Donderdagavond  3 April is er een  Gospeltime Special met Sjoerd Visser.
 
De Oden van Salomo zijn liederen rond de eerste eeuwwisseling en deze zijn overgezet naar eigentijdse muziek op een aansprekende wijze.
Er heeft een aantal mensen aan mee gewerkt om het geheel te realiseren, het is een cd geworden op een wijze die recht doet aan zowel de eerste tijd als aan deze tijd.
Zowel de muziek als de zang geeft een mooi geheel, die aanspreekt.
 
In de liederen komen verschillende facetten van het geloof naar voren, daar willen we dan ook aandacht aan besteden in het programma en natuurlijk laten we ook liederen van de cd  "Oden van Salomo" horen.
Inmiddels zijn er al meer dan 500 cd´s verkocht en zijn en worden er concerten van "De Oden van Salomo" gegeven.
 
Voor meer info zie bijlage.
 
Het programma is live te beluisteren op 3 April:
Odrie: via de ether : 106.9  via de kabel 104.1  via het internet www.omroepodrie.nl tik het gele blokje aan en start het programma.

Het programma start om 20.00 na het nieuws - tot 21.00 uur

Mocht je het rechtstreekse programma moeten missen.
De herhaling is op zondagmiddag 6 April van 17.00 – 18.00 uur.

Veel luisterplezier toegewenst.
Recentie Nederlands Dagblad

Bijna niemand kent ze: de Oden van Salomo. Toch is het de oudste verzameling christelijke liederen en gebeden die bewaard bleef.
De liederen van de eerste christenen Harco Ploegman beeld Sjoerd Visser

