25-jarig bestaan van Odrie gevierd
Terwijl velen zich de eerste officiële uitzending van de lokale omroep Odrie van 16 december 1995 nog wel kunnen herinneren, het is deze week 21 jaar geleden dat Odrie serieus handen en voeten kreeg en de Ooststellingwerfse ether indook, is feitelijk de voorgeschiedenis ouder dan die jaren van uitzendingen. Het was namelijk al op 17 juni 1991 dat de oprichtingsacte van de “Stichting Omroep Organisatie Ooststellingwerf” officieel bij de notaris passeerde en Odrie het levenslicht zag.
Om stil te staan bij dit toch wel historisch moment organiseerde een feestcommissie voor het bestuur een bescheiden feestje  voor alle geledingen van de omroep. Deze werd vrijdagavond in de vaste thuishaven, het activiteitencentrum De Miente in Oosterwolde onder het genot van een hapje en drankje gehouden.
Portefeuillehouder Sierd de Boer bracht de felicitaties over namens het gemeentebestuur van Ooststellingwerf. In de veranderde- en snellere  mediawereld vond hij het toch belangrijk blijft dat de lokale omroep blijft bestaan omdat het in zijn ogen wel degelijk op lokaal niveau een functie heeft. Toch wees hij op de veranderde en snellere mediawereld en het feit dat vanuit Den Haag men tal van omroepen drastisch terug wil brengen. “Wellicht dat de gezamenlijke media in Ooststellingwerf als toekomstmuziek samen de verantwoorde nieuwsblokken kunnen maken. Een vorm van samenwerking is dan alvast gerealiseerd”. Hij hoopte dat de vrijwilligers zich willen blijven inzetten om de omroep in Ooststellingwerf in de benen te houden.Hij had een cheque van honderd euro bij zich, die hij voorzitter Arie den Blanken overhandigde.


De voorzitter van Odrie memoreerde in zijn toespraak tot de aanwezigen dat het tal vrijwilligers elke bij Odrie in al zijn gelededingen heeft gehad, zeker honderden geweest zijn.
“Ook Odrie kende zijn ups en downs”, maar Den Blanken had de indruk dat de omroep klaar is voor de volgende 25 jaar met het doel dat de vrijwilligers met plezier voort kunnen zetten. Toch bestaan er ook uitdagingen, naast de bemensing van een aantal cruciale functies, noemde de voorzitter nog even het vormen van een streekomroep, waar een werkgroep zich nu oriënteert. “Het voortbestaan van Odrie moet gewaarborgd blijven, het lokale en het Stellingwerfs moet zeker overeind gehouden worden”, aldus Den Blanken.
In een soort improvisatie-onderdeel van de avond zorgde Hendrik Betten met initiatiefnemer van het eerste uur Anne van Veen voor een onderhoudend onderonsje over het ontstaan aan de keuken tafel in 1990 van de omroeporganisatie. De initiatiefnemers hadden een soort talkshow, zoals die in de Blughut in Oldeberkoop, voor ogen om op zondag tussen de kerkdiensten en voetbalwedstrijden als televisie uit te zenden. Het liep echter ven anders, want de kosten werden te hoog en ook de bemensing was in die fase te fragiel. Toch werd de organisatie als “Stichting Omroep Organisatie Ooststellingwerf” in juni 1991 bij de kamer van Koophandel ingeschreven. Niet onbelangrijk was in de voorbereidingen de switch die men maakte om geen televisie te maken, maar het in de lokale radio te zoeken. Vol enthousiasme, een grote inzet, doortastendheid en een voorbereiding van goed vier jaar volgden, waarna de 16e december 1995 historieschreef en Odrie met een dagprogramma voor het eerst echt de lucht in ging . De intreden van een eigen lokaal gericht radiostation luidde daarmee iets nieuws in de gemeente in, waaraan duidelijk gewend geraakt moest worden.

Betten zelf schudde hierna, doorspekt met een aantal anekdotes, nog even uit de mouw hoe hij de omroep binnen geloodst werd en daar vele jaren in vele facetten van het radiowerk heel actief was. Grote waardering had hij voor het plezier van de vele vrijwilligers, die niet alleen onder zijn impuls voor uitbreiding van het programma aanbod zorgden, maar ook Odrie op de gemeentelijke kaart zetten.  “Een omroep die vooral door de eigen inwoners voor Ooststellingwerf toegankelijke  en herkenbaar is gemaakt”, aldus Betten.
Oud-algemeen bestuurslid van het eerste uur, maar ook columnist bij de dorpenprogramma’s “Over de heerd bi’j” Henk Kroese bracht op zijn geheel eigen humoristische wijze nog even in herinnering hoe hij destijds al in de jaren 70-80 bij de in zijn ogen nooit in de benen geholpen SOS (Stellingwerfse Omroep Stichting) was gekomen. Met een leuke anekdote uit een van de vergaderingen met  vertegenwoordigers uit Weststellingwerf  sloot hij af.
De jongste telg, de illegale radiopiraten welke jaren lang in de jaren 70 met de muziek en de onvolprezen radio in de weer waren, “de piratengroep uit Oostellingwerf” die nu legaal op de zaterdagavond bij Odrie de draai hebben gevonden,  bood aan het eind van het formele gedeelte het bestuur een prachtige gegrafeerde spiegel aan. Daarna was het de beurt aan Lammert Nuwolt die tijdens het informele gedeelte, waar veel herinneringen nog de revue passeerden, gezellig op de achtergrond het muzikale gedeelte verzorgde.Het piratenteamDe aanwezigen luisteren toe.
[ terug ]
 

Extra
Reacties
Vergaderschema gemeente
Sponsors
 
Nieuws
Luisteren
Muziekavond “Piratenteam van Odrie” krijgt een vervolg
aanbieden scootmobiel
LOKALE OMROEPEN CENTRAAL EN ODRIE GAAN PER 1 APRIL NAUW SAMENWERKEN
Vacatures
Shanty cafe, POPPodium
 

Naar boven - Contact