Programmastaf


In de Programmastaf worden de verschillende redacties, techniek- en facilitairegroep vertegenwoordigt.


Naam: Functie vertegenwoordigd:
Vacature hoofdredacteur Algemeen
Henk Trox
lid Algemeen & Basis
Hans Meijer
lid Sportzaken
Peter Cruiming
lid Techniek
Appie van Riesen lid Muziekprogramma´s
Vacature
lid Studiobeheer

De dagelijkse leiding van Odrie is, zolang er geen hoofdredacteur is, in handen van leden van de Programmastaf.

ODRIE aan her werk


De Lokale Omroep ODRIE heeft ongeveer een twintigtal programma’s en zendt rond de dertig uur per week uit. Er is een grote variëteit aan programma’s: informatie, actualiteiten,  sport, muziek, kerken. scholen en streektaalprogramma’s. Programma’s voor alle leeftijdsgroepen. Er is een aantal uitzendingen speciaal voor jongeren.
Bij de muziekprogramma’s is de bandbreedte heel groot: van rock, country, roots tot blues en klassiek.

Iedereen die voor ODRIE werkt is onbetaald vrijwilliger. Op dit moment hebben we er bijna zeventig. Het gaat hier om programmamakers, presentatoren, technici , hoofden van afdelingen, hoofdredactie, bestuur en Programma Beleidsbepalend Orgaan.

Af en toe worden er actieve wervingscampagnes gevoerd om nieuwe vrijwilligers aan de omroep tot te voegen en dat is heel aardig gelukt: we hebben sindsdien acht mensen er bij gekregen. Behalve nieuwe vrijwilligers zijn er nieuwe initiatieven genomen door oude en nieuwe vrijwilligers. Te noemen vallen bijvoorbeeld een jongerenprogramma voor de leeftijdsgroep tot 25 jaar, een toneelgroep die een hoorspel wil gaan opvoeren en een aantal uitzendingen waarin diepte-interviews worden gehouden met bekende Stellingwervers.

Er zijn een aantal speerpunten vastgesteld voor Odrie die uit enquete en interviews met de Ooststellingwerfse bevolking naar voren zijn gekomen.

  • Een kritischer houden tegenover gezagsdragers en wat meer de diepte ingaan bij interviews.
  • Meer aandacht voor de reacties van luisteraars
  • Af en toe een luisteronderzoek houden
  • Meer aandacht voor public relations

[ terug ]
 

Extra
Reacties
Vergaderschema gemeente
Sponsors
 
Nieuws
Nieuw muziekprogramma Radio Odrie.
Met Dj Richard naar de middag
Oudejaarsploegen bij Odrie
Brasserieuitzendingen “Muziek met Trox” op herhaling!
Afspelen met Windows 10
Vacatures
Shanty cafe, POPPodium
 

Naar boven - Contact