gospelkort
Nu zijn ze op muziek gezet, onder leiding van saxofonist en componist
Sjoerd Visser.
De Oden zijn waarschijnlijk geschreven door Aramese christenen in Syrië, een kleine eeuw na Christus (tussen de jaren 80 en 120). Ze zijn aan het begin van de twintigste eeuw gevonden, al was al langer bekend dat ze bestonden. Ze zijn niet door Salomo geschreven, zegt Visser. ‘Salomo staat bekend als de dichter van 1001 liederen.
In de Joodse traditie zijn liederen vaak aan zijn naam gekoppeld. .’
Het eigenlijke doel van de Oden is volgens Visser: het brengen van een Ode aan de Heer.
De muzikant noemt de Oden ‘een soort nieuwtestamentische psalmen’.
‘Eind 2011 kreeg ik een aantal teksten ervan onder ogen.
Ik dacht meteen: ,,wat een mooie, beeldrijke teksten.’’
Het geloof is er prachtig in verwoord en het leek me op mijn lijf  geschreven daar muzikaal mee aan de slag te gaan.
Ik ben geholpen door onder meer mensen van Psalmen voor Nu, Lee-Ann Vermeulen en Marcel Zimmer.’ Van de Oden is alleen tekst overgeleverd en geen muziek.
Daar moest het team dus zelf mee aan de slag. ‘
Daarbij probeerden we uiteraard recht te doen aan de oorsprong. Maar we hebben ook geprobeerd de Oden naar nu te brengen.
De muzikale toonzetting van de liederen is natuurlijk voor een deel interpretatie.
Je hebt duidelijke juichliederen. Die mogen lekker uitpakken. Maar je hebt ook gebeden, die lijken op een psalm.
Die krijgen een andere sfeer, met soberder arrangementen.’beeldende taal.
De Oden zijn in het Nederlands vertaald door Gie Vleugels, hoogleraar Nieuwe Testament aan de Evangelische Faculteit Leuven. ‘Wij hebben die vertaling als uitgangspunt genomen en de teksten zo gemaakt zodat ze goed als lied gebruikt kunnen worden.’
Het meest opvallende aan de teksten vindt Visser de beeldende taal die gebruikt wordt.
Zo wordt God gezien als een spiegel om je tekortkomingen in te zien. Maar ook als een woeste rivier, of de zon die opkomt. ‘
Veel teksten van de liederen hebben overeenkomsten met de  terminologie in het Johannes-evangelie, zoals “het Woord dat leven wordt’’.
Het is dan ook goed mogelijk dat ze ontstaan zijn in de gemeenten die Johannes gesticht heeft.
Verder zie je in de Oden dat karaktertrekken als boosheid en verdriet personages worden.
Dat pakte me, omdat je je daar gelijk veel bij kunt voorstellen.’ Ode 13 (‘De Heer is onze spiegel’) en Ode 15 (‘Zo is mijn God’) vindt Visser erg goed geslaagd. ‘Ode 15 gaat over het uitzien naar God zoals je uitziet naar de zon in de morgen.
Dat is ook muzikaal goed uit de verf gekomen. Net als bij Ode 13, die is
ook treffend vertaald.’
Op de cd staan elf oden, terwijl er meer dan veertig bekend zijn.
Visser: ‘Ik heb een selectie gemaakt van liederen die mij aanspraken.
Maar de inspiratie om door te gaan is er zeker.
Of die er ook komt is een kwestie van geld.’ Alle liederen zijn ingezongen door zangeres Suzan Mercera. ‘Wij hebben samen op het conservatorium gestudeerd en ik vond haar
stem altijd al schitterend.
Ook is ze christen.
Dat vind ik belangrijk, voor het goed doorleven van de teksten die je zingt.
Verder wilde ik het niet te complex maken, dus heb ik het gelaten bij haar stem.
Qua stijl is het een combinatie van pop/folk/improvisatie die je niet vaak hoort.
Ik denk dat het wat toevoegt aan het muzikale landschap van de Nederlandse gospelmuziek.
Daarnaast is het inhoudelijk een mooi getuigenis van de vroege christenen.
Dat is prachtig om te zien. Evenals de veelkleurigheid van de liederen.
In de Oden staan meer beelden dan in veel eigentijdse muziek, die je geloof en kijk op God kunnen verrijken.’ ■
gospel
★★★✩✩
De Oden van Salomo
Sjoerd Visser en anderen, LW Music
Het is een bijzondere luisterervaring,deze cd met moderne bewerkingen
van de oude Oden van Salomo.
Vanaf het eerste nummer heeft de muziek (een doordachte combinatie van pop en folk) iets gedragens.
Knap blijft dat gedragene overeind als de melodie vrolijker wordt, zoals in Ode 15, ‘Zo Is Mijn God’.
Door de toevoeging van allerlei fluiten en een Ierse doedelzak, krijgt de muziek een Jiddisch tintje.  Dat past goed bij de oorsprong van de Oden.
Verschillende nummers klinken vrolijk en ritmisch, en voortdurend houdt het geheel een lichte toets.
Toch ontsnapt het project niet helemaal aan de valkuil dat het gedragen, slepend en soms zelfs een tikje saai kan worden.
 Zangeres Suzan Mercera heeft een schitterende stem die goed bij de liederen past, maar hier en daar het geheel iets te dromerig doet klinken. Een mannelijke tegenstem had het geheel dynamischer gemaakt.
Toch is het een project dat je bijblijft, niet in de laatste plaats door de beeldende teksten van de Oden zelf.


Recentie Friesch Dagblad

Oden als inkijkje in
leven vroege christenen

Hanneke Goudappel
Voor de duidelijkheid: de Oden van Salomo zijn niet geschreven door Salomo.
Geschat wordt dat ze ontstaan zijn tussen het jaar 80 tot 130
na Christus.
Door de generatie na de apostelen. ,,Het was in de Joodse
traditie gangbaar om dichtbundels naar Salomo te noemen. Misschien dat een bundel daardoor meer aanzien kreeg”, verklaart Sjoerd Visser.
Hij is professioneel muzikant: saxofonist/componist/arrangeur, geeft saxofoonles en treedt op in verschillende formaties.
Visser kwam met de oden in aanraking via iemand uit zijn kerkelijke gemeente. ,,Hij mailde mij er een paar en vroeg of ik er wellicht muziek onder kon zetten.
Ik had direct een klik met de teksten en hoorde gelijk muziek die er bij past.”

