LUISTERAARS LUISTEREN NAAR ODRIE, 
                 ODRIE LUISTERT NAAR DE LUISTERAARS!


Odrie - dat staat voor Omroep Organisatie Ooststellingwerf - 
is in de lucht sinds 16 december 1995. De gemeente Ooststellingwerf ligt centraal in het noorden van ons land, aan de Friese zijde van de grens met Drenthe
Studiolokatie : Snellingerdijk 39, 8431 EJ Oosterwolde
Telefoon ´s avonds na 7 uur : 0516-520770
Algemeen email : info@omroepodrie.nl    Klik op gele blokje voor live-stream


 

 

 LET OP! LET OP! LET OP! LET OP! LET OP! LET OP! LET OP! LET OP!

VOOR DE BELANGSTELLENDEN DIE HET VERKIEZINGSDEBAT VAN AFGELOPEN ZATERDAG GEMIST HEBBEN!

DINSDAG A.S. WORDT HET HERHAALD!!!!!!!!!!!

Van het verkiezingsdebat dat Odrie afgelopen zaterdag organiseerde in het kader van de Provinciale Verkiezingen van 20 maart wordt een herhaling uitgezonden dinsdagavond a.s. van 19.00 tot 21.00 uur op Odrie Radio.

 Naast de Provinciale lijsttrekkers van CDA, D66, PvdA, Partij voor de Dieren, SP, Natuurlijk Fryslân, Groen Links en Provinciaal Belang Fryslân hoort u ook de gemeentelijke politici van CDA, Christen Unie, Wij Lokaal, Ooststellingwerfs Belang, D66, PvdA en Groen Links aanwezig.

Gespreksleiders waren Hendrik Betten en Jan-Berend van Elp.

 Belangrijkste gespreksthema was:

WAT HEBBEN PROVINCIALE STATEN DE STELLINGWERVERS TE BIEDEN”.

Verder kwamen er natuurlijk veel actuele onderwerpen aan de orde.

De uitzending is natuurlijk te volgen bij Odrie via de etherfrequentie 106.9 FM en kabelfrequentie 104.1 FM of via de stream op de website van Odrie, zie hiervoor de website www.omroepodrie.nl.

nb. In verband met een technisch probleem zijn de eerste 20 minuten niet uitgezonden maar hoort u muziek.


Lees meer >>

Live debat politieke beschouwingen was geslaagd.
Wie wilde weten wat er in de gemeentelijke- en provinciale samenleving speelt had op de laatste campagnemorgen van de politieke partijen toch zaterdagmorgen even naar het gemeentehuis in Oosterwolde moeten komen om  de vraagstukken waarmee de provinciale politici na de verkiezingen te maken krijgen. In het gemeentehuis organiseerde de lokale omroep Odrie namelijk met het oog op de verkiezingen voor de Provinciale Staten en in de luwte het bestuur van het Wetterskip Fryslan een twee uur durend verkiezingsdebat.
Ten overstaan van een redelijke publieke belangstelling schoven daar niet alleen zeven fractievoorzitters van de in de gemeente zetelende politieke partijen aan, maar ook nog eens negen lijsttrekkers en kandidaten voor de Provinciale Staten aan tafel die er onder leiding van debatleider en presentator Jan Berend van Elp er een inhoudelijk leuke discussiemorgen van maakten. Dat gebeurde op de zijn bekende- en enthousiaste wijze onder het motto “Wat hebben de Provinciale Staten de Stellingwervers te bieden”
De reacties na afloop waren vooral positief en geslaagd. ´Goed georganiseerd en de vaart bleef erin´, “Het verkiezingsdebat was door de onderlinge discussie interessant en bracht leuke radio”, “Fijn dat we op deze natuurgetrouwe wijze over de onderwerpen van gedachten konden wisselen” en “Door de discussievorm vlogen de twee uren zo voorbij”.
Hoewel de inzet en het enthousiasme bij de politici stuk voor stuk groot was, bracht de morgen toch niet echt heel veel politiek vernieuwend vuurwerk voort. Ook niet echt nieuwe onderwerpen en inhoudelijke vergezichten, maar wel dossiers die de aandacht vroegen. Met name de vragen die de fractievoorzitters uit Ooststellingwerf aan alle kandidaten voor de Staten konden stellen, leverde mooie en vaak onderlinge discussies op.


