Het Programma Beleidsbepalend Orgaan (PBO)

Het PBO is zodanig samengesteld dat het representatief is voor de in de gemeente voorkomende maatschappelijke, culturele, godsdienstige en geestelijke stromingen. Het PBO heeft tot taak het vaststellen van het programmabeleid en het programmastatuut en het toetsen van de in het programmabeleid verwoorde uitgangspunten.

Het PBO bestaat momenteel uit:

Naam functie vertegenwoordigt:
 Henk Bloemhoff
 Voorzitter  Cultuur, kunst en streektaal
Marcia Boomhouwer
 Secretaris  Algemeen
 Hans Koopmans  Lid  Sport en recreatie
 Peter Jager
 Lid  Kerkgenootschappen en geestelijke stromingen
 Kina Bouwer
 Lid  Onderwijs en educatie
 Sippy van Tuinen
 Lid

 Etnische- en culturele minderheden

 Henk Eggen
 Lid  Agrarische gemeenschap/ondernemers
Joke de Boer Lid Werknemers
Arie den Blamken
Adviseur Stichtingsbestuur Odrie
Henk Trox Adviseur Programmastaf Odrie

Bij de vergaderingen van het PBO zijn als toehoorders aanwezig:
Arie den Blanken (Bestuur) en Henk Trox (Programmastaf). Zij nemen deel aan de vergaderingen en hebben een adviserende stem.


De dagelijkse leiding van Odrie is in handen van de hoofdredacteur die wordt bijgestaan door de leden van de Programmastaf.

Vergaderferquentie, twee tot driemaal per jaar (meestal feb, jun en okt.)

Het PBO toetst of alle Maatschappelijke Stromingen bij de omroep aan bod komen en voldoende aandacht krijgen 

[ terug ]
 

Extra
Reacties
Vergaderschema gemeente
Sponsors
 
Nieuws
Luisteren
“Sport op zondag” in de zomerstop
LOKALE OMROEPEN CENTRAAL EN ODRIE GAAN PER 1 APRIL NAUW SAMENWERKEN
Vacatures
Shanty cafe, POPPodium
 

Naar boven - Contact