1e Brochure Odrie voor wethouder Sierd de Boer
De brochure van Omroep Odrie is klaar voor verspreiding in deze week met een oplage van 7.500 in de gemeente Ooststellingwerf.
Voor die gelegenheid nam wethouder Sierd de Boer op 2 maart het eerste exemplaar in ontvangst bij de nieuwe tandartsenpraktijk van Rob en Nynke Adding aan de Snellingerdijk. Het geheel werd op locatie door Odrie rechtstreeks uitgezonden. Voorzitter Dan Brand gaf een uiteenzetting van de totstandkoming van de brochure. Dit ging in samenwerking met het bedrijfsleven. Het doel ervan is om meer bekendheid te geven aan Omroep Odrie en de luisteraars meer bekend te maken met de programma’s van Odrie. Tevens benadrukte hij de noodzaak om het bedrijfsleven meer te betrekken bij de activiteiten van Odrie door het maken van radiospots, bedrijfspresentaties en via de verslagen in de krant. De brochure telt 24 pagina’s in full color met o.a. de programmering, de achtergronden van de presentatoren en technici van Odrie en een lijst van evenementen in de gemeente Ooststellingwerf. Voorzitter Brand sprak zijn waardering uit voor de beide grondleggers van de brochure: Clemens van den Brink (redactie en aquisitie) en Bente Hoogeveen (vormgeving). Daarna sprak de wethouder zijn waardering uit en gaf aan hoe belangrijk dit soort initiatieven zijn voor de gemeenschap.

Uiteraard kreeg mevrouw Adding als gastvrouw de 2e brochure. Zij vatte kort samen waarin de nieuwe tandartsenpraktijk zich onderscheidt. Met twee tandartsen en drie mondhygiënisten blijven d.m.v. controle, regulatie, verzorging en implantaten steeds meer gebitten beter en langer behouden. Belangrijk ook is de laagdrempeligheid van de behandelingen en de zorg voor de oudere patiënt. De praktijk heeft een nauw samenwerkingsverband met Tandtechnisch Lab. Frank Buurlage.
Voorzitter Brand sloot de rechtstreekse uitzending  af met een dankwoord aan de heer Sierd de Boer en dankte mevrouw Adding met een bloemetje voor de geboden gastvrijheid.
Omroep Odrie toonde met deze rechtstreekse uitzending aan, waartoe ze in staat is n.l. het op locatie uitzenden van o.a. een bedrijfspresentatie. Omroep Odrie geeft bedrijven ook de kans zich te presenteren via een radiospot, een bedrijfspresentatie, de brochure en via het Odrie katern van de Grijpvogel.

[ terug ]
 

Extra
Reacties
Vergaderschema gemeente
Sponsors
 
Nieuws
Luisteren
“Sport op zondag” in de zomerstop
LOKALE OMROEPEN CENTRAAL EN ODRIE GAAN PER 1 APRIL NAUW SAMENWERKEN
Vacatures
Shanty cafe, POPPodium
 

Naar boven - Contact