Herhaling van verhalen van De Hiddekaampe bij Odrie

Eind januari 2016 wordt in de zondagmorgen programma’s van “Huus en Hiem” van de lokale omroep Odrie ruimte gemaakt voor eertijds gemaakte uitzending over de “Hiddekaamp” in Oosterwolde.
De zondagen van uitzending van dit programma zijn op 17 en 24 januari van 11.00 tot 12.00 uur.

In dat programma, dat in oktober 1999 gemaakt werd door technicus Peter Cruiming en presentator Hans Koopmans, wordt gastvrij gepraat met Jampie en Lutske de Jong over de roemruchte Hiddekaamp, een nederzetting van kleine huisjes en boerderijtjes ten noorden van het buurtschap Klaozinge. Naast de verhalen en belevenissen wordt er ook op een humorvolle wijze gepraat over de feitelijke gebeurtenissen op en vooral rond de in de volksmond genoemde”Hiddekaampe”.De Hiddekaamp ontleende zijn naam aan Hidde Wietzes de Jong. Hij was uitkomstig uit Suameer en had omstreeks 1846 de boerderij Klein-Klaozinge gekocht.. “Grote Hidde” had een groot gezin en een grote familie. Hetzelfde gold voor zijn zoon en opvolger Wietze Hiddes de Jong. Regelmatig werden delen van het bezit verkocht, waarop kleine huisjes werden gebouwd. Zo ontstond langzamerhand een nieuw buurtschap “De Hiddekamp” of ook wel “De Kaamp”genoemd De mannen verdienden de kost zomers bij de boer en ’s winters mollen en bunzings te vangen. Bovendien waren ze bedreven in de handel. Door de ruilverkaveling verdwenen veel huisjes en zijn de bewoners in het dorp gaan wonen.

De verhalen van toen worden in het programma van Huus en Hiem op de zondagen 17 en 24 januari 2016 van 11.00 tot 12.00 uur op Odrie uitgezonden. FM 106.9 in de ether of 104.1 op de kabel.
Op de vrijdagmiddag volgend op de uitzendzondagen is de herhaling van 16.00 tot 17.00 uur te beluisteren.


[ terug ]
 

Extra
Reacties
Vergaderschema gemeente
Sponsors
 
Nieuws
Luisteren
Muziekavond “Piratenteam van Odrie” krijgt een vervolg
aanbieden scootmobiel
LOKALE OMROEPEN CENTRAAL EN ODRIE GAAN PER 1 APRIL NAUW SAMENWERKEN
Vacatures
Shanty cafe, POPPodium
 

Naar boven - Contact