaan is op den duur geen optie.’

Bestuurlijk, programmatisch en technisch zijn de plannen nu zo ver gevorderd dat per 1 april gezamenlijk kan worden uitgezonden. Beide omroepen draaien puur op vrijwilligers. Tijdens de gezamenlijke medewerkerbijeenkomst in Oldeberkoop werd met een ferme handdruk van beide voorzitters de start van de samenwerking bezegeld.                                                                                                                                                      
16-10-2019


Muziekavond “Piratenteam van Odrie” krijgt een vervolg

De piratengroep van de lokale Omroep Odrie, die onlangs middels de sponsoring van een 43-tal bedrijven, artiesten en de opbrengst van een daverende muziekavond het verpleeghuis van Stellinghaven ZuidOostZorg in Oosterwolde en Appelscha twee duo scootmobielen overhandigde, heeft na een evaluatie besloten om ook volgend jaar een feestelijke muziekavond te organiseren waaraan een goed doel is verbonden.
Deze feestavond wordt op zaterdagavond 28 maart 2020 in ’t Scha, het Restaurant Bowling & Events-accommodatie van Anne van den Berg en Bart Dijkstra in het hartje van Appelscha (voormalig Hanenburcht) gehouden. Het piratenteam is nu bezig om een goed doel uit te zoeken, waar dan de opbrengst middels het aanbieden van een cadeau aan wordt overhandigd.
Het piratenteam kreeg een maand geleden veel enthousiaste reacties en support op hun actie voor Stellinghaven. Daar waren de organisatoren, maar zeker ook de deelnemende sponsoren, zeer content mee.                                                              
16-10-2019


Vanaf vrijdag 8 november "IN TWIELOCHTEN" bij Odrie

’In twielochten’: ni’j Stellingwarfs radiopergramme‘In twielochten’ betekent in schiemerdonker (Sietske Bloemhoff)

’In twielochten’: dat is de naeme van een hiel ni’j Stellingwarfs radiopergramme dat van 8 november of wekeliks uutzunnen wodden zal. Et initiatief veur et ni’je pergramme komt van de Stellingwarver Schrieversronte. Et pergramme zal op de vri’jdagaovend tussen 18.00 en 19.00 ure uutzunnen wodden zal, daor verwist ok de naeme van et pergramme naor. ‘In twielochten’ is een Stellingwarver anduding van de tied van schiemerdonker, zo tussen et aende van de middag en et begin van de aovend. De anduding is te vergelieken mit et Engelse ‘twilight’, et Nederlaans kent disse benaeming niet.
In ‘In twielochten’ zal d’r ommedaenken wezen veur tal van Stellingwarfstaelige en kulturele onderwarpen. Daorbi’j moet docht wodden an verhaelen en gedichten, meziek, een Stellingwarfs heurspul, biezunderheden over de tael, een kulturele agenda, een wekelikse kollum, een wekelikse taelvraoge, Stellingwarver recepten, biezunderheden uut de netuur en gao zo nog mar evenpies deur. In et pergramme zullen d’r butendat verschillende onderwarpen wezen veur alle leeftieden, veur kiender krek lieke goed as veur oolderen.
An et pergramme zullen tal van schrievers, dichters, veurlezers en verslaggevers een bi’jdrege leveren gaon; sommigen wekeliks, eren ien keer in de twie weken en nog weer eren ien keer in de maond. Veur de prissentaosie zorgen, elk om de weke, Kjest Herder en Sietske Bloemhoff; zi’j bepaolen ok de meziekkeuze. De techniek wodt verzorgd deur Kjest Herder                         
 2-11-19


Met de tijd mee….

Natuurlijk wil de lokale omroep Odrie met de tijd mee. De digitale snelweg op en sociaal media meer en meer gebruiken. Omdat het huidig netwerk dat binnen de omroep niet kan behappen is de omroep met een andere provider( in dit geval Ziggo) in zee gegaan. Onlangs werd al een kabel gegraven en bij de studio aan de Snellingerdijk in Oosterwolde naar binnen gebracht om binnenkort te worden aangesloten. In de snelle internetverbinding ziet de omroep meer kansen om te doen wat er tegenwoordig, ook bij de lokale omroep, gevraagd wordt. Een elektronisch netwerk dat mensen en organisaties via de computer met elkaar verbindt.

  

13-11-19   
 

SCHOOLRADIO 2.0 op zaterdag 23 november van 12 tot 2

Ook dit jaar worden een drietal scholen in de gelegenheid gesteld om een uitzending van twee uur te maken.
Het moet een uitzending worden voor iedereen, maar gemaakt door kinderen, waarbij alleen het technische deel bij Odrie blijft.
De eerste school die een uitzending in elkaar zet is cbs IN DE KRING uit Oosterwolde. De kinderen zijn al een poosje actief bezig met dit radioproject.
Het belooft een mooie uitzending te worden. Er is o.a. Een interview met schaatstalent Femke Beuling, met de juf, met de boswachter, met ......, maar ook is er een drumsolo en wordt er op de xylofoon gespeeld, wordt er voorgelezen en zijn er moppen.

