Glazen Huis activiteiten en 48 uur non stop radioactie op het Trambaanplein

In Ooststellingwerfs hoofdplaats Oosterwolde kon het publiek eind december weer aan-schouwen hoe de lokale Omroep Odrie voor de tweede maal met een Glazen Huis naar buiten trad. En in tegenstelling tot de vorige editie had de omroep en haar vele medewerkers voor en achter de schermen de weersomstandigheden weer eens mee. Vrij zacht voor de tijd van het jaar en voor iedereen, die terloops gedurende de 48 uur Glazen Huis een kijkje op het Trambaanplein kwam nemen, heerlijk toeven om een en ander te aanschouwen.

Een goede organisatie, onmisbare vrijwilligers, sfeervolle ambiance, grote betrokkenheid, toewijding en uitstraling dat waren de ingrediënten die de toeschouwers deze dagen op het Trambaanplein aan zich voorbij zag komen.
Zondagmiddag, bij het sluiten van het evenement kon dat bedrag voor Serious Request nog niet worden gegeven. Nog niet alle bedragen waren bekend of geteld. Een voorzichtige schatting van de organisatie was er zondagmiddag 20 december wel, maar de tweeduizend euro die werd gegeven, zal ongetwijfeld nog bijgesteld worden.

Op de vrijdagmiddag de 18e  december om drie uur lieten de gemotiveerde Odrie-DJ’s Koert Donker en Anna Span zich in het glazenhuis opsluiten. Daarmee werd het Glazen Huis Oosterwolde gestart om zoveel mogelijk geld in te zamelen voor het Rode Kruis De derde Odriemedewerker Dûnja Gassendam volgde een dag later klokslag twaalf uur.
Gedurende 48 uur, verspreid over drie dagen verbleven zij in het Glazen Huis om non-stop muziek te brengen.
Op de achtergrond natuurlijk ondersteund door de technische- en organisatorische medewerkers van Odrie.
“Samen maken weer wat moois van” was het credo dat Odrie voor deze actie voor ogen had om het doel aansluitend op de landelijke Serious Request actie van 3 FM te steunen om zo geld op te halen voor jongeren in conflictgebieden. Daarnaast was er natuurlijk een live-uitzending met verzoeknummers die het publiek kon aandragen middels een donatie en een verloting.

Rondom het Glazen Huis, op het knusse Trambaanplein dit keer, waren ook tal van activiteiten opgezet. Zo was er een groot arsenaal aan artiesten en bands uit Noord-Nederland die zich gedurende het weekend belangeloos op het podium manifesteerden. Verder  was er zaterdagmiddag een heuse missverkiezing met een deelname van en vijftiental acts.

De Glazen Huis actie werd ook al ondersteund door diverse acties van scholen, stichting Scala en andere instanties. Ook het bedrijfsleven liet zich in diverse vormen van sponsoring, het beschikbaar stellen van materieel en  het aanbieden van prijzen e.d. niet onbetuigd om de actie te ondersteunen. Van alle kanten kwam er spontane medewerking.
Zodoende kon men werken naar een uitstraling die er op deze locatie veel beter uitkwam dan vorig jaar eind december op de kop van de Stationsstraat.

Het laatste uur van de marathonuitzending op zondagmiddag had inmiddels geslagen toen de Kerstman op het podium de prijzen van de verloting trok. Menigeen nam een door het bedrijfsleven beschikbaar gestelde prijs naar huis.

Precies na 48 uur en klokslag drie uur zondagmiddag, onder de klanken van de muziek en luid applaus werden de drie Odrie-jays achterop de open wagen van de Kerstman met paard en elfen gezet, waarna ze na een klein rondje voor het podium werden afgezet. Daar werden de “kanjers” ontvangen door de organisatie, die hen, zoals het hoort, van een appel voorzagen.

De drie werden dank gezegd voor hun opoffering om het Glazen Huis weer tot een succes te maken. De Odrie-organisatie had dit keer voor de locatie op het Trambaanplein gekozen en zich met haar ploeg van zo’n dertig vrijwilligers voor de eigen formule ingezet. Over het verloop kon men na afloop alleen maar dik tevreden zijn.
De stekker kon er “letterlijk en figuurlijk” uit getrokken worden, wat ook gebeurde. Het publiek bleef toch nog even napraten om te aanschouwen hoe de medewerkers van Odrie binnen now-time en eensgezind een en ander op het plein hadden afgebroken en afgevoerd, bijna alsof er niets was gebeurd.

De opbrengst van de Odrie-actie voor “Keep them going”van Serious Request kon zoals gezegd bij het sluiten van het Glazen Huis zondagmiddag nog niet aan het toegestroomde publiek worden gegeven. De inhoud van de glazen geldkist moest nog geteld worden, de collectebussen nog opgehaald en geopend, er waren nog acties gaande en alles moest daardoor nog op een rijtje gezet worden.
Een eerste schatting heeft dit jaar ruim tweeduizend euro opgeleverd. Dat is weliswaar op dit moment minder dan vorig jaar toen er ruim 3800 euro werd opgehaald.

Een lege flessenactie van Tim en Lincy de Boer(30 euro), Flexmen XS (100 euro), De christelijke basisschool en groep acht van die school (250 en 100 euro), de Kookwerkshop van Scala ( 104,50 euro) en de bijdrage uit de opbrengst van de zaterdagavond georganiseerde
Muziekavond in Stationsplein 2 in Oosterwolde (70 euro) waren al wel genoteerd.
Foto´s : Peter Cruiming
[ terug ]
 

Extra
Reacties
Vergaderschema gemeente
Sponsors
 
Nieuws
Luisteren
Muziekavond “Piratenteam van Odrie” krijgt een vervolg
aanbieden scootmobiel
LOKALE OMROEPEN CENTRAAL EN ODRIE GAAN PER 1 APRIL NAUW SAMENWERKEN
Vacatures
Shanty cafe, POPPodium
 

Naar boven - Contact