Beeldend
Wat Visser aansprak is dat de liederen een inkijkje geven in het leven van de eerste christenen. ,,De teksten zeggen iets over hoe zij over God zongen, hoe zij God beleefden.
Bij sommige liederen springt de liefde voor God eraf, andere liederen zijn meer een gebed, bijvoorbeeld om bescherming.
Je kunt het zien als nieuwtestamentische psalmen.
Sommige zijn te vergelijken met psalmen van David, alleen gaat het bij de Oden van Salomo vaak over de Messias die is  gekruisigd en is opgestaan.
De teksten zijn heel beeldend.
God wordt bijvoorbeeld vergeleken met de zon; ‘wij mogen uitzien naar de morgen, naar het licht van de zon’.”
Visser werd ook enthousiast over het project omdat de oden relatief onbekend zijn.
Een Nederlandse vertaling is er sinds 2009 van de
hand van Gie Vleugels, hoogleraar in Leuven en gespecialiseerd in het Syrische christendom.
Een Engelse vertaling dateert van de jaren zestig of zeventig. Het grootste deel van de oden is echter herontdekt begin twintigste eeuw.
Men wist eerder wel van het bestaan af, de kerkvaders schreven er al over, maar sinds begin vorige eeuw zijn ze bijna compleet.”

Zoektocht
,,Het was een enorme zoektocht zowel de tekst als muziek goed bij de oden te laten aansluiten”, zegt Visser.
Hij vroeg een aantal tekstdichters de liederen te vertalen naar een goede liedtekst. ,,Het zijn eigen, hedendaagse teksten geworden, maar we zijn wel trouw gebleven aan de tekst van de oden. Onder meer Menno van der Beek, Sergej Visser en Marcel Zimmer schreven mee. ,,Je wilt graag het hart van de oden te pakken hebben.
Dat is natuurlijk niet helemaal objectief.  Ik lees de oden anders dan jij.
Daarom hebben we samengewerkt om dicht bij de kern te komen: wat zegt die ode nu precies?”
De keuze voor de muziekinstrumenten was voor Visser niet
zo moeilijk. ,,Omdat je een oude bron hebt, wil je niet te veel hippe elektronische klanken gebruiken.
Behalve natuurlijk de zang hebben we daarom ingezet op akoestische instrumenten, zoals piano, percussie, gitaren, sopraansaxofoon, Ierse fluiten en een Ierse doedelzak. De
muziek is een mix van folk, pop en improvisatie. Het lijkt ook een beetje op wat de band Sela doet.”

Toer
Afgelopen zomer hebben de muzikanten tien oden op cd opgenomen.
Sinds afgelopen najaar ligt de cd de Oden van Salomo; Vergeten liederen van de eerste christenen in de winkel. Het loopt aardig, vertelt Visser.
Ongeveer de helft van de persing van duizend is inmiddels verkocht.
Daarmee kan hij de kosten eruit halen, want subsidie voor het project had hij niet.
,,Ik heb het zelf bekostigd, en met hulp van de mensen die interesse hadden in de oden.
Op een gegeven moment gaat het niet meer om geld, dan denk je: dit moet er komen.”
Komend najaar wil Visser een toer met de oden door het land maken.
En een vervolg? ,,Laatst bladerde ik door de oden en begon het weer te kriebelen, dus wie weet.
Maar je moet je niet laten beklemmen door te zeggen: ik moet ze alle 42 doen.
Inspiratie is waar het om gaat.
Als dat er niet is dan is het goed zo.
Als er wel inspiratie is komt er nog een cd!”
De cd is voor 15 euro te bestellen via  www.odenvansalomo.nl.

Op een gegeven moment gaat het niet meer om geld, dan denk je: dit moet er komen
Oden als inkijkje in leven vroege christenen Sjoerd Visser (linksvoor) voert met andere muzikanten tijdens een concert in Assen een aantal oden van Salomo uit.
De muziek is een mix van folk, pop en improvisatie. Komend najaar wordt een tour gemaakt met de vroeg-christelijke liederen.

Foto: Anna Visser

[ terug ]
 

Extra
Reacties
Vergaderschema gemeente
Sponsors
 
Nieuws
Luisteren
Muziekavond “Piratenteam van Odrie” krijgt een vervolg
aanbieden scootmobiel
LOKALE OMROEPEN CENTRAAL EN ODRIE GAAN PER 1 APRIL NAUW SAMENWERKEN
Vacatures
Shanty cafe, POPPodium
 

Naar boven - Contact