Het is beslist de moeite waard. Je zult verbaasd en Vol bewondering naar luisteren.
 Terug luisteren kan hier                                                                                                                                               
18-11-19


Anne Feenstra bij muziek naar de middag

Dames en Heren, Beste Luisteraars zaterdag 30 November komt Meester Gitarist Anne Feenstra naar de Lokale Omroep Radio Odrie, hij komt hier een set van circa 6 nummers spelen ter ere van zijn nieuwe album genaamd De Korst van Herstel, Anne Feenstra komt solo optreden enkel met gitaar kortom dat wordt geweldig om te mogen beluisteren, tijdens zijn optreden gaan we ook een interview houden op deze manier gaan we hem beter leren kennen. Tijdens het programma Met Dj Richard naar de middag gaan we Anne Feenstra horen van 10:00 – 12:00 en horen we zijn muziek 2x3 nummers kortom luister gewoon lekker mee.


Anne Feenstra in de studio bij muziek naar de middag

SCHOOLRADIO 2.0

Op zaterdag 21 december, van twaalf tot twee, neemt obs de Tjongeling de touwtjes in handen. De kinderen hebben een wisselend programma samengesteld, alles zelf bedacht en alles zelf geregeld.
Er wordt leuke muziek gedraaid, er zijn interviews : o.a. de boswachter, de boer, de Schrieversronte over het Stellingwerfs in het dorp. Maar er staat meer op de planning. Natuurlijk moppen, een taalspel, een gedicht en een goed voorbereide karaoke.
Verbaas u over wat kinderen van groep 7 en 8 in hun mars hebben..                                                        17-12-19

Odrie blijft de omroep van Ooststellingwerf

  De volgend jaar jubilerende lokale omroep Odrie kan, als het Commissariaat voor de Media ook haar handtekening zet, weer vijf jaar uitzenden. Vooruitlopend op de officiële handtekening voor de vijfjaarlijkse verlenging had het CvdM nog wel even een advies nodig van de gemeenteraad van Ooststellingwerf. Die besloot onlangs het commissariaat positief te adviseren om de omroep tot en met 2025 aan te wijzen als lokale publieke media-instelling.
De huidige periode eindigt op 11 januari 2020. Het commissariaat moest voor de verlenging van de toewijzing daartoe opnieuw beoordelen of Odrie een rechtspersoon is, of de statuten laten zien dat Odrie voornamelijk lokaal gericht is op de publieke mediaopdracht gericht op maatschappelijke behoeften en of er een orgaan bij Odrie is dat het beleid voor het media-aanbod bepaalt. Al de drie punten waren al goed bevonden. De enige vraag waarvoor het Commissariaat nog een advies van de gemeenteraad wilde hebben was of het orgaan representatief is voor de belangrijkste lokale stromingen. Dat is het geval en dus werd er positief gereageerd. ‘De ervaring vanuit de afgelopen jaren met Odrie is ook dat representativiteit en evenwichtige nieuwsvoorziening geen problemen opleverde”, aldus het college van B en W in het advies aan de raad.
De lokale omroep is sinds 16 december 1995 in de lucht en verzorgd met een groot aantal medewerkers de gehele week tal van uiteenlopende programma’s.


Studio locatie Odrie (foto: nieuwe ooststellingwerver)    2-12-19

Oudejaarsploegen ontmoeten elkaar op 1 januari in feesttent in Langedijke.

Elkaar op informele en geheel andere wijze ontmoeten, nieuwjaarswensen uit wisselen, maar vooral met elkaar het nieuwe jaar goed inluiden. Dat is al jaren achtereen de gedachten achter de feestelijke gelegenheid welke de tien oudejaarsploegen en activiteitencommissies uit Zuidoost Friesland en Drenthe op de eerste dag van het nieuwe jaar in samenwerking met de lokale Omroep Odrie houden.
Dit jaar wordt die nieuwjaarsbijeenkomst op 1 januari wel heel bijzonder, want niet een café of dorpshuis is het decor van de jaarlijkse gebeurtenis, maar net als in 2012 een feesttent op het sportveld van Langedijke. De organisatie is in handen van de actieve jeugdclub “De Klimop” in Langedijke.
De lokale omroep is die avond van 18.00 tot 21.00 uur rechtstreeks aanwezig om van de desbetreffende oudejaarsclubs en activiteitencommissie uit Ooststellingwerf, Zorgvlied, Boyl en Oosterstreek te vernemen wat de desbetreffende organisaties op oudejaarsdag voor hun dorpen hebben georganiseerd. En mede door hun inbreng zijn de leuke gesprekken aan tafel bij Odrie altijd geanimeerd.
De luisteraars zijn gelijk op de hoogte wat er in de dagen voorafgaand in de desbetreffende dorpen afspeelde en welke stunts er werden gepresenteerd. Rond half negen zullen een aantal “oud-Klimoppers” aan tafel komen om hun belevenissen van destijds nog even te duiden.
Na de uitzending, die om 21.00 uur is afgelopen, zorgt de Klimop in de feesttent voor een muzikale en sfeervolle eerste januariavond.                                                                                                                                 24-42-19
         

 
top