Programmastaf

In de Programmastaf zitten de coördinatoren van de verschillende redacties en de techniekgroep.
 


Naam: Functie vertegenwoordigd:
Vacature hoofdredacteur Algemeen
Vacature
lid/voorzitter Basis-info-actualiteiten
Hans Meijer
lid Sport
Peter Cruiming    
Sipko Hoogsteen
lid Techniek
Appie van Riesen lid Muziek

lid Studiobeheer

De dagelijkse leiding van Odrie is, zolang er geen hoofdredacteur is, in handen van leden van de Programmastaf.

ODRIE in bedrijf

De Locale Omroep ODRIE heeft ongeveer 20 programma’s en zendt rond de dertig uur per week uit. Er is een grote variëteit aan programma’s: informatie, sport, muziek en kerken. Alle programma’s zijn voor alle leeftijdsgroepen. Er is een aantal uitzendingen voor jongeren. Bij de muziekuitzendingen is de bandbreedte heel groot: van jazz en wereldmuziek tot gospelsongs.

Iedereen die voor ODRIE werkt is onbetaald vrijwilliger.Op dit moment hebben we er bijna honderd. Het gaat hier om programmamakers, presentatoren, technici , hoofden van afdelingen, hoofdredactie, bestuur en Programma Bepalend Orgaan.

Aan het einde van 2007 hebben we een intensieve wervingscampagne gevoerd om nieuwe vrijwilligers te krijgen en dat is heel aardig gelukt: we hebben sindsdien acht mensen er bij gekregen. Behalve nieuwe vrijwilligers zijn er nieuwe initiatieven genomen door oude en nieuwe vrijwillligers. Te noemen vallen bijv: een oudere jongerenprogramma voor de leeftijdsgroep tot 25 jaar, een toneelgroep die een hoorspel wil gaan opvoeren en een aantal uitzendingen waarin diepte-interviews worden gehouden met bekende Stellingwervers.

Eind 2007 is ook een aantal speerpunten vastgesteld voor Odrie voor het jaar 2008. De omroep mag wat kritischer zijn tegenover gezagsdragers, men moet wat meer in de diepte gaan, er moet meer aandacht gegeven worden aan de reacties van luisteraars, er zal in dit eerste half jaar een luisteronderzoek moeten worden gehouden en er moet weer aandacht gegeven worden aan de public relations.
[ terug ]
 

Extra
Reacties
Vergaderschema gemeente
Sponsors
 
Nieuws
Afspelen met Windows 10
SPORT OP MAANDAG
Vacatures
Etherpiraten van weleer in programma “hea!”
Shanty cafe, POPPodium
 
Activiteiten
23 juni
Oosterwolde
BBQ voor medewerkers

Naar boven - Contact