Lees meer >>

LOKALE OMROEPEN CENTRAAL EN ODRIE GAAN PER 1 APRIL NAUW SAMENWERKEN
De lokale omroepen Radio Weststellingwerf Centraal en Odrie in Ooststellingwerf gaan nauw samenwerken. Beide omroepen blijven vooralsnog zelfstandig, maar per 1 april aanstaande zullen hun programma’s via beide zenders gezamenlijk worden uitgezonden. Mogelijk vloeit op langere termijn uit deze innige samenwerking een volledige fusie voort. De verregaande samenwerking is noodzakelijk geworden doordat de landelijke overheid minder lokale omroepen wil; momenteel zijn dat er nog 260. Het streven is om minder, maar grotere streekomroepen te vormen.

Twee jaar geleden vonden de eerste voorzichtige bestuurlijke besprekingen tussen Odrie en Centraal plaats. Aanvankelijk wilde de OLON (de overkoepelende Organisatie voor Lokale Omroepen in Nederland) in zuid-Friesland één streekomroep voor de gemeenten Heerenveen, Opsterland, Smallingerland en Oost- en Weststellingwerf. Vanaf het begin keerden Odrie en Centraal zich fel tegen deze plannen. Dat was de reden voor beide besturen om zelf het initiatief te nemen tot een vorm van vergaande samenwerking.


Lees meer >>

Wat hebben Provinciale Staten de Stellingwervers te bieden
Nog minder dan een week, woensdag 20 maart, mogen we weer naar de stembus. De verkiezingen van de Provinciale Staten en in de luwte daarvan voor het Wetterskip Fryslan staan voor de deur. In de aanloop naar die komende Provinciale Statenverkiezingen organiseert de lokale Omroep Odrie op zaterdag 16 maart 2019 in de raadszaal van het gemeentehuis in Oosterwolde een verkiezingsdebat tussen lijsttrekkers , kandidaten op de diverse lijsten en de fractievoorzitters van de gemeenteraad van Ooststellimgwerf. Een veertien tal personen uit Fryslan en de Stellingwerven zullen  aanschuiven om in de twee uur durende uitzending, met als thema “Wat hebben Provinciale Staten de Stellingwervers te bieden”, in een aantal blokken aan de tand te worden gevoeld  en toegespitst op thema’s die leven onder de inwoners van de gemeente Ooststellingwerf en in de partijprogramma’s worden weergegeven. 
Naast kennismaking en motivatie om met de lokale politiek bezig te zijn, de relatie van Provinciale Staten met de kiezers en waarom moet men naar de stembus gaan zullen onder andere de onderwerpen als:  duurzaamheid en klimaat, landbouw, leefbaarheid, cultuur, Stellingwerven en Stellingwarfs zullen zo aan bod komen.


Lees meer >>

Gezellige piratenavond in Appelscha
Het zendpiratenteam, dat elke zaterdagavond bij de lokale omroep Odrie het drie uur durende programma “Terug in de ether” maakt, organiseert op zaterdag 30 maart aanstaande een gezellige piratenavond in de Lindehoeve in Appelscha. Optredende artiesten die avond zijn: Orkest Unique, Folkert en Melanie, Wiebbo en Annamarie en André Kooistra.
De opbrengst van de muziekavond komt ten goede van het  woonzorgcentrum Stellinghaven ZuidOostZorg  in Oosterwolde.
Kaarten à  € 5,00 zijn in de voorverkoop te verkrijgen bij Woltinge aan de van Emstweg in Appelscha en bij de Primera, Trambaanplein in Oosterwolde. Ook tijdens de live-uitzendingen op de zaterdagavond in studio De Miente in Oosterwolde kunnen kaarten gekocht worden. Dat is gelijk een mooie gelegenheid het “team” aan het werk te zien.

Op zaterdag 30 maart worden de kaarten aan de zaal verkocht voor €7,50. De piratenavond begint om 19.30 uur.

In de jaren zeventig-tachtig van de vorige eeuw was Ooststellingwerf het bolwerk van zendpiraten. Vijf daarvan draaien iedere zaterdagavond vanuit de bovenstudio van Odrie de lekker in het gehoor liggende muziek en is in een paar jaar tijd een heel goed beluisterd programma. “Een echte piraat draait vanaf de plaat met Nederlandstalige muziek uit de jaren 60 topt 80 van de vorige eeuw” laten de medewerkers va dit programma weten. Zij hebben bij de lokale omroep Odrie de mogelijkheid gekregen de muziek de ether in te sturen.


