LUISTERAARS LUISTEREN NAAR ODRIE,
                                   ODRIE LUISTERT NAAR DE LUISTERAARS!
Odrie -  dat staat voor Omroep
Organisatie Ooststellingwerf -  is in de lucht sinds 16 december 1995.
Ooststellingwerf ligt centraal in het noorden van ons land, aan de Friese zijde van de grens met Drenthe.
              Locatie: Snellingerdijk 39, 8431 EJ, Oosterwolde.  Email: info@omroepodrie.nl


Klik op plaatje voor live-stream

Home
Radiogids
Organisatie
Muziek
Informatie
Sport
Terug luisteren
Vacatures
Links
Archief
Schoolradio
Sponsors
Contact

Sponsors:
Jochem Wouda uitvaartverzorging 

Sponsors ook hier kan uw Logo staan.

 

 


Luisteren via Internet :

*Winamp, iTunes 
* Windows Media Player
* Real Player 
* QuickTime 

SCHOOLRADIO 2.0 op zaterdag 23 november van 12 tot 2

  Ook dit jaar worden een drietal scholen in de gelegenheid gesteld om een uitzending van twee uur te maken.
Het moet een uitzending worden voor iedereen, maar gemaakt door kinderen, waarbij alleen het technische deel bij Odrie blijft.
De eerste school die een uitzending in elkaar zet is cbs IN DE KRING uit Oosterwolde. De kinderen zijn al een poosje actief bezig met dit radioproject.
Het belooft een mooie uitzending te worden. Er is o.a. Een interview met schaatstalent Femke Beuling, met de juf, met de boswachter, met ......, maar ook is er een drumsolo en wordt er op de xylofoon gespeeld, wordt er voorgelezen en zijn er moppen.

Het is beslist de moeite waard. Je zult verbaasd en Vol bewondering naar luisteren.
                                                                                                                      
18-11-19

Met de tijd mee….

Natuurlijk wil de lokale omroep Odrie met de tijd mee. De digitale snelweg op en sociaal media meer en meer gebruiken. Omdat het huidig netwerk dat binnen de omroep niet kan behappen is de omroep met een andere provider( in dit geval Ziggo) in zee gegaan. Onlangs werd al een kabel gegraven en bij de studio aan de Snellingerdijk in Oosterwolde naar binnen gebracht om binnenkort te worden aangesloten. In de snelle internetverbinding ziet de omroep meer kansen om te doen wat er tegenwoordig, ook bij de lokale omroep, gevraagd wordt. Een elektronisch netwerk dat mensen en organisaties via de computer met elkaar verbindt.

  

13-11-19        


Vanaf vrijdag 8 november "IN TWIELOCHTEN" bij Odrie

’In twielochten’: ni’j Stellingwarfs radiopergramme‘In twielochten’ betekent in schiemerdonker (© Sietske Bloemhoff)

’In twielochten’: dat is de naeme van een hiel ni’j Stellingwarfs radiopergramme dat van 8 november of wekeliks uutzunnen wodden zal. Et initiatief veur et ni’je pergramme komt van de Stellingwarver Schrieversronte. Et pergramme zal op de vri’jdagaovend tussen 18.00 en 19.00 ure uutzunnen wodden zal, daor verwist ok de naeme van et pergramme naor. ‘In twielochten’ is een Stellingwarver anduding van de tied van schiemerdonker, zo tussen et aende van de middag en et begin van de aovend. De anduding is te vergelieken mit et Engelse ‘twilight’, et Nederlaans kent disse benaeming niet.
In ‘In twielochten’ zal d’r ommedaenken wezen veur tal van Stellingwarfstaelige en kulturele onderwarpen. Daorbi’j moet docht wodden an verhaelen en gedichten, meziek, een Stellingwarfs heurspul, biezunderheden over de tael, een kulturele agenda, een wekelikse kollum, een wekelikse taelvraoge, Stellingwarver recepten, biezunderheden uut de netuur en gao zo nog mar evenpies deur. In et pergramme zullen d’r butendat verschillende onderwarpen wezen veur alle leeftieden, veur kiender krek lieke goed as veur oolderen.
An et pergramme zullen tal van schrievers, dichters, veurlezers en verslaggevers een bi’jdrege leveren gaon; sommigen wekeliks, eren ien keer in de twie weken en nog weer eren ien keer in de maond. Veur de prissentaosie zorgen, elk om de weke, Kjest Herder en Sietske Bloemhoff; zi’j bepaolen ok de meziekkeuze. De techniek wodt verzorgd deur Kjest Herder en Evert Sikkema.                                                                                                  02-11-19


Vacatures

                Secretaris van het bestuur.
Nadere informatie over de functie van secretaris van het bestuur van de omroep.
Je maakt volwaardig deel uit van het bestuur, dat bestaat uit 6 personen. Er wordt gemiddeld 1 keer per maand vergaderd. De taak van de secretaris bestaat in nauw overleg met de andere leden van het bestuur, maar vooral met de voorzitter o.a. uit:
 Het opstellen van de agenda en de uitnodiging voor de bestuursvergadering
 Het notuleren tijdens de bestuursvergaderingen
 Het bijhouden van de actielijst en de nakoming van de actiepunten.
 Verzorgen van eventuele correspondentie (schriftelijk en email), voortvloeiend uit de bestuursvergadering.
 Deze functie is op vrijwillige basis, evenals alle medewerkers bij Odrie
Ben je geïnteresseerd in (één van) deze functies, stuur dan een email naar
info@omroepodrie.nl t.a.v. het bestuur, of neem contact op met de voorzitter
Arie den Blanken, tel. 06-51 58 20 74.


Luisteren met Windows 10

Met Firefox :
1 klik gele blokje
2 op vraag  openen met:
3 kies Windows media speler
Met Chrome :
1 klik gele blokje
2 het bestand live.m3u wordt naar pc gedownload (download map)
3 open het bestand met Windows media speler
 
Met Microsoft Edge:
1 klik gele blokje
2 op vraag wat wilt u doen met live.m3u?
3 opslaan
4 downloaden voltooid
5 map openen (download map)
6 open het bestand met Windows media speler