PROGRAMMASTAF

In de Programmastaf worden de verschillende redacties, techniek- en facilitairegroep vertegenwoordigd.


Naam: Functie vertegenwoordigt:
Vacature hoofdredacteur Algemeen
Henk Trox voorzitter a.i.
Info & Actualiteit
Hans Meijer
secretaris Sport
Peter Cruiming
lid Techniek
Vacature
lid Studiobeheer
Eddy Otten
lid Radio Weststellingerf Centraal
Alexander den Hertog lid Muziekredactie


De dagelijkse leiding van Odrie wordt, zolang er geen hoofdredactuer is, verdeeld over de leden van de Programmastaf.

De Lokale Omroep ODRIE heeft ongeveer een twintigtal programma’s en zendt rond de dertig uur per week uit. Er is een grote variëteit aan programma’s: informatie, actualiteiten,  sport, muziek, kerken. scholen en streektaalprogramma’s. Programma’s voor alle leeftijdsgroepen. Er wordt aan gewerkt om weer een jongeren programma van de grond te krijgen en een politiek programma..

Bij de muziekprogramma’s is de bandbreedte heel groot: van rock, country, roots (americana) tot blues en klassiek. Ook woerdt de Nederlanddtalige- en piratenmuziek niet vergeten.

Iedereen die voor ODRIE werkt is onbetaald vrijwilliger. Op dit moment hebben we er bijna zeventig. Het gaat hier om programmamakers, presentatoren, technici , redactieleden, Bestuur, Programmastaf en  Programma Beleidsbepalend Orgaan.

Af en toe worden er actieve wervingscampagnes gevoerd om nieuwe vrijwilligers aan de omroep tot te voegen en dat is heel aardig gelukt: we hebben sindsdien acht mensen er bij gekregen. Behalve nieuwe vrijwilligers zijn er nieuwe initiatieven genomen door oude en nieuwe vrijwilligers. Te noemen vallen bijvoorbeeld een jongerenprogramma voor de leeftijdsgroep tot 25 jaar, een toneelgroep die een hoorspel wil gaan opvoeren en een aantal uitzendingen waarin diepte-interviews worden gehouden met bekende Stellingwervers.

Er zijn een aantal speerpunten vastgesteld voor Odrie die uit enquete en interviews met de Ooststellingwerfse bevolking naar voren zijn gekomen.

  • Een kritischer houding tegenover gezagsdragers en wat meer de diepte ingaan bij interviews.
  • Meer aandacht voor de reacties van luisteraars
  • Af en toe een luisteronderzoek houden
  • Meer aandacht voor public relations

[ terug ]
 

Extra
Reacties
Vergaderschema gemeente
Sponsors
 
Nieuws
Luisteren
“Sport op zondag” in de zomerstop
LOKALE OMROEPEN CENTRAAL EN ODRIE GAAN PER 1 APRIL NAUW SAMENWERKEN
Vacatures
Shanty cafe, POPPodium
 

Naar boven - Contact