Lees meer >>

Rechtstreeks vanuit de Lindehoeve Appelscha
Zaterdagavond 30 maart organiseert het piratenteam van het programma Terug in de Ether een Piratenfeest in de Lindehoeve in Appelscha. Artiesten die er komen zijn… orkest Unique, Folkert en Melanie, Wibo en Annemarie, en Andre Kooistra.
 Radio Odrie zendt dit Piraten feest LIVE uit voor de mensen die niet kunnen komen.
Aan dit feest is ook een goed doel gekoppeld. De opbrengst gaat naar de Zuid Oost Zorg In Oosterwolde en Appelscha voor een scootmobiel. Een aantal sponsoren hebben al een donatie gedaan. Op de avond van het feest kan natuurlijk ook nog worden gedoneerd en er zijn nog een aantal acties.
Toegangsbewijzen zijn te koop bij Primera in Oosterwolde  en bij groentewinkel Woltinge in Appelscha en natuurlijk bij het Piraten team van radio Odrie.  Voor meer info luister naar Terug in de Ether, elke zaterdagavond van 19.00 tot 22.00uur met Geert van der Heide, Arie Meijerhof, Jenny de Jong en Jan Tingen
U bent welkom 30 maart in de Lindehoeve in Appelscha vanaf 19.30 uur.


Lees meer >>

Brasserieuitzendingen “Muziek met Trox” op herhaling!
Programmamaker Henk Trox van Lokale Omroep Odrie heeft het voornemen komend winterseizoen een aantal opnames die zijn opgenomen in de periode eind 1997 tot april 2000 opnieuw te gaan uitzenden. De bedoeling is om deze te gaan uitzenden op de “oude” tijden, iedere zondag van 12.00 tot 14.00 uur. Te beginnen op 7 oktober 2018. De voorlopig laatste uitzending is op 31 maart 2019.
Aangezien er gasten bij zullen zijn die niet meer in ons midden vertoeven of die zichzelf niet (meer) op de radio willen horen, wordt de namenlijst gepubliceerd (zie hieronder).
Mochten er bezwaren zijn voor heruitzending dan worden belanghebbenden verzocht zich in verbinding te stellen met de programmamaker via email-adres henk.trox@hetnet.nl

Lijst met mogelijke kandidaten “Muziek met Trox” waarvan de uitzendingen nog bij Odrie in het archief aanwezig zijn:
Terug luisteren mogelijk via www.delogten.nl/pagina/mmtbrasserie.htm


Lees meer >>

Luisteren met Windows 10

Lees meer >>

Vacatures
Secretaris van het bestuur.

Nadere informatie over de functie van secretaris van het bestuur van de omroep.
Je maakt volwaardig deel uit van het bestuur, dat bestaat uit 6 personen. Er wordt gemiddeld 1 keer per maand vergaderd. De taak van de secretaris bestaat in nauw overleg met de andere leden van het bestuur, maar vooral met de voorzitter o.a. uit:
 Het opstellen van de agenda en de uitnodiging voor de bestuursvergadering
 Het notuleren tijdens de bestuursvergaderingen
 Het bijhouden van de actielijst en de nakoming van de actiepunten.
 Verzorgen van eventuele correspondentie (schriftelijk en email), voortvloeiend uit de bestuursvergadering.
 Deze functie is op vrijwillige basis, evenals alle medewerkers bij Odrie
Ben je geïnteresseerd in (één van) deze functies, stuur dan een email naar

info@omroepodrie.nl t.a.v. het bestuur, of neem contact op met de voorzitter Arie den Blanken, tel. 06-51 58 20 74.

Lees meer >>

SHANTY CAFE, POPPODIUM, Muziek met Trox

Playlist e.d. zie : www.shantycafe.nl
Nu ook Muziek met Trox op www.delogten.nl
POPPodium en Aan Tafel Met Muziek zie : 
www.delogten.nl

 

Extra
Reacties
Vergaderschema gemeente
Sponsors
 
Nieuws
Omroep Organisatie Ooststellingwerf Radio Weststellingwerf Centraal
Live debat politieke beschouwingen was geslaagd
LOKALE OMROEPEN CENTRAAL EN ODRIE GAAN PER 1 APRIL NAUW SAMENWERKEN
Wat hebben Provinciale Staten de Stellingwervers te bieden
Gezellige piratenavond in Appelscha
Rechtstreeks vanuit de Lindehoeve Appelscha
Brasserieuitzendingen “Muziek met Trox” op herhaling!
Afspelen met Windows 10
Vacatures
Shanty cafe, POPPodium
 

Naar boven - Contact