Programma Beleidsbepalend Orgaan

Het PBO is zodanig samengesteld dat het representatief is voor de in de gemeente voorkomende maatschappelijke, culturele, godsdienstige en geestelijke stromingen. Het PBO heeft tot taak het vaststellen van het programmabeleid en het programmastatuut en het toetsen van de in het programmabeleid verwoorde uitgangspunten.


Naam functie vertegenwoordigt:
 Attie Nijboer
 Voorzitter  Cultuur en kunst : streektaal
 Theun Frankema  Secretaris  Algemeen
 Hans Koopmans  Lid  Sport en recreatie
 Theo van Gilst
 Lid  Kerken
 Gerlof Dijlstra
 Lid  Maatschappelijke zorg en welzijn: werkgevers
 Kina Bouwer
 Lid  Onderwijs en educatie
 Sippy van Tuinen
 Lid  Etnische en culturele minderheden
 Henk Eggen
 lid  Agrarische gemeenschap

De dagelijkse leiding van Odrie is in handen van de hoofdredacteur die wordt bijgestaan door de leden van de Programmastaf. 

[ terug ]
 

Extra
Reacties
Vergaderschema gemeente
Sponsors
 
Nieuws
Afspelen met Windows 10
SPORT OP MAANDAG
Vacatures
Etherpiraten van weleer in programma “hea!”
Shanty cafe, POPPodium
 
Activiteiten
23 juni
Oosterwolde
BBQ voor medewerkers

Naar boven - Contact