LUISTERAARS LUISTEREN NAAR ODRIE,
             ODRIE LUISTERT NAAR DE LUISTERAARS!
Odrie -  dat staat voor Omroep
Organisatie Ooststellingwerf - 
                 is in de lucht sinds 16 december 1995.
                 Ooststellingwerf ligt centraal in het noorden van ons land, 
                 aan de Friese zijde van de grens met Drenthe.
Locatie: Snellingerdijk 39, 8431 EJ, Oosterwolde.  Email: info@omroepodrie.nl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Home
Programmering
Organisatie
Muziek
Informatie
Sport
Terugluisteren
Vacatures
Links
Archief
Schoolradio
Sponsors
Contact

Twitter :
@OmroepOdrie

Sponsors:
Jochem Wouda uitvaartverzorging

Sponsors ook hier kan uw Logo staan.

 

Voorlopig geen Sport op Zondag en het Piratenfeest gaat ook niet door....CORONA!!!!

 

 

 

 

 

10 april: speciaole uutzending van ’In Twielochten’

Kommende vri’jdag 10 april op Odrie (van 18.00 – 19.00 ure) en deensdag 14 april op Centraol (van 20.00 tot 21.00 ure) zorgt et Stellingwarver radiopergramme ‘In Twielochten’ veur een biezundere uutzending. Et hiele pergramme staot in et teken van de bevri’jding van Oost- en West-Stellingwarf op 12 en 13 april, douk 75 jaor leden. In et pergramme bin biezundere verhaelen te heuren, zo vertelt Klaasje Heeroma bi’jglieks over et verhael van heur heit. Dat dot ze an de haand van een briefwisseling die hi’j nao de oorlog hadde mit de Duutse meensken bi’j wie hi’j een tiedlang onderdeuken was. Deurdat Klaasje die brieven veul laeter vunnen en lezen het, kan ze now zien verhael vertellen. lees verder


ODRIE en het CORONAVIRUS
In het programma “Odrie van Zes tot Zeven” bespreekt programmamaker Marry de Vos iedere donderdag de lokale actualiteiten. Vanaf nu is daar ook een CORONA JOURNAAL in te beluisteren, zolang deze crisis duurt. Marry spreekt daarin onder meer met medewerkers in de Zorg, Apotheek, Mantelzorgers, Voedselbank, Uitvaartverzorging Jochem Wouda, rijschoolhouders en vele anderen.
Ook wordt er aandacht besteed aan vragen die bij luisteraars leven en wordt besproken hoe virusbesmetting het beste kan worden voorkomen


Van de Sportredactie
Doordat vanwege het coronavirus bijna alle sportevenementen zijn afgelast, heeft de sportredactie van Odrie helaas moeten besluiten het programma Sport op Zondag voorlopig niet uit te zenden.
Jammer, temeer, omdat de laatste maanden een paar nieuwe medewerkers zijn ingewerkt.
Wiebe Duin organiseerde en presenteerde al zelfstandig het programma en Richard Baasje en Andries Oppersma hadden zich volledig ingewerkt als technicus van het programma. Fijn dat ons team zo is uitgebreid. Dat wil niet zeggen dat we niet meer op zoek zijn naar nieuwe mensen voor verslaggeving langs de lijn en presentatie vanuit de studio.


1 April POPPodium….Is het een grap?

POPPodium krijgt per 1 april een andere presentator. Na 14 jaar stopt Appie van Riesen met de presentatie van zijn muziekprogramma. Ongekend muziektalent uit het Noorden van Nederland. Rock…hiphop…country…blues…metal…singersongwriter…indie….streektaal….etc, dat kon je onder anderen in POPPodium verwachten.
Op 1 april 2006 is POPPodium begonnen met Erwin van Riesen (zoon van) en Leon Wijma. Appie en Leon deden de presentatie en Erwin de techniek. Muziek uit Amerika en Engeland die nog niet te horen was in Nederland, dat kon je toen horen. Maar ook Ongekend Talent. 15 minuten was daar voor gereserveerd. Onder de noemer Popmuziek uit de Regio werd toen muziek van Youtube gedownload.
In 2010 raakte Appie een tijdje uit de running en Erwin en Leon kregen andere bezigheden. Na de herstelperiode van Appie, kreeg POPPodium een andere invulling. Alleen maar Ongekend Talent. In 1ste instantie met technicus Peter Cruiming en later met Evert Sikkema.
POPPodium kreeg steeds meer bekendheid in de Noordelijke provincies en dat resulteerde al snel dat er aanvragen kwamen voor optredens bij onze lokale omroep Odrie. De invulling hiervan werd gevonden in het programma Aan Tafel Met. Een uur lang een artiest in de studio die zijn muziek live (soms via zijn cd) ten gehore kon brengen. Dat POPPodium bij de tijd was bleek wel uit de muziek die er gedraaid werd. Ook lokaal en regionaal talent werd op de landelijke radio gedraaid zoals onlangs met Inge van Calkar, waar ook vaak een interview mee is gedaan.
Begin dit jaar heeft Appie van Riesen aangegeven dat hij wilde stoppen met POPPodium. Oorzaak….druk druk druk , ook met andere activiteiten. Maar om POPPodium helemaal te laten vervallen op Odrie, was geen optie. POPPodium is 1 van de weinige muziekprogramma’s in het Noorden van Nederland, die aandacht schenkt aan beginnende en de meer gevorderde artiesten cq bands uit het Noorden van Nederland. Richard Baasje, die ook op de zaterdagochtend een programma heeft bij Radio Odrie, wilde het wel overnemen. Er is vaak overleg geweest en besloten dat Appie nauw betrokken blijft bij de muziekkeuze en dat Richard, en de presentatie doet maar ook de Techniek.
En zo gaat het geschieden. 1 April….is het een grap?....Luister woensdagavond van 21.00 tot 22.00uur naar POPPodium op de lokale omroep Odrie….dan kom je erachter!

 

De piraten avond van piraten team Odrie gaat vanwege het Corona virus op 28 maart niet door.

Tot onze grote spijt moeten wij ons houden aan de regels van 100 mensen en daar gaan we overheen.

Een ieder die kaarten heeft gekocht kan zijn geld weer terug krijgen bij diegene waar de kaart is gekocht.

Maar een ding is zeker zoals we in onze piraten tijd ook zeiden:


ZODRA DE KUST WEER VEILIG IS KOMEN WIJ TERUG

Vacatures

                Secretaris van het bestuur.
Nadere informatie over de functie van secretaris van het bestuur van de omroep.
Je maakt volwaardig deel uit van het bestuur, dat bestaat uit 6 personen. Er wordt gemiddeld 1 keer per maand vergaderd. De taak van de secretaris bestaat in nauw overleg met de andere leden van het bestuur, maar vooral met de voorzitter o.a. uit:
 Het opstellen van de agenda en de uitnodiging voor de bestuursvergadering
 Het notuleren tijdens de bestuursvergaderingen
 Het bijhouden van de actielijst en de nakoming van de actiepunten.
 Verzorgen van eventuele correspondentie (schriftelijk en email), voortvloeiend uit de bestuursvergadering.
 Deze functie is op vrijwillige basis, evenals alle medewerkers bij Odrie
Ben je geïnteresseerd in (één van) deze functies, stuur dan een email naar
info@omroepodrie.nl t.a.v. het bestuur, of neem contact op met de voorzitter
Arie den Blanken, tel. 06-51 58 20 74.