LUISTERAARS LUISTEREN NAAR ODRIE,
             ODRIE LUISTERT NAAR DE LUISTERAARS!
Odrie -  dat staat voor Omroep
Organisatie Ooststellingwerf - 
                 is in de lucht sinds 16 december 1995.
                 Ooststellingwerf ligt centraal in het noorden van ons land, 
                 aan de Friese zijde van de grens met Drenthe.
Locatie: Snellingerdijk 39, 8431 EJ, Oosterwolde.  Email: info@omroepodrie.nl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Home
Programmering
Organisatie
Muziek
Informatie
Sport
Terugluisteren
Vacatures
Links
Archief
Schoolradio
Sponsors
Contact

Twitter :
@OmroepOdrie

Sponsors:
Jochem Wouda uitvaartverzorging

Sponsors ook hier kan uw Logo staan.

 

Voorlopig geen Sport op Zondag en het Piratenfeest gaat ook niet door....CORONA!!!!

 

 

 

 

 


Fred de Vos Koninklijk onderscheiden

Burgemeester Harry Oosterman van Ooststellingwerf verraste vrijdag 24 april 2020 Odrie-vrijwilliger Fred de Vos uit Oosterwolde met een wel heel bijzonder telefoontje. Oosterman belde hem en nog twee Ooststellingwervers op om ze persoonlijk te vertellen dat hij ze namens Zijne Majesteit de Koning mag benoemen als Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Gewoonlijk worden de kandidaten met een smoes naar het gemeentehuis gelokt om daar tot hun verrassing een Koninklijke Onderscheiding te ontvangen.

Later dit jaar, als de omstandigheden rondom corona dat weer toestaan, krijgen zij alsnog de versierselen behorend bij de onderscheiding opgespeld. Vanwege de coronacrisis zag de landelijke Lintjesregen er dit jaar dus heel anders uit.
Geruime tijd heeft de Vos ten dienste van de samenleving zich op allerlei fronten binnen de maatschappij ingezet en zet hij zich in als vrijwilliger. Vrijwilligers, we kunnen niet zonder en wat zijn ze belangrijk. Veel uren besteden zij aan hun taken en dat doen ze met veel passie, inzet en enthousiasme. Fred de Vos was vanaf de begin jaren van deze eeuw zo één van de presentatoren van het sportprogramma op zaterdag bij Odrie. Ook was hij in latere jaren bij toerbeurt ook een van de presentatoren van “sport op de zondagmiddag”. Daarnaast werd hij de vaste regisseur bij het live programma dat rond de oudejaarsploegen op 1 januari wordt georganiseerd
De 67-jarige de Vos was verder van 1979 tot 1991 afdelingssecretaris van de FNV Houtbond was. Sinds 1985 is De Vos opleider wegmarkering. Ook was hij tussen 2004 en 2016 betrokken als bestuurslid en trainer bij loopsportvereniging Invictus, sinds 2004 is hij voorzitter van shantykoor ‘de Compagnonsvaarders’ in Oosterwolde, sinds 2011 vrijwilliger en chauffeur bij Stichting Olmen Es in Appelscha en sinds 2018 uitvaartmedewerker. Ook was hij in de jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw actief in diverse commissies binnen de sportvereniging ODIS. Nu is hij voor die vereniging al 25 jaar actief als vrijwilliger op de TT in Assen. En wie de kerstkuier van Elsloo bezoekt, kan het treffen dat ze de Vos als gids mee krijgen om de tocht te kunnen kuieren, want sinds begin jaren negentig is hij een vaste kracht binnen deze groep kerstkuiergidsen.


ODRIE en het CORONAVIRUS
In het programma “Odrie van Zes tot Zeven” bespreekt programmamaker Marry de Vos iedere donderdag de lokale actualiteiten. Vanaf nu is daar ook een CORONA JOURNAAL in te beluisteren, zolang deze crisis duurt. Marry spreekt daarin onder meer met medewerkers in de Zorg, Apotheek, Mantelzorgers, Voedselbank, Uitvaartverzorging Jochem Wouda, rijschoolhouders en vele anderen.
Ook wordt er aandacht besteed aan vragen die bij luisteraars leven en wordt besproken hoe virusbesmetting het beste kan worden voorkomen


Van de Sportredactie
Doordat vanwege het coronavirus bijna alle sportevenementen zijn afgelast, heeft de sportredactie van Odrie helaas moeten besluiten het programma Sport op Zondag voorlopig niet uit te zenden.
Jammer, temeer, omdat de laatste maanden een paar nieuwe medewerkers zijn ingewerkt.
Wiebe Duin organiseerde en presenteerde al zelfstandig het programma en Richard Baasje en Andries Oppersma hadden zich volledig ingewerkt als technicus van het programma. Fijn dat ons team zo is uitgebreid. Dat wil niet zeggen dat we niet meer op zoek zijn naar nieuwe mensen voor verslaggeving langs de lijn en presentatie vanuit de studio.


 

Vacatures

                Secretaris van het bestuur.
Nadere informatie over de functie van secretaris van het bestuur van de omroep.
Je maakt volwaardig deel uit van het bestuur, dat bestaat uit 6 personen. Er wordt gemiddeld 1 keer per maand vergaderd. De taak van de secretaris bestaat in nauw overleg met de andere leden van het bestuur, maar vooral met de voorzitter o.a. uit:
 Het opstellen van de agenda en de uitnodiging voor de bestuursvergadering
 Het notuleren tijdens de bestuursvergaderingen
 Het bijhouden van de actielijst en de nakoming van de actiepunten.
 Verzorgen van eventuele correspondentie (schriftelijk en email), voortvloeiend uit de bestuursvergadering.
 Deze functie is op vrijwillige basis, evenals alle medewerkers bij Odrie
Ben je geïnteresseerd in (één van) deze functies, stuur dan een email naar
info@omroepodrie.nl t.a.v. het bestuur, of neem contact op met de voorzitter
Arie den Blanken, tel. 06-51 58 20 74.