Van Hart tot Hart & van kerk tot kerk
 
Vanaf 1 december jongstleden is het nieuwe kerkprogramma "Van Hart tot Hart en van Kerk tot Kerk" op de zondagavond van 18.00 tot 19.00 uur bij de lokale omroep Odrie te beluisteren.
In het programma wordt ook aandacht besteed in de agenda aan kerknieuws wat ons bekend is, dat is een apart gegeven in het programma.
Een mogelijkheid is er ook om een geestelijk  lied aan te vragen, deze wordt dan mee genomen in het programma.
Het is een programma waarin via het lied, een gedicht of gesprek, het Hart uitgaat naar God en naar de mens.

Van Hart tot Hart & van kerk tot kerk is een programma met christelijke geestelijke liederen die van Hart tot Hart spreken.
Je zou kunnen zeggen dat Het Hart van God naar ons werkt in het lied, maar ook dat het de mens is die naar Gods Hart roept.
De roep die uitgaat van God naar ieder mens, is een Liefde-roep, ECHTE LIEFDE, die tot uiting is gekomen door de komst van Jezus Christus.
Geboren als kind van God, heeft Hij op aarde gewandeld, heeft wonderen gedaan, het kruis gedragen, is gekruisigd voor onze zonden, maar Hij is opgestaan en is opgevaren naar de hemel.
Gods Grootheid, de schepping, de mens als kroon op de schepping, maar ook hoe het gegaan is in de tijd, maar door alles heen Gods Liefde en genade, maar ook rechtvaardigheid.
De BIJBEL, Gods Woord vertelt ons van kaft tot kaft hoe het is gegaan, wat er gaat gebeuren, hoe het zal zijn.
Over God, de Vader, Jezus Christus, de Zoon en Gods Heilige Geest.
Dat klinkt ook door in de liederen, in het programma.
 
O Liefde Gods, oneindig groot, ver boven ons verstand!
 
 
Vanuit mijn hart, hoop ik hoop dat het programma voor velen tot zegen zal zijn.
 
 
Kerkelijk nieuws / Concerten info kan worden gestuurd naar : info@omroepodrie.nl
Het wordt dan meegenomen in het gedeelte "Agenda"
 
De samenstelling en presentatie wordt verzorgd door,
Henk Stam.

[ terug ]
 

Extra
Reacties
Vergaderschema gemeente
Sponsors
 
Nieuws
Luisteren
Muziekavond “Piratenteam van Odrie” krijgt een vervolg
aanbieden scootmobiel
LOKALE OMROEPEN CENTRAAL EN ODRIE GAAN PER 1 APRIL NAUW SAMENWERKEN
Vacatures
Shanty cafe, POPPodium
 

Naar boven - Contact