Live debat politieke beschouwingen was geslaagd.
Wie wilde weten wat er in de gemeentelijke- en provinciale samenleving speelt had op de laatste campagnemorgen van de politieke partijen toch zaterdagmorgen even naar het gemeentehuis in Oosterwolde moeten komen om  de vraagstukken waarmee de provinciale politici na de verkiezingen te maken krijgen. In het gemeentehuis organiseerde de lokale omroep Odrie namelijk met het oog op de verkiezingen voor de Provinciale Staten en in de luwte het bestuur van het Wetterskip Fryslan een twee uur durend verkiezingsdebat.
Ten overstaan van een redelijke publieke belangstelling schoven daar niet alleen zeven fractievoorzitters van de in de gemeente zetelende politieke partijen aan, maar ook nog eens negen lijsttrekkers en kandidaten voor de Provinciale Staten aan tafel die er onder leiding van debatleider en presentator Jan Berend van Elp er een inhoudelijk leuke discussiemorgen van maakten. Dat gebeurde op de zijn bekende- en enthousiaste wijze onder het motto “Wat hebben de Provinciale Staten de Stellingwervers te bieden”
De reacties na afloop waren vooral positief en geslaagd. ´Goed georganiseerd en de vaart bleef erin´, “Het verkiezingsdebat was door de onderlinge discussie interessant en bracht leuke radio”, “Fijn dat we op deze natuurgetrouwe wijze over de onderwerpen van gedachten konden wisselen” en “Door de discussievorm vlogen de twee uren zo voorbij”.
Hoewel de inzet en het enthousiasme bij de politici stuk voor stuk groot was, bracht de morgen toch niet echt heel veel politiek vernieuwend vuurwerk voort. Ook niet echt nieuwe onderwerpen en inhoudelijke vergezichten, maar wel dossiers die de aandacht vroegen. Met name de vragen die de fractievoorzitters uit Ooststellingwerf aan alle kandidaten voor de Staten konden stellen, leverde mooie en vaak onderlinge discussies op.

En er klonk zo nu en dan in tegenstelling tot de partijprogramma’s meer Stellingwarfs in dit discussie programma. Dat kwam  niet alleen omdat men bij het voorstel rondje aan het begin de relatie met het “Stellingwarver laand”mocht duiden, maar ook dat men over het algemeen vond dat ervoor wat betreft de Stellingwerfse taal bij Provinciale Staten meer subsidie moest uittrekken, dan het “schijntje” dat de Schrieversronte organisatie momenteel ontvangt. “Gelijke monniken, gelijke kappen” vond men als het gaat om de andere (streek)talen in Fryslan in vergelijking met de miljoenen die voor de Friese taal in het vooruitzicht wordt gesteld.
“De samenleving veranderd. Daar moet je steeds opnieuw op inspelen. Je moet het burgerinitiatief mogelijk maken in de “nieuwe politiek” ” werd in  de discussie geopperd. “Maar hoe breng je de vraagstukken bij de burger en wat doe je er dan mee” werd er aangedragen. Het punt van een goed en gedegen draagvlak en in hoeveel procenten moet je dan een beslissing nemen kreeg daarin ruim aandacht omdat men vond dat bij het meedenken, luisteren en weten waar de problemen zitten in de dorpen goed afgewogen moet worden. “En de lusten en lasten moeten eerlijk verdeeld zijn om ook de minderheidsstandpunten goed af te wegen”.
In het kader van de bestuurlijke vernieuwing vond men dat er geen coalitieakkoord moest komen, maar meer een uitvoeringsprogramma zoals in Ooststellingwerf sinds vorig jaar gehanteerd wordt.  “Daar kan men bij de beraadslagingen wel een voorbeeld aan nemen”aldus de Ooststellingwerfse fractievoorzitters. Presentator wilde de besprekingen wel leiden als het ging om hoe het breed gedragen programma in Ooststelligwerf tot stand is gekomen.
Bij de leefbaarheid op het platteland vond men dat de provincie wel druk bezig is met tal van dossiers, maar dat bijvoorbeeld het in hun ogen veel te lang heeft geduurd dat de glasvezel de grond in gaat, dat de bereikbaar van de dorpen met het toekomstig openbaar vervoer op het platteland in het geding is en dat de omlag in de landbouw naar duurzame landbouw de komende jaren een groot onderwerp wordt. Het Biobasecentrum en de daaruit voortvloeiende scholing en samenwerking in Appelscha werd door allen op handen gedragen.
Zonnepanelen volgens de provinciale regels dicht bij de dorpen, klein dorpswindmolens met een ashoogte van 15-16 meter maar wel anders met rek in de regels en behoedzamer, betaalbare- en passende woningbouw voor starters en eigen inwoners, kan het toeristisch beleid een swung krijgen.

[ terug ]
 

Extra
Reacties
Vergaderschema gemeente
Sponsors
 
Nieuws
Luisteren
“Sport op zondag” in de zomerstop
LOKALE OMROEPEN CENTRAAL EN ODRIE GAAN PER 1 APRIL NAUW SAMENWERKEN
Vacatures
Shanty cafe, POPPodium
 

Naar boven - Contact