Programma Beleidsbepalend Orgaan

Het PBO is zodanig samengesteld dat het representatief is voor de in de gemeente voorkomende maatschappelijke, culturele, godsdienstige en geestelijke stromingen. Het PBO heeft tot taak het vaststellen van het programmabeleid en het programmastatuut en het toetsen van de in het programmabeleid verwoorde uitgangspunten.


Naam functie vertegenwoordigt:
 Henk Bloemhoff
 Voorzitter  Maatschappelijke zorg en welzijn
 Vacature
 Secretaris  Persoonlijke titel
 Hans Koopmans  Lid  Sport en recreatie
 Peter Jager
 Lid  Kerkgenootschappen en geestelijke stromingen
 Kina Bouwer
 Lid  Onderwijs en educatie
 Sippy van Tuinen
 Lid

 Etnische- en culturele minderheden
 Kunst en (streek)cultuur

 Henk Eggen
 Lid  Agrarische gemeenschap/ondernemers

Bij de vergaderingen van het PBO zijn als toehoorders aanwezig:
  Arie den Blanken (Bestuur) en Henk Trox (Programmastaf). Zij nemen deel aan de vergaderingen en hebben een adviserende stem.


De dagelijkse leiding van Odrie is in handen van de hoofdredacteur die wordt bijgestaan door de leden van de Programmastaf. 

[ terug ]
 

Extra
Reacties
Vergaderschema gemeente
Sponsors
 
Nieuws
Recept november
Brasserieuitzendingen “Muziek met Trox” op herhaling!
Biocentrum bij Odrie
Afspelen met Windows 10
Vacatures
Shanty cafe, POPPodium
 

Naar boven - Contact