Algemeen

 

De geschiedenis van Odrie

De lokale omroep Odrie is opgericht op 16 december 1995, maar het idee voor een lokale omroep dateert al van het begin jaren negentig. De pioniers waren een groot aantal vrijwillige enthousiastelingen die met hun proefuitzendingen uiteindelijk de licentie Commissariaat voor de Media binnenhaalden. Bergen werk is er verzet, en vele tegenslagen werden overwonnen alvorens de eerste uitzending een feit kon worden genoemd. Maar hoe dan ook kreeg Ooststellingwerf zijn eerste legale zender Odrie -na 5 jaar intensieve voorbereiding- op 16 december 1995.

Odrie is begonnen op de (veel te kleine) bovenverdieping van activiteitencentrum De Miente en heeft sinds 2002 een eigen, compleet nieuwe studio met professionele apparatuur in het voorhuis van De Miente, Snellingerdijk 39 te Oosterwolde.


Organisatie en structuur

ODRIE is een stichting: "Stichting Omroep Organisatie Ooststellingwerf Odrie", opgericht op 21 december 1991.

Midden 2007 is de organisatiestructuur gewijzigd: in plaats van een Algemeen Bestuur tevens Programmabeleid Bepalend Orgaan en een Dagelijks bestuur is er nu een Stichtingsbestuur en een onafhankelijk representatief Programmabeleid Bepalend Orgaan.


[ terug ]
 

Extra
Reacties
Vergaderschema gemeente
Sponsors
 
Nieuws
Luisteren
Muziekavond “Piratenteam van Odrie” krijgt een vervolg
aanbieden scootmobiel
LOKALE OMROEPEN CENTRAAL EN ODRIE GAAN PER 1 APRIL NAUW SAMENWERKEN
Vacatures
Shanty cafe, POPPodium
 

Naar boven - Contact