Bedrijfspresentaties, radiocommercials, sponsoring, etc.
Radio Omroep Odrie heeft  ca. een maand geleden de mogelijkheden bekend gemaakt, die bedrijven kunnen benutten om via Odrie hun bedrijf  en/of product  een betere bekendheid te geven. Een aantal bedrijven heeft hierop al zeer positief gereageerd. Via aankondigingen  bij Odrie, samen met een bedrijfspresentatie of advertentie in de Odrie Brochure 2013-2014 en daarbij een vermelding in dit katern van de Grijpvogel, kunnen bedrijven maximale aandacht krijgen. Zo is er al een aantal combinaties gepland voor januari en februari 2013, waarover later meer. U kunt zich aanmelden via
info@omroepodrie.nl of bij C.v.d.Brink 0516-512996
Vrijwilligers gevraagd.
Radio Omroep Odrie heeft een paar vacatures, waaronder de functie van Secretaris . Kandidaten kunnen zich melden via
info@omroepodrie.nl. Ook als je belangstelling hebt als algemeen vrijwilliger (of stagiaire) in radiotechniek, presentatie, of programma maken, kun je  je aanmelden via dit adres.
[ terug ]
 

Extra
Reacties
Vergaderschema gemeente
Sponsors
 
Nieuws
Omroep Organisatie Ooststellingwerf Radio Weststellingwerf Centraal
Live debat politieke beschouwingen was geslaagd
LOKALE OMROEPEN CENTRAAL EN ODRIE GAAN PER 1 APRIL NAUW SAMENWERKEN
Wat hebben Provinciale Staten de Stellingwervers te bieden
Gezellige piratenavond in Appelscha
Rechtstreeks vanuit de Lindehoeve Appelscha
Brasserieuitzendingen “Muziek met Trox” op herhaling!
Afspelen met Windows 10
Vacatures
Shanty cafe, POPPodium
 

Naar boven - Contact