Vacatures
Secretaris van het bestuur.

Nadere informatie over de functie van secretaris van het bestuur van de omroep.
Je maakt volwaardig deel uit van het bestuur, dat bestaat uit 6 personen. Er wordt gemiddeld 1 keer per maand vergaderd. De taak van de secretaris bestaat in nauw overleg met de andere leden van het bestuur, maar vooral met de voorzitter o.a. uit:
 Het opstellen van de agenda en de uitnodiging voor de bestuursvergadering
 Het notuleren tijdens de bestuursvergaderingen
 Het bijhouden van de actielijst en de nakoming van de actiepunten.
 Verzorgen van eventuele correspondentie (schriftelijk en email), voortvloeiend uit de bestuursvergadering.
 Deze functie is op vrijwillige basis, evenals alle medewerkers bij Odrie
Ben je geïnteresseerd in (één van) deze functies, stuur dan een email naar

info@omroepodrie.nl t.a.v. het bestuur, of neem contact op met de voorzitter Arie den Blanken, tel. 06-51 58 20 74.
STUDIOBEHEERDER
WERKZAAMHEDEN STUDIOBEHEERDER
De studiobeheerder verricht ten behoeve van de lokale omroepinstelling o.a. de navolgende werkzaamheden i.o.m. de overige vrijwilligers:
In de studio:
 Het ontvangen en verzorgen van bezoek en gasten.
 Het verdelen van de post. Eén en ander moet verdeeld worden over de redactiegroepen, het bestuur en de hoofdredactie.
 Het verwerken/verdelen van het berichtenverkeer via, e-mail.
 Het toezicht houden op het schoonhouden van de gehele studio.
 Het wassen en voorradig houden van schoon keuken linnengoed.
 Het bijhouden van de keukenvoorraden (frisdrank, koffie, thee, enz.) en kantoorbenodigdheden.
 Indienen bij de penningmeester van nota’s, zodat deze voor een soepele afhandeling kan zorg dragen.
Het ondersteunen van de (hoofd)redactie:
 Het ondersteunen van de diverse redactiegroepen in samenwerking en in overleg met de hoofdredactie.
 Het doorgeven van de actualiteiten t.b.v. de website aan de beheerder.
 Het maken van verslagen van de vergaderingen van de programmastaf.
Het ondersteunen van de technische groep:
In onderling overleg kunnen de werkzaamheden, zoals hierboven geformuleerd, worden gewijzigd. Incidenteel kan van de medewerker gevraagd worden andere werkzaamheden te verrichten dan in het vorige lid omschreven.
Zoals alle medewerkers van Odrie, is functie geheel op vrijwillige basis.

[ terug ]
 

Extra
Reacties
Vergaderschema gemeente
Sponsors
 
Nieuws
Luisteren
Muziekavond “Piratenteam van Odrie” krijgt een vervolg
aanbieden scootmobiel
LOKALE OMROEPEN CENTRAAL EN ODRIE GAAN PER 1 APRIL NAUW SAMENWERKEN
Vacatures
Shanty cafe, POPPodium
 

Naar boven - Contact